Psikolojik Terapi

Psikolojik Terapi

Psikolojik terapi süreci genelde, kişilerin psikolojik bir şikayetlerinin olduğunu fark etmesiyle başlamaktadır. Terapinin ne olduğunu bilenler doğrudan bir terapi arayışına girebilirler.  Bazıları ise, bir yakınlarının veya arkadaşlarının önerisiyle terapi ve terapist arayışına girmektedirler. Son olarak da psikiyatristlerin hastalarına bir terapi sürecini önermeleridir. Kendileri psikoterapi hizmeti vermeyen psikiyatristler hastalarına “Bir psikolog desteği almalısınız.”, “Bilişsel-Davranışçı Terapi desteği almalısınız.”, “Şema Terapi desteği almalısınız.” gibi önerilerde bulunmaktadırlar. Terapi sürecinin nasıl ilerleyeceği, terapi ekolüne ve terapistin anlayışına göre değişiklik gösterebilir. Psikolojik terapi, hayatınızdaki kısır döngüleri, olumsuz düşünce ve davranış alışkanlıklarını, hoşnut olmadığınız alanları, kendinizle ve başkalarıyla olan ilişkilerinizi değiştirebilmek için çalışmak ve böylece hayatınızı daha tatmin edici yaşamanız için yol gösterici olan bir yöntemdir.

Psikolojik terapi, hem kendinizle hem de çevrenizdekilerle olan ilişkinizi gözden geçirmenizi sağlar. Aynı zamanda hayatınızda hoşnut olmadığınız tüm alanlar üzerinde çalışılır. Bu süreçteki farkındalıklarla yaşamınızdaki hoşnut olmadığınız tüm alanlarda değişim amaçlanır. Farklı yöntemlerle örülen bu süreç şikayetinizin olduğu alanlar üzerine yoğunlaşarak çözüm odaklı çalışır. Psikolojik Terapi örneklerinin birçok çeşidi olduğu gibi günümüzde internette psikolojik terapi hizmetleri de yaygınlaşmaya başlamıştır.

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi yöntemine göre; sıkıntı veren sorunların kökeninde şahsın henüz farkına varamadığı gerçek-dışı düşünceler, algılar, yorum ve senaryolar bulunmaktadır. Aslında kişiler genelde yaşadıkları sorunun mantıklı olmadığını bilirler, bazı düşüncelerinin saçma veya abartılı olduğunun da farkındadırlar. Ancak her şeye rağmen öyle düşünmekten ve öyle hissetmekten kendilerini alıkoyamazlar. Bunun nedeni, o saçma buldukları fikirlerin altında henüz fark etmedikleri bazı ‘inanış, varsayım veya kurallara’ sahip olmalarıdır. Bilişsel Davranışçı Terapi, kişinin altta ve derinde  yatan bu inanış, varsayım ve kuralları keşfetmesine, bunların gerçekçi olup olmadıklarını sınamasına ve bunların yerine daha gerçekçi ve akılcı olanları bulmasına yardım eder. Eğer kişi daha gerçekçi düşünmenin temellerini kurabilirse, olaylarla ilgili sağlıklı duygular hissetmeye, kendini daha yeterli ve doğru algılamaya başlar.

Şema Terapi Nedir?

Şema Terapi, kişinin yaşamakta olduğu sorunların kaynağı olarak; çocukluk ve ergenlik döneminde “önemli diğerleri” ile yaşanan ilişkilere dair anıların, duyguların, bedensel duyuların ve düşüncelerin zamanla kalıplaşması sonucu oluşan ‘şema’ yapılarını görür. Şemalar herkeste vardır ve yapılan araştırmalar Neticesinde 18 adet şema tipi tespit edilmiştir. İnsanlar yetişkin olduklarında, yaşadıkları çoğu olayı, çocukluk döneminde edindikleri bu şemalar doğrultusunda algılar ve o çocukluk dönemindeki duygu ve ihtiyaçlar içine girerler. Bu şemalardan bazıları herhangi bir soruna sebep olmazken, bazıları kişinin ilişkilerinde, beklentilerinde, olaylara verdiği tepkilerde kendine ve diğerlerine zarar veren duygular ve ihtiyaçlar içine girmesine, istemediği ama değiştiremediği tutumlar sergilemesine neden olabilmektedir. Şema Terapi, kişinin kendi kendine zarar veren şemaları fark etmesine ve çözümlemesine yardımcı olmaktadır.

Psikodinamik Terapi nedir?

Farkındalık odaklı olan bu terapi yöntemi, kişinin geçmişteki yaşantılarının ve bilinçdışı süreçlerinin güncel davranışları ve sorunları üzerindeki etkisini fark etmesi ve anlamlandırması sürecini içerir. Bu anlayışa göre temelde yaşamın erken evrelerinde bakım verenlerle (anne, baba, vb.) kurulan ilişki ile şekillenen iç dünya, kişinin yaşamı boyunca duygularını, ihtiyaçlarını, ilişkilerini, vs. etkiler. Bu dinamikleri terapistle kurulan ilişki içinde keşfetme ve yeniden yapılandırma ile değişimin yolunu açmak hedeflenir.

Psikolojik terapi, eskiden tabu olarak görülse bile günümüzde birçok birey bu ihtiyacı hissetmekte ve hayatını zorlaştıran problemlerini terapi yoluyla aşmaya çalışmaktadır. Ancak önemli olan nokta; kişinin ‘’psikolojik terapi nedir? ‘sorusuna  da bir cevap bulabilmesidir.

PUAN VER