Anksiyete Belirtileri Nelerdir?

Anksiyete Belirtileri

Anksiyete belirtileri genel olarak tedirginlik, endişe, felaketi düşünme, gergin, sinirli ve kaygılı ruh hali olarak kendisini göstermektedir. Fiziksel anksiyete bozukluğu belirtileri ise terleme, kalbin hızla çarpması, nefes almada zorlanma ve halsizlik gibi özellikler ise kendini göstermektedir.

Anksiyete belirtileri nelerdir?

Yoğun anksiyete bozukluğu belirtileri yaşayan bir çok kişinin en çok yakındığı rahatsızlıklar bedensel şikayetlerdir. Anksiyete belirtileri olarak kişide çarpıntı, mide bulantısı, baş dönmesi, nefes darlığı, terleme, titreme, bulanık görme, gerilme, halsizlik gibi somatik şikayetler görülebilir. Bu belirtilerin bir anda yoğun bir şekilde en üst seviyede yaşanan aralığa panik atak denir. Panik atak ile anksiyete bozukluğu belirtileri halk arasında çokça karıştırıldığını da belirtmek önemli olabilir.

Anksiyete belirtileri (Duygusal)

Temel anksiyete belirtileri olan yüksek derecede ve insanı rahatsız edici  korku ve endişenin yanı sıra kaygı halinin diğer duygusal belirtileri:

 • Tedirginlik
 • Endişe ve kaygılı duygu durumu
 • Felakete odaklanmış ruh hali
 • Gergin ve sürekli tetikte hissetmek
 • Kötü olasılıkları düşünmek
 • Sinirli ruh hali
 • Huzursuzluk ve Tehlike işaretlerini gözleme

Anksiyete bozukluğu belirtileri (Fiziksel)

Bedenin savaş ya da kaç tepkisine bağlı olarak anksiyete bozukluğu belirtileri bir çok fiziksel belirtiyi içerir. Bu fiziksel anksiyete bozukluğu belirtileri nedeniyle bir çok kişi bu durumun tıbbi bir hastalık olduğunu düşünürler. Anksiyete hastalığı teşhisi koyulana kadar bir çoğu doktora gider.

 • Kalbin hızla çarpması
 • Terleme
 • Sersem hissetme
 • Normalden fazla idrar yapmak ya da ishal durumu
 • Nefes almada güçlük çekmek
 • Titreme ya da seğirme
 • Gergin kaslar
 • Baş bölgesinde ağrı
 • Halsiz ve uykusuz olmak

Bütün bunlara dayanarak anksiyete belirtileri olduğunu düşünen ve bundan şüphelenen kişilerin öncelikle bedensel tüm inceleme ve tetkiklerden geçtikten sonra anskiyete bozukluğu belirtileri ile ilgili bir uzmandan yardım alabilir.

Anksiyete ve Kaygı

Bu şikayetlerle birlikte kişi “öleceğim”, “kalp krizi geçiriyorum”, “nefes alamayacağım” düşünceleriyle kendisini daha çok kaygılandırabilir. Dolayısıyla çoğu kez bedensel bir rahatsızlığın varlığına veya ölüme dair kaygı bu duruma eşlik edebilir. Genel olarak bireyin tehlikede olduğuna dair genel bir düşünce yapısı sık görülür. Buna göre, irrasyonel düşüncelerin kaygıya yol açtığını ve bunların da bazı bedensel tepkilerle kendisini gösterdiğini söyleyebiliriz. Bu nedenle bu kişilerin kaygı döngüsü ve bedenin bununla ilişkili mekanizmaları ile ilgili bilgilendirilmesi önemlidir.

Bedensel Tetkiklerin Önemi

Bütün bunlara dayanarak anksiyete belirtileri olduğunu düşünen ve bundan şüphelenen kişilerin öncelikle bedensel tüm inceleme ve tetkiklerden geçtikten sonra anskiyete bozukluğu belirtileri ile ilgili bir uzmandan yardım alabilir. Ancak bedene bağlı bir hastalık veya rahatsızlık olmadığında psikoloji kökenli bir anksiyete olabileceği düşünülebilir.

Bunların yanı sıra yoğun anksiyete tepkisi, öğrenilebilen bir şey olduğu için aile öyküsü, ailede kaygılı bir bireyin olup olmadığı araştırılabilir. Çocukluk çağı deneyimlerinin etkisi yetişkinlik dönemine yansıdığı artık bilinen bir konudur.

Anksiyete-Kaygı-Anksiyete Bozukluğu - Kaygı Bozukluğu

 

Anksiyete Bozukluğu Çeşitleri

Anksiyete Bozukluğu genel bir başlıktır ve farklı semptomları olan farklı alt başlıklara ayrılır.

Ayrılma Kaygısı Bozukluğu: Kişi evden ya da bağlandığı kişilerden ayrılırken her zaman aşırı kaygılanır. Bağlandığı kişileri kaybedeceği ile ilgili korku veya bu kişilerin başına kötü bir şey geleceğine dair sürekli bir endişe, aşırı kaygılanma yaşayabilir. Bu kaygıdan dolayı rutin işlerinden kaçınma (okul, iş vb.) da görülebilir. Bu kaygıya beden de eşlik edebilir. Çocuklarda okul döneminde sık görülür.

Mutizm (Seçici Konuşmazlık): Çocuklarda görülür. Başka ortamlarda konuşuyor olmasına karşın bir ortamda hiç konuşmama şeklinde kendini gösterir. Sosyal olarak ikincil problemlere de neden olabilir.

Özgül Fobi: Belirli bir durum ya da nesne ile ilgili belirgin bir korku, kaygı yaşanır. Bu kaygı, sosyal seviyeye göre orantısızdır. Kişiler genellikle kaygı duydukları nesne veya ortama dair kaçınma gösterirler ve yaşamlarında işlevselliğin düşmesine neden olabilir. Özgül fobilerde en sık görülen fobilere örnek olarak şunları sayabiliriz:

 •   Örümcek korkusu (Araknofobi)
 •   Kapalı ortam korkusu (Klostrofobi)
 •   Kedi korkusu

Sosyal Fobi: Kişi, başkalarının kendisini değerlendirebileceği ortamlarda yoğun kaygı ve korku yaşadığında sosyal fobiden bahsedebiliriz. Çocuklarda da görülebilir.

Panik Bozukluğu: Tekrarlayan beklenmedik panik ataklar söz konusudur. Kontrolü kaybetme hissi veya ölüm korkusu da eşlik edebilir. Atak anında duygusal olarak yoğun kaygı, korku, gerginlik görülürken bedensel olarak titreme, soğuma veya üşüme, bulantı, baş dönmesi, nefes darlığı gibi anksiyete belirtileri görülür. Kişiye daha uzun süre gelmesine rağmen genelde yaklaşık 20 dakika civarı sürebilir.

Agorafobi: Toplu taşıma araçlarını kullanma (otobüs, metro gibi), açık yerlerde bulunma (alışveriş merkezi, otoparklar gibi), bazı kapalı ortamlarda (tiyatro, sinema gibi), kalabalık bir yerde bulunma veya tek başına evin dışında olmakta yoğun kaygı duymayı içerir. Bunlardan yalnızca birinin varlığı agorafobiye işaret etmez.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu : En az altı ay süresince günün çoğu zamanında bazı olaylar ve aktiviteleriyle ilgili sürekli olarak aşırı endişe ve kaygı duyma halidir. Kişi bu kuruntular ile başa çıkmakta zorlanabilir.

Maddenin/ilacın yol açtığı kaygı bozukluğu: Kişi, madde yoksunluğu ile yoğun kaygı yaşar. Panik ataklar görülebilir.

Başka bir sağlık durumuna bağlı kaygı bozukluğu: Fiziksel tetkikler sonucunda doğrudan sağlık durumu ile ilişkili yaşanan yoğun kaygıdan bahsedebiliriz.

Panik Atak Neden Olur

PUAN VER