Paranoya

Aşırıya kaçan korku ve endişe belirtileri gösteren paranoya hastalığı, halk arasında aşırı şüphecilik olarak değerlendirilir. Hastalık, yaşanan olaylar karşısında kişinin farklı sonuçlar aklına getirmesine ve gereksiz yere endişeye kapılmasına neden olur. Bu kişiler kendileriyle ilgili komplolar kurarak içinde bulundukları durumun endişe verici olduğu yönünde fikirler geliştirirler.

Bu kişiler kendileriyle ilgili komplolar kurarak içinde bulundukları durumun endişe verici olduğu yönünde fikirler geliştirirler.

 Hastalıkta Görülen Evreler Nelerdir?

Bu endişe ve kuruntular hastalığın varlığını işaret eder. Bu kuruntular genel olarak tek bir konu üzerinde sabitlenir. Paranoya belirtileri arasında;

  • Takip edilme,
  • Aldatılma,
  • Kıskançlık,
  • Zehirlenme
  • Aniden hastalanma gibi somut değeri olmayan hezeyanlar sayılabilir.

Bu hastalığa sahip olan kişiler davranışlarında aşırıya kaçar ve toplum tarafından dikkat çeker. Günümüzde 40’lı yaşlardan itibaren görülebilen sağlık sorununda genetik faktörler oranında etkilidir. Çevresel etkiler akıl hastalığı olarak değerlendirilen bu durumu tetikler. Stres, aile içi ilişkiler, yaşam tarzları ve şüpheciliğe yatkınlık hastalığın nedenleri olarak düşünülebilir. Hastalığın görülme sıklığı toplumun alt kesimlerinde daha yaygındır. Bu hastalar belli dönemlerde herkesin kendisiyle uğraştığı konusunda sabit fikirlidir. Hastalık bir test yapılarak anlaşılamaz ancak en azından derecesini öğrenmek için paranoya testi yaptırılabilir.

Paranoya ve Şüphecilik Arasındaki En Temel Farklılıklar

Tedaviye karşı dirençli olan sorun, hızlı bir şekilde ilerler. Bu kişilerle yaşadıkları sorunla ilgili olarak tartışmaya girmek sürecin çıkılmaz bir hale gelmesine neden olur. Üzerine fazla gidilen hastalar karşısındaki kişileri düşman olarak görürler. Dikkat-analiz evresi, Perseküsyon dönemi ve büyüklük hezeyanlar dönemi hastalığın evreleri arasında gösterilebilir.

Şüphecilikle paranoya arasındaki en belirgin farklılıklar; olmayan seslerin işitilmesidir. Karmaşık bir ruhsal soruna sahip olan paranoyaklar, kulak misafiri oldukları her konunun kendileriyle ilgili olduğuna inanır. Sokakta izlendiği kanısına kapılanlar, korkak, sinirli ve kafası karışmış bir duruma düşer.


Tedavi Sırasında Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Paranoya son derece ciddi bir hastalıktır. Bu nedenle paranoya tedavisi oldukça zor ve meşakkatlidir. Belirtilerin geç fark edilmesi tedavinin de gecikmesine neden olur. Uzun süre hastada huy değişikliği ve huzursuzluk yaşandığı düşünülür. Hastaların tamamına yakını ilaç ve psikoterapiyle belli bir süre sonra tamamen iyileşir. Hastalık boyunca görülen sorunlar tedaviyle birlikte ortadan kalksa da kişilerin belli bir süre gözlem altında tutulması zorunludur.

 

PUAN VER