Bipolar Bozukluk Testi

Bipolar Bozukluk Testi

Bipolar testi, bipolar bozukluğa ait ruh hallerinin tanısını koymak ve bu hastalığa sahip kimseleri anlamak konusunda için çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Günümüzde yapılan bipolar bozukluk testi kesin sonuç vermekte ve hastanın durumunu ortaya koymaktadır. Bipolar test yapmak için hemen başlayın.

Bir doktorun bipolar bozukluğu teşhis ederken yapılan bipolar testi nedir?

Bipolar bozukluk testi tanısı; ruh halindeki değişimlerin şiddeti, uzunluğu ve sıklığı gibi değişkenler dikkate alarak ve hasta bir süre izlenerek konulmaktadır. Bipolar bozukluk tanısı koyulurken psikiyatr yada sağlık uzmanı hastanın zihin yapısını anlayabilmek adına kendisi ve ailesi ile ilgili sorular sormaktadır. Çünkü bipolar bozukluk bazen genetik aktarımla geldiği için uzmanın hastayı ve aile geçmişini bilmesi önemlidir. Bunun yanı sıra bipolar testi esnasında doktor / uzman hastayı akıl yürütme, hafıza, kendini ifade etme yeteneği ve ilişkileri sürdürme becerisi gibi çeşitli alanlarda da test edebilmektedir.

Bipolar bozukluk tanısı koyulurken uzman hastanın zihin yapısını anlayabilmek adına kendisi ve ailesi ile ilgili sorular sormaktadır.

Doktorlar bipolar bozukluk teşhisini yaparken hangi testleri kullanırlar?

Doktor hastanın ruh halini anlayabilmek adına ruh hali anketi ve ruh hali kontrol listesini doldurmasını isteyebilir. Buna ek olarak, doktor bu duruma neden olabilecek başka bir neden olup olmadığını anlamak adına kan ve idrar testi yapılmasını da isteyebilir. Hastanın toksikoloji taramasında kan, idrar ve kıllarında hastanın herhangi bir ilaç kullanıp kullanmadığına bakılır. Ayrıca hastanın kan testinde tiroid uyarıcı hormonun (TSH) seviyesine de bakılır. Çünkü bazı durumlarda tiroid hormonu da kişilerin zihinsel dengesini bozabilmektedir.

 

Panik Atak Neden Olur

Beyin röntgeni ve tarama testleri bipolar tanı konulmasında yardımcı olur mu?

Her ne kadar doktorlar bipolar tanı yapmak için beyin taramaları veya görüntüleme testlerine güvenmese de bazı yüksek teknolojili beyin görüntüleme testleri, doktorların psikiyatrik belirtileri açıklayabilecek spesifik nörolojik teşhisler yapmasına yardımcı olabilmektedir. Bu nedenle bazen bu bipolar bozukluk nedenleri ne olabilir veya be olamaz anlamak için MR veya CT taramaları yapılmaktadır.

Ulusal Akıl Sağlığı Enstitüsüne göre, beyin elektroensefalogramlarının (EEG’ler) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRI) çalışmalarının, bipolar bozukluk ile ilişkili davranışsal sendromlar arasındaki farkları gösterip göstermediğini incelemek için çalışmalar devam etmektedir.

PUAN VER