Sosyal Anksiyete Bozukluğu

Sosyal Anksiyete Bozukluğu

Sosyal anksiyete bozukluğu başka bir deyişle toplumsal kaygı bozukluğu ya da sosyal fobi, kişinin toplumsal bir durumda yoğun bir kaygı ve korku hissetmesidir. Bu korku ve kaygılar, birçok toplumsal durumu içeriyorsa yaygın tip sosyal fobiden; yalnızca bazı durumları kapsıyorsa yaygın olmayan tipten bahsedebiliriz.

Anksiyete Bozuklukları

Anksiyete bozuklukları arasında sık görülen bozukluklardandır. Genellikle okul döneminde başlar; özellikle ergenlik döneminde başladığı görülebilir. Türkiye’de yapılan bir araştırmaya göre üniversite öğrencilerinin %24’ünde sosyal fobi olduğu bulunmuştur.

Sosyal fobi görülen bazı durumlar şunlardır: Toplum içinde yemek yeme, yetkili biri ile konuşma, dinleyiciler önünde konuşma, birilerinin olduğu bir odaya girme, ilgi odağı olma, yetenek testine tabi tutulma, bir raporu bir gruba sözel olarak sunma

Sosyal anksiyete bozukluğu, kişinin başkaları tarafından değerlendirebileceğini düşündüğü toplumsal ortamlarda belirgin ve sürekli olarak yaşadığı korku ve kaygıdır.

Sosyal Anksiyete Bozukluğu nedir?

Sosyal anksiyete bozukluğu, kişinin başkaları tarafından değerlendirebileceğini düşündüğü toplumsal ortamlarda belirgin ve sürekli olarak yaşadığı korku ve kaygıdır. Kişi, başkalarıyla etkileşime geçtiği ya da başkalarının yanında bir şey yapması gerektiği ortamlardan uzak durur.

Toplum İçinde Konuşmak

Toplum içinde kendini ifade etme, topluluk önünde konuşmaktan çekinme çok sık görülen bir durumdur. Dolayısıyla topluluk önünde konuşurken kaygılanan herkes için sosyal fobiden bahsetmek yanlış olabilir. Örneğin konuya hiç çalışmamış bir öğrencinin sözlü sınavı için heyecanlanması çok normaldir ve sosyal fobi denemez.

Şunu da söylemek gerekir ki belli bir kaygı veya stres seviyesi motivasyonu sağlar; başarı oranını arttırır.  Yüksek seviyedeki kaygının olumsuz olduğu belirgin iken kaygının hiç olmamasının da olumsuz olması dikkat çekicidir.

Sosyal anksiyete bozukluğu belirtileri nelerdir?

Sosyal fobisi olan kişilerde en çok görülen davranış kaçınmadır.  Kişi, kaygılandığı ortamlarda bulunmamak adına mümkün olan bütün seçeneklere doğru ilerlemeyi tercih eder. Dolayısıyla hayatta önüne çıkabilecek fırsatları kaçırabilme olasılığı yüksektir. Kaçınma davranışının sık görüldüğü gibi yoğun sıkıntıya rağmen bu duruma katlandığı da görülebilir.

Toplumsal Utanç

Kişi, başkalarının olumsuz olarak değerlendirebileceği davranışlar göstermekten korkar. Bununla birlikte bu kaygıların belli olacağına dair de kaygılar taşıyabilir. Sosyal fobide korku ve kaygıya eşlik eden duygulardan biri de utançtır.

Sosyal fobiye neden olan toplumsal durumlar neredeyse her zaman korku ya da kaygıya neden olur. Toplumsal ve kültürel bağlamda bakıldığında yaşanılan kaygı orantısızdır. Dolayısıyla başkalarının yargılarına dair yanlış inançları olduğu söylenebilir.

Sosyal anksiyete bozukluğu nedenleri

Araştırmalara göre sosyal anksiyete bozukluğunun, çekingen yapıda kişilerde görülme olasılığı daha yüksektir. Buna karşın her çekingen kişide sosyal fobi olduğunu düşünmek ve direkt bir yatkınlıktan bahsetmek yanlış olur.

Sosyal fobi nedenlerine bakıldığında en çok karşımıza çıkan çevresel faktörlerdir. Başka bir deyişle ebeveyn tutumunun çocukluk çağı itibariyle sosyal fobi geliştirilmesinde etkisi büyüktür. Bununla birlikte topluluk önünde yaşanan olumsuz bir deneyimin zihinde travma yaratması ile birlikte genelleşerek sosyal fobi olarak kendini göstermesi çok sık rastlanan bir durumdur.

Sosyal Anksiyete Bozukluğunun Tedavisi

Diğer anksiyete bozukluklarında olduğu gibi sosyal fobinin de doğru tedavi ile iyileşmesi mümkündür. İlaç tedavisi ve psikoterapinin etkinliği araştırmalarda gösterilmiştir. Psikoterapide özellikle Bilişsel Davranışçı terapi ve EMDR terapisi kullanılabilir. Bilişsel davranışçı yaklaşımlı psikoterapideki amaç, kişinin kendi ile ilgili olumsuz inançların değişmesidir. EMDR terapisinde ise daha önce yaşanan olumsuz olaylar çalışılarak, travmaların etkisinin azaltılması ve rahatsızlığın giderilmesi hedeflenir.

Bedenin de kaygıya eşlik ettiğini göz önünde bulundurursak nefes egzersizi ve kas gevşetme egzersizlerinin de sosyal fobi ile başa çıkmada etkili olduğunu söyleyebiliriz. Kişinin özgüven kazanması da terapi hedeflerinden biri olabilir.

Tekrar belirtmek gerekir ki, doğru tedavi için bir uzmana başvurmak en doğru yoldur.

Panik Atak Neden Olur

PUAN VER