Xarelto (Rivaroksaban) Nedir? – Kapsamlı Rehber

Appvice Onaylı

Xarelto (Rivaroksaban) Nedir?

Xarelto reçete ile satılan bir ilaçtır. Xarelto etken maddesi Rivaroksaban’dır ve oral tablet formunda piyasaya sunulmaktadır.

Rivaroksaban etken maddesi yalnızca Xarelto markası altında bulunur.

 1. Rivaroksaban etken maddesi, yalnızca Xarelto markası adı altında satılır.
 2. Xarelto 10, 15 ve 20 mg. rivaroksaban içeren oral tablet formunda bulunur.
 3. Rivaroksaban oral tablet kan pıhtılarının tedavisinde ve önlenmesinde kullanılır. Bununla birlikte yapay kalp kapağı olmayan atriyal fibrilasyonlu insanlarda inme riskini azaltmak için de kullanılır. Ayrıca, kronik koroner arter hastalığı (CAD) veya periferik arter hastalığı (PAD) olan kişilerde önemli kalp problemleri riskini azaltmak için aspirin ile birlikte kullanılır.

Xarelto (Rivaroksaban) ile İlgili Önemli Uyarılar

 • Rivaroksaban tedavisi birden bire bırakılmamalıdır: Doktorunuza danışmadan ilacı kullanmayı kesinlikle bırakmayınız. Kan inceltici bir ilaç kesildiğinde, pıhtı oluşumu ya da inme riski artacaktır.
 • Spinal ya da epidural pıhtı (hematom) uyarısı: Bu ilacı kullanırken omurga bölgelerine ilaç enjekte edilen ya da spinal ponksiyon uygulanan insanlarda pıhtı oluşumu ciddi bir risktir. Bu durum, uzun süreli ve hatta kalıcı felce sebep olabilir. Sırt bölgesine yerleştirilen ince bir tüp (epidüral kateter) vasıtasıyla ilaç alan kişilerde bu risk daha da yüksektir. Söz konusu risk non-steroid antienflamatuvar (NSAID) ya da pıhtılaşmayı önleyici başka bir ilacın kullanılması halinde de yükselir. Ayrıca, epidüral ve spinal ponksiyon geçmişine sahip olunması, omurga operasyonu geçirilmiş olması ya da omurga sorunları bulunması, bu riski yükseltmektedir.
 • Bu ilacı kullanan hastalara spinal ya da epidüral anestezi veya ponksiyon uygulanacak ise doktorun pıhtı riskine karşı hastayı gözetim altında tutması gerekir. Ağrı, karıncalanma veya uyuşma gibi belirtiler ortaya çıktığında ya da bağırsaklarda veya mesanede kontrol yitimi belirdiğinde doktorunuza hemen bildirin. Bunun yanında kaslarda özellikle bacak ve ayak kaslarında zayıflık varsa yine derhal doktorunuza haber verin.

Xarelto Kullanım Amacı Nedir?

Rivaroksaban kan inceltici bir ilaçtır.

Kullanım alanları arasında aşağıdakileri sayabiliriz:

 • Bazı kalp ritim bozukluklarında (non-valvüler atriyal fibrilasyon) inmenin önlenmesinde.
 • Kan damarlarındaki pıhtının önlenmesinde ve tedavisinde. Bu pıhtılar sıklıkla bacaklardaki toplardamarlarda oluşur ve bunlara derin ven trombozu (DVT) denir. Bu pıhtılar akciğerlere ulaşarak pulmoner embolilere neden olabilir.
 • Kalça ya da diz operasyonlarından sonra derin ven trombozunun önlenmesinde.
 • Koroner arter hastalığı (CAD) ve periferik arter hastalığı (PAD) olan insanlarda kalp krizi ya da inme gibi kalple ilgili önemli risklerin azaltılmasında.

Xarelto Nasıl Kullanılır?

Rivaroksaban antikoagulanlar (pıhtı önleyiciler) denilen ilaç sınıfına aittir, daha spesifik olarak, faktör Xa ihhibitörleri ya da blökerleri adı verilen ilaçlar arasında sayılır. “İlaç sınıfı” ya da “ilaç grubu” terimi benzer etkiler ve yan etkiler gösteren ilaçların gruplanmasında kullanılan bir terimdir.

Rivaroksaban kanda bulunan ve faktör Xa adı verilen maddeyi bloke ederek pıhtılaşmanın önüne geçilmesine yardımcı olur. Faktör Xa bloke edildiğinde kanın pıhtılaşması için gereken trombin enziminin vücuttaki miktarı azalır. Trombinin azalması pıhtı oluşumunun önüne geçer.

Kanın pıhtılaşması,  damarları tıkayarak kalp krizine, inmeye ya da önemli kalp problemlerinin meydana gelmesine neden olabilir. Rivaroksaban pıhtı oluşumu riskini azatlığı için bu durumların ortaya çıkma riskini de azaltmış olur.

Xarelto Yan Etkileri

Xarelto (rivaroksaban) hafif ya da ciddi bir takım yan etkilere sebebiyet verebilir. Aşağıda rivaroksaban tedavisi sırasında karşılaşılabilecek başlıca yan etkiler sıralanmıştır. Bu liste olası bütün yan etkileri içermez.

Tüm yan etkileri konusunda bilgi almak için doktor veya eczacınıza danışabilirisiniz.

Yaygın yan etkiler

 • Kanama,
 • Kolayca morarma
 • Kanamanın durmasının uzun zaman alması

Bu belirtiler hafifse birkaç gün ile birkaç hafta içinde ortadan kalkacaktır. Daha şiddetli ya da kalıcı olurlarsa doktorunuza durumu bildiriniz.

Ciddi yan etkiler

Ciddi bir yan etki ortaya çıkarsa acilen doktorunuza ulaşın. Semptomların yaşamınızı tehdit ettiğini hissetmeniz halinde ya da acil müdahaleye ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüzde 112’yi arayarak ambulans çağırınız veya en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz.

Ciddi yan etkiler ve bunların belirtileri aşağıdaki gibidir.

 • Ciddi kanamalar, bu olayların belirtileri arasında aşağıdakileri sayabiliriz:
  • Aniden ortaya çıkan kanamalar veya uzun süren kanamalar; burun kanaması, dişeti kanaması, normalden daha ağır adet kanaması ya da vajinal kanama
  • Kontrol altına alınamayan şiddetli kanamalar
  • Kırmızı, pembe ya da kahverengi renkli idrar
  • Katrana benzeyen parlak kırmızı veya siyah dışkı
  • Öksürürken kan ya da pıhtı gelmesi
  • Kanlı kusma ya da kahve telvesine benzer kusmuk
  • Yara bölgelerinde ağrı, şişme ya da yeni akıntı
  • Spinal ya da epidüral kan pıhtıları
 • Bu ilacı kullanırken omurga bölgesine ilaç enjekte edilen ya da spinal ponksiyon uygulanan insanlarda pıhtı oluşumu ciddi bir risktir. Uzun dönemli ve hatta kalıcı felce sebebiyet verebilir. Bu nedenle aşağıdaki semptomlar ciddiye alınmalıdır:
  • Ağrı, karıncalanma veya uyuşma
  • Özellikle bacak ve ayaklarda kas zayıflığı
  • İdrar ya da dışkı kaçırma
UYARI

Appvice bu makalede sunulan bilgilerin doğru ve güncel olduğundan emin olmak için tüm yükümlülüklerini yerine getirmiştir. Ancak, ilaçların yarattığı yan etkiler kişiden kişiye değiştiğinden, burada sunulan bilgilerin tüm olası yan etkileri içermesi mümkün değildir. Ayrıca buradaki bilgiler uzman bir doktorun tavsiyesi yerine geçemez. Olası yan etkiler ile ilgili olarak mutlaka doktorunuza danışınız.

Xarelto İlaç Etkileşimleri

Rivaroksaban oral tablet diğer ilaçlarla etkileşim içine girebilir. Farklı etkileşimlerin farklı sonuçları olabilir. Bazıları rivaroksabanın etkisini zayıflatabilir, bazıları yan etkilerin açığa çıkmasına neden olabilir.

Aşağıda rivaroksaban ile etkileşime giren bazı ilaçlar sıralanmaktadır, ancak burada anılmayan, başka ilaçların da rivaroksaban ile etkileşime girebileceği unutulmamalıdır.

Rivaroksaban tedavisine başlamadan önce, kullanmakta olduğunuz reçeteli ya da reçetesiz bütün ilaçlar hakkında doktorunuzu ve eczacınızı mutlaka bilgilendirin. Varsa, kullandığınız vitaminler, bitkisel ilaçlar ya da gıda takviyeleri hakkında bilgi vermeyi de unutmayın. Bu bilgileri paylaşmanız doktorun uzun muhtemel ilaç etkileşimleri engellemesine yardımcı olur.

İlaç etkileşimleri hakkında sorularınız varsa, doktor ve eczacınızdan bilgi alabilirsiniz.

Nonsteroid Antienflamatuarlar (NSAID)

Rivaroksabanı non-steroid antienflamatuvar ilaçlar ile birlikte alırken uyarıları dikkat edin. Bu tür ilaçlarla birlikte alınması her ikisinin de pıhtılaşmayı önleyici özelliği nedeniyle kanama riskini yükseltecektir. Bu ilaçlardan bazıları şunlardır:

 • Diklofenak
 • Etodolak
 • Fenoprofen
 • Flurbiprofen
 • İbuprofen
 • İndometazin
 • Ketoprofen
 • Ketorolak
 • Mefenamik asit
 • Meloksikam

Antiplatelet İlaçlar

Rivaroksabanı klopidogrel etkin maddesine sahip ilaçlarla birlikte kullanırken dikkatli olmak gerekir. Kandaki pıhtılaşmayı azaltıcı etkiye sahip her iki etken maddenin birlikte kullanımı kanamalarla karşılaşma riski arttıracaktır.

Aspirin

Her iki ilaç da kanın pıhtılaşmasını azalttığı için rivaroksabanın aspirinle birlikte alınması kanı daha da inceltecektir. Bu nedenle kanama riski yükselecektir.

Kan İncelticiler

Rivaroksaban kan inceltici ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Antikoagulan ilaçlar ve rivaroksaban kanın pıhtılaşmasını azaltır. Birlikte kullanıldıklarında kan iyice incelecek ve kanama riski artacaktır. Bu ilaçlardan bazıları şunlardır:

 • Varfarin
 • Heparin
 • Enoksaparin

HIV İlaçları

Rivaroksaban, HIV tedavisinde kullanılan proteaz inhibitörleri ile birlikte kullanılmamalıdır.  Bu ilaçlar vücuttaki rivaroksaban miktarını artırabilir. Kandaki rivaroksaban seviyesinde gerçekleşecek artış ile birlikte kanama riski yükselecektir. Bu ilaçlardan bazıları şunlardır:

 • Atazanavir
 • Darunavir
 • Fosamprenavir
 • İndinavir
 • Lopinavir/Ritonavir
 • Nelfinavir
 • Ritonavir
 • Saquinavir
 • Tipranavir

Antifungal İlaçlar

Antifungal ilaçların rivaroksaban ile birlikte kullanılması vücuttaki rivaroksaban miktarını artırabilir. Bu da kanı daha fazla incelterek kanamalara neden olabilecektir.

Bu ilaçlara aşağıdaki örnekleri verebiliriz:

 • Ketokonazol
 • İtrakonazol

Tüberküloz İlaçları

Rivaroksaban bu ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Bu ilaçlar vücuttaki rivaroksaban miktarını azaltarak, etkisini sınırlayabilir. Bu ilaçlardan bazıları şunlardır:

 • rifampin
 • rifabutin
 • rifapentine

Gıda Takviyeleri

Rivaroksaban sarı kantaron bitki ya da bunun ekstratlarıyla birlikte kullanılmamalıdır. Sarı kantaron vücuttaki rivaroksaban miktarını azaltarak ilacı etkisiz kılabilir.

Kasılma Nöbetlerine Karşı Kullanılan İlaçlar

Bu tür ilaçların rivaroksaban ile birlikte kullanılması sakıncalıdır. Bunlar vücuttaki rivaroksaban miktarını düşürerek etkisini sınırlar. Bu ilaçlara örnekler:

 • Karbamazepin
 • Ethotoin
 • Fosfenitoin
 • Fenitoin
 • Fenobarbital

Diğer İlaçlar

Eğer böbrek fonksiyonlarınızla ilgili sorunlarınız varsa aşağıda sıralanan ilaçları rivaroksaban ile birlikte kullanmamalısınız. Kanama riskinin artıracak bu kullanım şekli, yalnızca daha fazla fayda görme ihtimali varsa uygulanır. Risklerle faydaları karşılaştırarak, bu konuda kararı doktorunuz vermelidir. Bu ilaçlar şunlardır:

 • Eritromicin
 • Diltiazem
 • Verapamil
 • Dronedaron

Doktora Başvurulacak Durumlar

 • Düşer ya da kendinizi yaralarsanız ve özellikle başınızı çarparsanız derhal doktorunuzu arayın. Doktorunuzun iç kanama riskine karşı sizi kontrol etmesi yerinde olur.
 • Ameliyat olma, tıbbi tedavi ya da diş tedavisi alma gibi durumlarda doktorunuza bu ilacı kullandığınızı bildirin. İlaç kullanımına ara verilmesi istenebilir. Doktorunuz ilacı ne zaman kesip ne zaman yeniden başlayacağınız hakkında sizi bilgilendirecektir. Pıhtı oluşumunu engelleyecek başka bir ilaç tedavisi reçete edebilir.
ÖZET

Appvice burada sunulan bilgilerin doğru ve güncel olduğundan emin olmak için tüm yükümlülüklerini yerine getirmiştir. Ancak, ilaç etkileşimleri ve bunların etkileri kişiden kişiye değişiklik gösterdiğinden, burada sunulan bilgilerin olası tüm ilaç etkileşimlerini içermesi mümkün değildir. Ayrıca buradaki bilgiler uzman bir doktorun tavsiyesi yerine geçemez. Olası ilaç etkileşimleri ile ilgili olarak mutlaka doktorunuza danışınız.

Xarelto Dozaj ve Kullanım Şekli

Alacağınız Xarelto (rivaroksaban) dozu çeşitli faktörlere göre değişebilir:

 • Rivaroksabanın nasıl bir tedavi için kullanıldığı
 • Yaş
 • Böbrek yetmezliği gibi kişiye özel tıbbî durumlar

Genel olarak doktorunuz düşük dozlardan başlayarak, size uygun doza ulaşmak için dozajı yavaş yavaş artırır. Doktorunuz sonuçta, ihtiyaç duyduğunuz etkiyi sağlayacak en düşük dozaja ulaşmayı hedefler.

Aşağıda genelde kullanılan dozajlar verilmiştir. Doktorunuz sizin durumunuz için en uygun dozajı belirleyecektir.

Formlar ve Kuvvetler

Marka: Xarelto

Form: oral tablet

Gramajlar: 10 mg., 15 mg., 20 mg.

Non-valvüler atriyal fibrilasyonlu hastalarda inme ve kan pıhtısını engelleyecek dozaj

Yetişkinler için (18 yaş ve üzeri)

 • Günde 20mg.; akşam yemeğiyle birlikte alınır.

Bu ilaç 18 yaşından küçükler için kullanılmaz.

Özel durumları olan hastalarda kullanılan dozajlar:

 • Orta ve ileri düzey böbrek yetmezliği olan hastalarda: Günde bir sefer akşam yemeğiyle birlikte 15 mg.
 • Çok ileri düzey böbrek yetmezliği olan hastalarda bu ilaç kullanılmamalıdır.

Derin Ven Trombozu (DVT) ve Akciğer Embolisi (PE) tedavisinde kullanılan dozaj

Yetişkinler için (18 yaş ve üzeri)

 • Günde 10 mg. aç ya da tok karnına (antikoagulant tedavisinin üzerinden en az 6 ay geçmiş olması gerekir)

İleri düzey böbrek yetmezliği olan hastalarda bu ilaç kullanılmamalıdır.

Derin Ven Trombozu (DVT) ve Akciğer Embolisinin (PE) nüksetmesinin engellenmesinde kullanılan dozaj

Yetişkinler için (18 yaş ve üzeri)

 • Günde 10 mg yemekle birlikte

Bu ilaç 18 yaşından küçük hastalarda kullanılmaz.

İleri düzey böbrek yetmezliği olan hastalarda bu ilaç kullanılmamalıdır.

Yeni kalça ve diz operasyonu geçirmiş hastalarda Derin Ven Trombozu (DVT) ve Akciğer Embolisinin (PE) önlenmesinde kullanılan dozaj

Yetişkinler için (18 yaş ve üzeri)

 • Kalça operasyonundan sonra 35 gün süreyle günde 10 mg. aç karnına ya da yemekle birlikte.
 • Diz operasyonundan sonra 12 gün süreyle günde 10 mg. aç karnına ya da yemekle birlikte.

Bu ilaç 18 yaşından küçük hastalarda kullanılmaz.

İleri düzey böbrek yetmezliği olan hastalarda bu ilaç kullanılmamalıdır.

Kronik Koroner Arter Hastalığı (CAD) ve Periferik Arter Hastalığı (PAD) olan hastalarda önemli kalp problemleri riskini azaltıcı dozaj

Yetişkinler için (18 yaş ve üzeri)

 • Günde 2 defa 2.5 mg., aç ya da tok karnına, günde bir defa 75-100 mg aspirin ile birlikte.

Bu ilaç 18 yaşından küçük hastalarda kullanılmaz.

UYARILAR

 • Rivaroksaban tedavisi birden bire bırakılmamalıdır: Doktorunuza danışmadan ilacı kullanmayı kesinlikle bırakmayınız. Kan inceltici bir ilaç kesildiğinde, pıhtı oluşumu ya da inme riski artacaktır.
 • Spinal ya da epidural pıhtı (hematom) uyarısı: Bu ilacı kullanırken omurga bölgelerine ilaç enjekte edilen ya da spinal ponksiyon uygulanan insanlarda pıhtı oluşumu ciddi bir risktir. Bu durum, uzun süreli ve hatta kalıcı felce sebep olabilir. Sırt bölgesine yerleştirilen ince bir tüp (epidüral kateter) vasıtasıyla ilaç alan kişilerde bu risk daha da yüksektir. Söz konusu risk non-steroid antienflamatuvar (NSAID) ya da pıhtılaşmayı önleyici başka bir ilacın kullanılması halinde de yükselir. Ayrıca, epidüral ve spinal ponksiyon geçmişine sahip olunması, omurga operasyonu geçirilmiş olması ya da omurga sorunları bulunması, bu riski yükseltmektedir.
 • Bu ilacı kullanan hastalara spinal ya da epidüral anestezi veya ponksiyon uygulanacak ise doktorun pıhtı riskine karşı hastayı gözetim altında tutması gerekir. Ağrı, karıncalanma veya uyuşma gibi belirtiler ortaya çıktığında ya da bağırsaklarda veya mesanede kontrol yitimi belirdiğinde doktorunuza hemen bildirin. Bunun yanında kaslarda özellikle bacak ve ayak kaslarında zayıflık varsa yine derhal doktorunuza haber verin.

Kanama Riski Uyarıları

Bu ilaç kanama riskini artırmaktadır. Kanamalar ölümcül olabilir. Bunun nedeni kullandığınız ilacın kanı inceltmesi ve sonucunda vücudunuzdaki pıhtı oluşumunu azaltmasıdır.

Ciddi bir kanama belirtisi ortaya çıktığında derhal doktorunuzu arayın ve en yakın hastanenin acil servisine başvurun. İhtiyaç duyulduğunda sağlık hizmetini veren kişi rivaroksabanın kan inceltici etkisini tersine çevirecek uygulamalar yapabilir.

Dikkat edilmesi gereken kanama belirtileri şunlardır:

 • Aniden ortaya çıkan kanamalar veya uzun süren kanamalar; burun kanaması, dişeti kanaması, normalden daha ağır adet kanaması ya da vajinal kanama
 • Kontrol altına alınamayan şiddetli kanamalar
 • Kırmızı, pembe ya da kahverengi renkli idrar
 • Katrana benzeyen parlak kırmızı veya siyah dışkı
 • Öksürürken kan ya da pıhtı gelmesi
 • Kanlı kusma ya da kahve telvesine benzer kusmuk
 • Yara bölgelerinde ağrı, şişme ya da yeni akıntı

Yapay Kalp Kapakçığı Olanlar için Uyarılar

Yapay kalp kapağı olan hastalar bu ilacı kullanmamalıdır. Bu ilacın, söz konusu durumda bulunan hastalar üzerinde nasıl etki yaratacağına dair yeterince araştırma yapılmamıştır.

Cerrahi Operasyonlar ya da Diğer Tedavi Prosedürleri için Uyarılar

Bir cerrahi operasyon ya da başka tedavi prosedürleri nedeniyle bu ilacın kullanımına ara vermeniz gerekebilir. Bu durumda doktorunuz ilaca ne zaman ara verip ne zaman yeniden başlayacağınız konusunda sizi bilgilendirecektir. Doktorunuz rivaroksabanın kullanımına ara verdiğinde pıhtı oluşumunu engelleyici başka ilaç tedavileri uygulayabilir.

Alerji Uyarısı

Bu ilaç ciddi alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir. Alerjik reaksiyon belirtileri şunlardır:

 • Nefes darlığı,
 • Dudaklar, yüz, dil ve/ya da boğazda şişme

Alerjik bir reaksiyon ortaya çıktığında hemen doktorunuzu arayın. Eğer semptomlar ciddiyse 112’i arayarak ambulans çağırın ya da en yakın hastanenin acil servisine başvurun.

İlaç bir defa alerjik bir reaksiyona neden olduysa bir daha kesinlikle kullanılmamalıdır. İlacı yeniden kullanmak ölümcül sonuçlar doğurabilir.

Belirli Sağlık Durumları için Uyarılar

Kanama bozuklukları olan hastalar: anormal kanama sorunlarınız varsa bu ilacı kullanmamalısınız. Kanı incelten bu ilaç, kanamanın ciddi boyutlara ulaşmasına neden olabilir. Böyle bir durumda ilacı almadan önce doktorunuza başvurun.

Karaciğer sorunu olan hastalar: Orta-ileri düzey karaciğer hastalığınız varsa ya da karaciğerle ilgili kanamalı bir problem söz konusu ise bu ilacı kullanmamalısınız. Karaciğer probleminiz nedeniyle ilaç vücudunuzdan gerektiği gibi atılamayabilir. Bu durumda ilaç vücudunuzda birikebilir ve kanama riski ortaya çıkar.

Böbrek sorunu olan hastalar: Bu hastalarda ilacın dozajının düşürülmesi gerekebilir ya da ilaç tamamen kesilebilir. Böbrekler yeterince çalışmıyorsa ilaç vücudunuzdan gerektiği gibi atılamayabilir. Bu durumda ilaç vücudunuzda birikebilir ve kanama riski ortaya çıkar.

Yapay kalp kapağı olan hastalar: Yapay kalp kapağı olan hastaların bu ilacı kullanmamalıdır.

Diğer Gruplar için Uyarılar

Hamile kadınlar: Konu hakkında yapılan hayvan deneyleri, anneler bu ilacı aldığında ilacın fetüse zarar verdiğini göstermektedir.  Ne var ki bu konuda yeterli insan deneyi yapılmamıştır.

Hamilelik sırasında bu ilaç kullanılacaksa dikkatli olmak gerekir. İlaç, ciddi kanama ya da erken doğuma neden olabilir. Bu ilaç hamilelik sıranda sadece, edinilecek faydanın uğranacak zararı aşması durumunda kullanılmalıdır.

Hamileyseniz ve bu ilacı kullanıyorsanız herhangi bir kanama belirtisi ortaya çıktığında derhal doktorunuza haber verin.

Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız durumunuzu doktorunuza bildirin. Bu ilacı kullanırken hamile kalmanız durumunda acilen durumu doktorunuza haber verin.

Emziren kadınlar: Bu ilaç doğrudan anne sütüne geçeceği için, doktorunuzla birlikte bu ilacı kullanmayı mı yoksa emzirmeyi mi bırakacağınıza karar vermeniz gerekebilir.

 Yaşlılar: İnme ve kanama riski yaş ilerledikçe artmaktadır. İlacın sağlayacağı fayda gözetilerek içerdiği risklere rağmen ilaç kullanılabilir.

Çocuklar:  Bu ilacın 18 yaşından küçüklerde kullanımı yoktur.

Rivaroksaban oral tablet hem kısa hem de uzun dönemli tedavilerde kullanılabilir. Ne kadar süreyle kullanılması gerektiğine doktorunuz karar verecektir. Kullanım talimatlarına uyulmadığı durumlarda ciddi riskler ortaya çıkacaktır.

İlacı almayı aniden bırakırsanız ya da hiç kullanmazsanız: İnme ya da kan pıhtısı oluşma riski artar. Doktorunuza danışmadan ilaç kullanımını kesinlikle bırakmayın.

İlacın tükenmemesine dikkat edin, ilaç tükenmeden yeniden reçetelendirmeyi unutmayın.

İlacınızın dozlarını kaçırırsanız ya da düzenli kullanmazsanız: İlacınızın etkisi zayıflayacak ya da ilacınız hiç etki göstermeyecektir. Bu ilacın etkisini gerektiği gibi gösterebilmesi için bir miktar ilacın her zaman kanınızda bulunması gerekir.

Çok fazla kullanırsanız: vücudunuzdaki ilaç seviyesi tehlikeli miktara varabilir.  Bu durum ölümcül sonuçlar doğurabilecek büyük bir kanama riski yaratabilir. İlacı fazla aldığınızda acilen doktorunuza başvurun. Semptomlar ciddi ise 112 acil servisi arayın ya da en yakın hastanenin acil servisine başvurun.

İlacı kullanmayı unuttuysanız:

 • Günde 2 defa kullanımda: Aklınıza geldiği anda ilacı hemen alın. Unuttuğunuz dozu telafi etmek için iki dozu aynı anda alabilirsiniz. Sonraki dozu saatinde alınız.
 • Günde 1 defa kullanımda: Aklınıza geldiği anda ilacı aynı gün alın. Sonraki dozu saatinde alın. Kaçırdığınız dozu telafi etmek için asla iki doz birden almayın.

İlacın etkili olup olmadığını, derin ven trombozu (DVT) ya da Akciğer Embolisi (PE) belirtilerinde iyileşme olup olmadığına bakarak değerlendirebilirsiniz.

 • DVT için, şişlik, ağrı, sıcaklık ve kızarıklığın azalması ilacın etkili olduğunu gösterir.
 • PE için, nefes darlığı ve nefes alırken göğüs ağrısında azalma olmalıdır.
 • Kronik koroner arter hastalığı (CAD) veya periferik arter hastalığında (PAD) kalp krizi gibi risklerden korunmak için ilacı kullanıyorsanız, ilacın işe yarayıp yaramadığı, herhangi görülebilir bir belirti olmadığı için, anlaşılamayabilir.

Xarelto Kullanımı Konusunda Önemli Hususlar

Rivaroksaban kullanırken aşağıdakileri aklınızda bulundurmanız faydalı olabilir.

Genel konular

 • Xarelto 15 ve 20 mg.lık tabletleri yemekle birlikte alın, Xarelto 10 mg.lık tabletleri aç ya da tok karnına alabilirsiniz.
 • Non valvüler atriyal fibrilasyonunuz varsa ve bu ilacı inmeye ve pıhtılaşmaya karşı kullanıyorsanız, ilacı akşam yemeğiyle birlikte alın.
 • Tabletleri kırabilirsiniz. Tableti kırıp az bir miktar elma püresi ile karıştırın. Elma pürenizi yedikten hemen sonra akşam yemeğini yiyebilirsiniz.

Muhafaza edilmesi

 • Rivaroksabanı 25°C’de saklayın.
 • İlacı banyo gibi nemli ve rutubetli ortamlarda saklamayın.

Rivaroksaban etken maddesi sadece Xarelto markası adı altında satılmaktadır ve reçeteli bir ilaçtır. Bittiğinde kullanmaya devam edebilmek için yeniden reçete yazılması gerekecektir.

Seyahatlerde

İlacı kullanırken seyahate çıkarsanız:

 • İlacınızı yanınızda bulundurmayı ihmal etmemelisiniz. Uçakla seyahat ederken ilacınızı el bagajınızda taşımak daha iyidir, böylece ilacınıza zarar gelmediğinden emin olabilirsiniz.
 • Hava alanlarındaki X-ray cihazlar ilacınıza zarar vermez.
 • Özellikle çok sıcak ve soğuk hava şartlarında, ilacınızı arabanızda bırakmayın, torpido gözüne koymayın.
 • Yolculuğa çıkmadan önce yeterli sayıda ilacını yanınıza aldığınızdan emin olun. İlacı kolayca temin edemeyebilirsiniz.
 • İlacı arabanın torpido gözüne koymayın ya da arabada bırakmayın. Özellikle hava çok soğuk ve çok sıcak iken buna dikkat e

Klinik Takip

Tedavi süresince doktorunuzun sizi aşağıdakiler yönünden takip edecektir:

 • Kanamanız olup olmadığı. Doktorunuzun aktif kanama olup olmadığını anlaması için çeşitli testler yapması gerekebilir.
 • Böbrekleriniz düzenli çalışmıyorsa, ilaç vücudunuzdan tamamen atılamayabilir. İlacın vücutta birikmesi kanama riskini artırabilir. Bu durumda doktorunuz ilacın dozajını azaltabilir ya da başka bir kan inceltici ile değiştirebilir.

Erişilebilirlik ve Maliyet

Xarelto SGK’nın bedeli ödenecek ilaçlar listesinde bulunmaktadır.

Alternatif İlaçlar

Rahatsızlığınız için kullanılabilecek muadil ilaçlar olabilir ancak rivaroksaban yalnızca Xarelto markasıyla satılır. Sizin için hangi ilacın daha uygun olduğu konusunda doktorunuzla görüşebilirsiniz.

ÖZET

Appvice bu makalede sunulan bilgilerin doğru ve güncel olduğundan emin olmak için tüm yükümlülüklerini yerine getirmiştir. Ancak burada sunulan bilgiler uzman bir doktorun tavsiyesi yerine geçemez. Herhangi bir ilaca başlamadan önce daima doktorunuza danışmanız gerekir. Burada sunulmuş olan bilgiler değişime açıktır ve tüm ilaç çakışmalarını, alerjik reaksiyonları, ilaç kullanımı ilgili önlemleri ve advers etkileri kapsamamaktadır. Bu makalenin belirli ilaçlar arasındaki çakışmayı, belirli bir ilacın belirli bir kullanımı ile ilgili herhangi bir uyarıyı içermemesi, bu ilaçların tüm hastalar için ve/veya tüm durumlarda güvenli olduğu anlamına gelmez.

 

Bu makale Appvice Psikoloji Otoriteleri tarafından bilimsel verilere dayalı olarak incelenmiş ve onaylanmıştır.

Puan Ver


ortalama puan: 4,29 , 24 oy