Taciz

Taciz

Taciz, tacize uğrayan kurban üzerinde derin yaralar açan ve ciddi psikolojik bozuklukları tetikleyebilecek korkunç bir vakadır. Taciz; özellikle geri kalmış ülkelerde o kadar yaygındır ki; bu toplumlarda tacize uğramış insanların 7 den 70’e hepsi psikolojik baskı altında hissetmekte, davranış bozuklukları sergilemektedir. Bu durum karşısında terapi almak üzere psikiyatrlara, psikolojik danışmanlara başvurmak oldukça faydalıdır.

Çocuklarda Taciz

Çocuklar da, ve özellikle erkek çocuklarda 2 yaş, 3 yaş, 4 yaş sendromları, biraz büyüdüklerinde ergenlik sorunları, okulda sınav kaygısı, gelecek kaygısı , yarış atı gibi sınavlara hazırlanan çocuklarda  çocukluklarını yaşayamamış olmanın getirdiği psikolojik sorunlar, sonrasında çocukluklarını yaşayamadan büyümüş ebeveynler olarak eşler arasında evliliklerinde, çocuklarıyla, alileriyle, iş yerinde iş arkadaşlarıyla, yöneticileriyle yaşayacakları sorunların tümünde yardıma ihtiyaç duyarlar. Böyle durumlarda psikolojik terapi gerekli olur.

Ancak özellikle tacize uğramış çocuklarda bu problemler çok daha keskin şekillerde kendisini gösterebilmektedir. Yani zaten sadece büyüyor olmanın verdiği sorumluluk ve yüklerin üzerine bir de taciz eklenince, çocuklar içinden çıkamayacakları problemlerle karşı karşıya kalabilirler ve bu noktada bir uzman desteği şarttır.

Tacizle Nasıl Dövüşülür?

Tacize uğramış bireylerin ve özellikle çocukların, öncelikli olarak tacize uğradıklarını fark etmeleri gerekir. Zira taciz, tanımı bakımından betimlemesi zor bir vakadır. Birçok durumda insanlar birbirlerini fiziksel ya da tinsel olarak rahatsız edebilirler fakat bu rahatsızlığın hangi ölçüde taciz hangi ölçüde taciz olmadığını tespit etmek oldukça zor olabilir. Özellikle çocuklar, yetişkinler tarafından ciddi şekillerde istismar edilebilmekte fakat yaşadıkları durumun taciz olduğunun bilincinde olmadıkları için, yaşadıkları bu kötü tecrübeyi tanımlayamamaktadırlar. Ancak bir tanımı koyamasa bile, yaşadığı tecrübe hayat boyu çekilebilecek bir işkenceye dönüşebilir. Yani çocuklar, ne olduğunu bilmese bile tacize maruz kaldıklarında, bilişsel ya da duygusal sancılar çekerek bu yaşadıkları kötü deneyimin yükünü ömür boyu omuzlarında taşımak durumunda kalabilirler. Tacizle toplumsal olarak mücadele edilmesi gerektiği gibi, olay yaşandıktan sonra eğer kişi, durumun üstesinden gelemiyorsa, bir uzman desteği almak ciddi şekilde gerekli olabilmektedir. Problemlerimizle her zaman tek başımıza başa çıkamayabiliriz ve bu durumda uzmanlardan destek almanın herhangi bir olumsuz tarafı yoktur.

Kadınlara Taciz

Kadın; dünyanın her yerinde, tacize sürekli maruz kalan grupların belki de başında gelmektedir. Özellikle geri kalmış toplumlarda, kadının toplumsal statüsü sürekli geri planlara itilerek, tacize maruz kalma ihtimalleri de bu duruma bir kılıf olarak gösterilmektedir. Yani bir başka deyişle, erkek egemen toplum yapısı, kadını narin, kırılgan ve özellikle taciz edilmeye açık bir meta halinde tasvir ettiği için, kadınlar üzerinde egemenlik kurmaya çalışan erkekler, onları gerek kişisel hayatlarında gerekse toplumsal yapının içinde, sürekli ve sistematik bir biçimde geri planlara itmektedirler. Ancak artık günümüzde  neredeyse bütün kadınların farkında olduğu gibi, kadın erkekle eş değerdedir ve taciz edilme ihtimali, evlere kapatılmalarının ve toplumsal hayatın dışında bırakılmalarının bir gerekçesi olamaz. Taciz, taciz edenin suçudur ve taciz edilen taraftan ziyade, cezalandırılması gereken taraf bu kötü eylemi işleyendir.

Kadınlar, çocuklar ya da bazı durumlarda erkekler hemen herkes tacize maruz kalma ihtimaliyle karşı karşıyadır. Ne yazık ki bir arada yaşadığımız insanlar her zaman diğerlerine karşı iyi niyetli olmamakta ya da iyi niyetleri istismar edebilmektedir. Tacizle karşı karşıya kalınan durumlarda yapılması gereken; öncelikle tacizi tespit ve teşhir ederek tacizciyi yakalayıp cezalandırmak akabinde ise tacize maruz kalmış kişinin psikolojisinin bu durumdan en az hasarla çıkartılmaya çalışılmasıdır.

PUAN VER