Sosyal Fobi Nedir?

Sosyal Fobi Nedir?

Sosyal fobi nedir; kişinin küçük düşme korkusu yaşamasıdır. Sosyal fobiye sahip olan bireylerde sürekli olarak gözetleniyormuş hissi vardır. Genellikle ergenlik döneminde ortaya çıkan bu fobiye sahip bireylerde toplum içinde konuşamama, yemek yiyememe, herhangi bir insanla göz temasında bulunamama gibi belirtiler gözlenmektedir

Sosyal fobi; kişinin küçük düşme korkusu yaşamasıdır. Sosyal fobiye sahip olan bireylerde sürekli olarak gözetleniyormuş hissi vardır.

Kapalı ortamlarda nefes alamayan veya yüksek yerlerden aşağı bakamayan insanlarla karşılaşmak mümkündür. Bir eylemi yapmaya çekinen bu tür insanlar hep fobilerinin olduğundan bahsederler. Peki, birçok çeşidi bulunan fobi ne demek?

Fobi bir bireyin mekana, canlı veya cansız bir varlığa yahut bir duruma karşı beslediği yoğun korku halidir. Fobi bir tür kaygı bozukluğu olmakla birlikte kişinin yaşamını da olumsuz yönde etkilemektedir. Fobiler karşılaşılan olaylar sonucu ortaya çıkmakta ve mutlaka tedavi edilmesi gerekmektedir. Bir rahatsızlık türü olan fobinin birçok çeşidi bulunmaktadır. Bunlar; Karmaşık Fobiler, Sosyal Fobi ve Agorafobi ve çeşitli hayvanlara, suya veya yüksekliğe karşı oluşan fobiler olmak üzere 4 farklı gruba ayrılmaktadır. Karmaşık Fobiler tek bir nesneye veya olaya karşı oluşmazlar. Agorafobi ise açık alan korkusudur. Agorafobi rahatsızlığı bulunan kişiler kolayca terk edemeyeceği ortamda bulunmak istemezler.

Sosyal Fobi Neden Ortaya Çıkar?

Sosyal fobinin ortaya çıkmasında birçok etken vardır. Bu fobiye sahip insanın ailesinde sosyal fobiye sahip bir birey olabileceği gibi tamamen dış etkenlere bağlı olarak da ortaya çıkabilmektedir. Okul hayatında yaşadığı bir travma sonucu ortaya çıkabileceği gibi genellikle ailesinde şiddetli geçimsizlik olan, şiddet veya cinsel istismara maruz kalmış bireylerde ortaya çıkmaktadır.

Sosyal Fobinin Tedavisi Var Mıdır?

Öncelikle fobinin bir rahatsızlık olduğu ve mutlaka tedavi edilmesi gerektiği kabul edilmelidir. Sosyal fobiye sahip hastanın tedavisi ilaç yoluyla veya psikoterapi yardımıyla yapılabilmektedir. Bu rahatsızlık geçiştirilebilecek türden bir rahatsızlık olmamakla birlikte mutlaka ciddiye alınıp tedavi olunması gerekmektedir. Doktorun uygun gördüğü tedavi yöntemine mutlaka devam edilmelidir. İlaç yoluyla tedavi olunuyorsa ilaçların etkisini gösterebilmesi için mutlaka düzenli olarak kullanılması gerekmektedir.

Psikoterapi yönteminde ise hastayla konuşarak sosyal fobi tedavisi sağlanmaktadır. Hastanın olaylar karşısında verdiği tepkiler ve hissettiği duygulardan yola çıkarak sosyal fobi rahatsızlığı ortadan kaldırılmaktadır.

PUAN VER