Terapi

Terapi

Zihinsel sağlık konusunda yardıma ihtiyaç duyan insanlar genellikle terapiyi tercih ederler. Uygulanan terapinin türü ve süresi, kişinin sağlık durumuna, kişisel ihtiyaçlarına göre değişebilir. İlaç kullanımı ya da farklı terapi türleri destekleyici unsur olarak kullanılabilir. Alanında uzman bir psikoterapist ya da psikolojik danışmanla konuşarak duygu ve düşüncelerinizde, iç dünyanızda yaşanan değişimleri anlamanıza, geleceğe dönük planlarınızı, geçmişe dönük deneyimlerinizi, hedeflerinizi, amaçlarınızı netleştirmenize yardımcı olur. Kişisel sorunlarınızı hiç tanımadığınız bir yabancıya anlatmak başlarda zor da olsa zaman geçtikçe size sağlığınız ve düşünceleriniz konusunda uzman bir psikolojik danışmandan yardım alarak sorunlarınızla daha kolay başa çıkmanızı sağlar. Ayrıca terapi birisi tarafından desteklendiğiniz için duygusal olarak da rahatlamanıza yardımcı olur.

Terapi Türleri Nelerdir?

Günümüzde bireysel ve grup üyelerini kapsayan birçok terapi türü vardır. Size en uygun olan ve en çok dönüt alabileceğiniz terapi yöntemini psikolojik danışmanınız belirleyebilir .Psikoloğunuzun bu konudaki düşünceleri size çok yardımcı olacaktır. Bazı durumlarda danışmanlar en çok verimi alabilmek adına bazı terapi türlerinin sentezini uygulayabilir.

En çok uygulanan terapi türleri şu şekilde sıralanabilir: Bilişsel-Davranışçı Terapi: Bilişsel yönü kişinin hayatıyla ilgili pozitif değerler oluşturabilmeye odaklanırken davranışçı yönü doğru seçimler yapabilme yetkinliğinin oluşturulmasına odaklanır. Bu terapi tekniği daha çok anksiyete, bipolar bozukluklar, depresyon gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır. Kişiler Arası Terapi ise iletişim ve ilişki kurma yeteneklerine odaklanan bir terapi yöntemidir ve kişinin düşüncelerini sağlıklı bir biçimde ifade etmesine odaklanır. Özellikle depresyon tedavisinde en iyi sonucu veren terapidir. Bir başka terapi türü ise aile terapisidir. Aile üyelerinin aralarında olan iletişim bozukluklarının ve çatışmalarının çözümlenmesine dayalı terapi bir yöntemidir. Aile bağlarını kuvvetlendirmeye odaklanır. Yeme bozukluğu ve bipolar bozukluğun tedavisinde kullanıldığında da olumlu sonuçlar verdiği gözlemlenen bu yöntem, günümüzde giderek yaygınlaşmaktadır. Yaygın terapi türlerinden bir tanesi de özellikle daha yüksek eğitim almış insanlarda daha iyi sonuçlar verdiği gözlemlenen bir tedavi olan Sanat Terapisidir. Dans, resim, müzik gibi sanat dallarını içeren, kişilerin duygularını daha rahat bir biçimde ifade etmesini sağlayan terapi yöntemidir ki zaten terapinin temel ilkelerinin başında, danışanların duygu ve düşüncelerini daha rahat ifade edebilmeleri olduğu için, bu yöntem de oldukça sık başvurulan bir yöntem olarak literatüre geçmiştir.

İlk Terapi Seansında Neler Beklemeliyim?

Danışanların almış olduğu seanslar çeşitli farklılıklar gösterirler .Herkesin yardım almak istedikleri konu, yaşları, cinsiyetleri, meslekleri ve kişisel özellikleri farklıdır. Genel olarak ilk seansta şunlar üzerinde durulur:

-Terapi konusunda bilgilendirme .Birçok insan-özellikle ilk kez alanlar-terapinin ne olduğunu bilmezler ve başka insanlar tarafından yönlendirirler. Psikolojik danışmanlar kişiyi ilk olarak bu konuda bilgilendirirler .Örneğin seansların içeriği ve uzunluğu, seansların ücreti, seans iptallerinin nasıl gerçekleşeceği vb. daha çok teknik konular üzerinde durulur.

-Kendinizi, ailenizi ve çevrenizdekileri tanıtmanız beklenir.

-Terapi süresince amaçlar ve hedefler konuşulabilir.

-Daha önce çabaladığınız, uğraştığınız konular tartışılabilir.

-Terapiye katılabilecek kişiler: Size yardımcı olabileceğini düşündüğünüz konularda aile bireyleriniz, arkadaşlarınızı, yakınlarınızı terapiye getirebilirsiniz.

-Kullanılan araç ve gereçler: Özellikle çocuk terapilerinde yardımcı olması için kukla, oyuncaklar, çizimler kullanılabilir.

Terapi Seanslarının Sayısı

Terapi kişinin ihtiyaç duyduğu sürece kadar devam edebilen bir süreçtir. Kimileri birkaç seansta hedeflenen noktaya ulaşabilir. Kimi zaman bu süreç tahmin edilenden daha fazla sürebilir. Bu tamamen danışana bağlıdır .Bazı terapi yöntemleri de bu süreyi etkileyebilir. Sistemik terapi çözüm odaklı olduğundan dolayı genellikle 20 seanstan fazla sürmez .Fakat psikodinamik yaklaşımlar 100 seanstan da uzun sürebilir.

PUAN VER