Terapist

Terapist

Antik Yunanca ‘da iyileştirme ve tedavi anlamlarını karşılayan terapi; duygusal bozuklukları, kaygı bozukluklarını, kişiyi iyi hissettirmeyen algı problemlerini ve iletişim bozukluklarını düzeltmek için yapılan tekniklerin ve metotların tümüdür. Ruh ve akıl sağlığını iyileştirmek terapinin tek derdi değildir, gündelik hayatın bütün problemlerinin kişide yarattığı tesirin izlerini silmek bu problemlere çözümler getirebilmekle de ilgilenir.

Kimdir Terapistler?

Eğitim almış ruh ve akıl sağlığı uzmanlarıdır terapistler. Farklı metotlardan ve ekollerden faydalanarak kişiyi iyi etmeye yönelik çalışmaları uygularlar. Kendisine danışan kişilerin mevcut sıkıntılarını dinleyerek analiz ederler; daha önce karşılaşılmış örnekler üzerinden seçilen tedavi ve destek ekollerinden tercih yaparak danışanların sıkıntılarına yönelik tedaviler gerçekleştirir. Her danışan ile özel olarak ilgilenen terapistler, yaş-cinsiyet-din-ırk gibi ayrımlar gözetmeksizin, kişilerin şikayetleri üzerine çözüm yolları ararlar ve bunu doğrudan danışanları ile tatbik ederler. Muzdarip olunan durumun sebepleri, bireyin geçmişi değerlendirilerek ortaya çıkarılır. Terapi esnasında farklı tekniklerden yararlanılır.

Psikodinamik psikoterapi, bilişsel-davranışçı terapi, varoluşçu terapi, geştalt terapisi, aile terapisi, çift terapisi, grup terapisi, EMDR gibi bir çok psikoterapi yöntemi ve okulu vardır. Eldeki bu metotlardan hangisinin kullanılacağı, problemin tanımı, psikoterapistin mesleki oryantasyonu ve danışanın beklentileri gibi etmenler belirler. Araştırmalar tüm bu farklı ekol ve yöntemlerin yerinde kullanıldığı taktirde, etkin olduğunu göstermektedir. Buradaki en önemli nokta, psikoterapistin problemi iyi tanımlaması ve uygun yönteme karar verebilmesidir. Bunun için de terapist, danışan ile detaylı bir ön görüşme yapmalı; danışanı psikometrik testlere ve gerektiğinde de ilaç tedavisi için psikiyatra yönlendirmelidir.

Sağaltan Diyaloglar: Terapistle geçen vakitler

Terapinin en önemli anları terapist ile danışanın yaptığı görüşme anlarıdır. Danışanın içinde bulunduğu hal, gerginlikler ve ön yargılar, terapist için aşılması gereken duvarlardır. Danışanın sorunlarına çözümler üretirken sadece uygulanan tek şey terapi metotları değildir. Sohbet etme ve diyalog kurarak bilgiyi var etme  yolları da bir terapistin klasiğidir. Empatik anlama becerisi, saygı ve olumlu tavır, dürüstlük ve samimiyet çok önemli etmenlerdir. Terapist sadece tıbbi ya da akademik tavsiyeler veren kişi değildir; bilişsel, davranışsal, bilişsel-davranışsal, psikodinamik ve hümanisttik ekoller üzerinden yürüttüğü çalışmayı insani bir sohbetle harmanlayabilen kişidir. Terapisti bir psikologdan yahut psikiyatrdan daha çok başvurulan kişi haline getiren de tam olarak budur. Kişilerin problemlerini sohbet ederek aktarabiliyor olmaları ve karşılığında tedavi görebiliyor olmalarıdır.  Terapide, bireylerle çalışıldığı gibi çiftler, aileler ve gruplarla da çalışılabilir. Terapinin niteliğine göre değişen çoğulluk durumu bazı problemlerin çözümünde önemlidir. Terapistin yönlendirilmesi ile yaratılabilen kolektif bir sohbet ortamı kişilerin birbirlerini sağaltabilecekleri ya da aynı sıkıntılara sahip, aynı problemlerden şikayetçi kişilerin ortak çözümlere varabilmesi hedeflenir.

Terapist elbette ki profesyonel bir kişidir. Danışanları ile kurduğu ilişki psikolojik sağaltımı amaçlar. Tanışma, tanılama ve çözüm sunma gibi süreçlerden geçerek ilerleyen ikili iletişim, terapistlerin iyi birer dinleyici ve çözüm önerici olmasıyla doğrudan ilgilidir. Terapinin gelişimi de danışanın, terapistine duyacağı güven ile bağlantılıdır.Terapistin danışanda yaratacağı güven hissi, mevcut problemlerin ve sıkıntıların arkasındaki mahremiyetin bir sır değil çözümlerin önünde dikilen bir duvar olduğunu ortaya çıkarır. Terapist dinleme yöntemlerini kullanarak ve soru-cevaplar yaratarak, danışan ile kendi arasındaki duvarı ortadan kaldırarak gerçek bir iletişimin yolunu açar. Bu yeni açılan yol üzerinde danışanın şikayetleri değerlendirilir ve mevcut ekoller üzerinden çözümler inşa edilir. Terapi süreci boyunca ikili bir yoldaşlığa dönüşen bu iletişim terapistin kontrolünde ilerler. Terapisti güvenilir ve önemli kılan unsur da tam olarak budur.

PUAN VER