Bipolar Bozukluk Tedavisi

Bipolar bozukluk tedavisi için akut ve koruyucu olmak üzere iki tedavi basamağı bulunmaktadır. Akut basamak, hastada belirtilerin başladığı sırada bu belirtileri yatıştırma amaçlı kullanılmaktadır. Hastalığın yeniden tekrar etmemesi için de koruyucu basamak uygulanmaktadır. Uygulanan bipolar tedavisi kişide intihar riski varsa, önlenmesine yönelik olmalıdır.

Bipolar Bozukluk Tedavisi

En kısa ifadeyle, bipolar bozukluğun iki uçlu bir duygu durum bozukluğu olduğunu söylemek mümkündür. Duygudurumda aşırı yükselmeler ve aşırı çöküşler söz konusudur. Psikolojik etkileri olan bipolar bozukluğun tedavisi hastalığın teşhis edilmesiyle başlamaktadır. Gündelik hayatta her insanın iniş çıkışları olabilir; ancak bunun bir rahatsızlık sayılabilmesi için durumun süreklilik göstermesi ya da belirli belirtilerin kişilerde görülmesi gerekir. Belirtilerden yola çıkılarak, hastalık teşhis edildiğinde bipolar bozukluk tedavisi alınmaya başlanabilir. Bipolar bozuklukta yaşamı ilgilendiren olaylar ile bağımsız olarak süren iniş çıkışlar vardır. Duygu durumundaki değişmeler kişinin düşüncelerini, fiziksel sağlığını, duygularını, davranışlarını ve işlevlerini olumsuz olarak etkilemektedir.

Duygu durumundaki değişmeler kişinin düşüncelerini, fiziksel sağlığını, duygularını, davranışlarını ve işlevlerini olumsuz olarak etkilemektedir.

Bipolar Tedavisi Öncesi

Bipolar bozukluk genellikle depresyon dönemi ile başlamaktadır. Sonraki zamanlarda ise, manik dönemler yaşanabilmektedir. Kişinin kendisini üzgün ve kederli hissetmesi, normalde keyif aldığı şeylerden artık keyif alamaması, unutkanlıktan şikayet etmesi, çok uyumak ya da hiç uyuyamamak gibi uyku problemlerinin olması, kendine bakımının azalması, çok yemesi ya da az yemesi, dikkatini toplayamaması, karar vermede güçlük çekmesi ve intihar ya da ölüm gibi olumsuz düşüncelerinin olması bipolar belirtileri arasında yer almaktadır. Bipolar bozukluk belirtileri ya da bipolar bozukluk nedenleri bir tane değildir. Bipolar bozuklukta mani, hipomani, depresyon ve karma dönem yaşanabilmektedir. Temel belirtiler en az 4 ya da 7 gün sürüyorsa; bu bozukluktan şüphe edilebilir. Teşhis konulduktan sonra ise, bipolar tedavisi uygulanabilir.

Anksiyete-Kaygı-Anksiyete Bozukluğu - Kaygı BozukluğuBipolar Tedavisi Nasıldır?

Bipolar bozukluk tedavisi için akut ve koruyucu olmak üzere iki tedavi basamağı bulunmaktadır. Akut basamak, hastada belirtilerin başladığı sırada bu belirtileri yatıştırma amaçlı kullanılmaktadır. Hastalığın yeniden tekrar etmemesi için de koruyucu basamak uygulanmaktadır. Akut tedavi basamağında önemli olan hastanın ve çevresinin güvenliğini sağlamaktır. Uygulanan bipolar bozukluk tedavisi kişide intihar riski varsa, önlenmesine yönelik olmalıdır. Mani döneminde sakinlik, depresyon döneminde ruhsal iyilik önemlidir. Ana tedavi ilaçlar ile desteklenmelidir. Eğer kişide ilaç tedavisine direnç söz konusuysa; EKD uygulanabilir. Bazı hastalarda elektrokonvulsif tedavi gerekli olabilir. Ayrıca psikoterapi alınması kişilere ve çevrelerine destek sağlamaktadır. İlaç tedavisi ile birlikte psikoterapi alınabilir. Böylece kişinin manik ve depresif dönemlerini tetikleyen stres faktörlerini fark ederek, bunlarla başa çıkmasına yardımcı olunmaktadır.

PUAN VER