Narsist, Kendine Güvenen Gençler Okulda Daha mı Başarılı ?

Yeni bir bilimsel çalışma, narsist gençlerin okul performansı üzerindeki etkilerini incelemektedir. Bulgular, narsist kişilik bozukluğuna daha olumlu bir şekilde yaklaşmamıza yardımcı olabilir.

Psikoloji literatüründe narsisizm, psikopati ve Machiavellianism kişilik özelliklerinin Karanlık Üçlüsünü oluşturur.

“Karanlık” terimi 16 yıl önce psikoloji uzmanları Delroy Paulhus ve Kevin Williams tarafından bu kişilik bozukluklarının antisosyal ve kötü niyetli özellikler olduğunu tanımlamak için bulundu.

Aslında genel olarak, narsisizmi bencillik ve bazen doğru olmayan bir üstünlük duygusuyla ilişkilendirmeye eğilimliyiz.

Aslında narsist olmanın herhangi bir avantajı olabilir mi?

Yeni yapılan, uluslararası bir bilimsel çalışma, narsisizm ölçeğinde yüksek puan alan genç öğrencilerin düşük puan alanlardan daha iyi performans gösterebileceğini göstermektedir.

İngiltere’de Queen’s University gelişimsel psikopatolojisinde öğretim görevlisi olan Kostas Papageorgiou bu araştırmaya öncülük etti ve bulgular bilimsel dergilerde yayınlandı.

Papageorgiou “klinik” veya “normal” narsisizm konusundaki bilgilerini açıklıyor.

“Önceki çalışmalar narsisizmin toplumumuzda artan bir eğilim olduğunu göstermekteydi, ancak bu şu anlama gelmemelidir, yüksek narsisistik nitelikleri sergileyen kişinin bir kişilik bozukluğu olduğu anlamına gelmez.”

Papageorgiou, “Araştırmamızda, klinik veya “normal ”narsisizm üzerine odaklandık. “Klinik narsisizm, klinik sendromun aynı özelliklerinden bazılarını içerir – büyüklük, baskınlık ve üstünlük duyguları.”

O zaman, bu kadar olumsuz özelliğin okul performansı üzerinde nasıl olumlu bir etkisi olabilir?

Narsisizm ‘zihinsel dayanıklılığı’ artırır

Bu sorunun cevabını öğrenmek için, Papageorgiou ve meslektaşları İtalya’nın Milano kentindeki üç farklı liseden 340 genç öğrenciyi bir araya getirdi.

Gençler Öğrenme ve Eğitim Başarısı Araştırması için Çoklu Kohort İncelemesine alındılar.

İki aşamalı yapılan bu araştırmada, araştırmacılar şu sonuca vardılar; daha belirgin klinik narsisizmi olan gençlerin daha “daha güçlü bir zihne” sahipti. Bu da, daha iyi bir okul performansına yol açıyordu.

Bununla beraber, zihinsel dayanıklılık “okul başarısındaki etmenlerin küçük bir yüzdesine sahipti.”

Bulgular, bilim adamlarının şu sonuca varmasını sağladı: “karanlık üçlünün kişilik özelliklerine narsisizmin dahil edilmesinin yeniden gözden geçirilmesi gerekebilir.”

Papageorgiou, bulguların anlamını şöyle açıklıyor: “Kendi yeteneklerinizden emin olmak, narsisizmin en önemli işaretlerinden biri ve aynı zamanda zihinsel dayanıklılığın özü.”

“Eğer bir kişi zihinsel olarak dayanıklıysa” diyor, “zorlukları kucaklayacak ve bunları kişisel gelişimi için bir fırsat olarak görecektir”.

“Klinik narsisizmden yüksek puan alan insanlar günlük hayatlarında bir avantaj sağlayabilirler çünkü daha yüksek öz-değer duygusu, belirli durumlarda daha motive, iddialı ve başarılı oldukları anlamına gelebilir.”

Kostas Papageorgiou, narsisizm kavramının yeniden değerlendirilmesini istiyor ve “Bir toplum olarak narsisizme nasıl yaklaşacağımızı yeniden gözden geçirmemiz önemli” diyor.

“Duyguları ya da kişilik özelliklerini sadece ya kötü ya da iyi olarak algılıyoruz, ama psikolojik özellikler evrimin ürünleridir; ne kötü ne de iyi – onlar uyumlu ya da uyumsuzlar.”

“Belki de insan doğasının tüm çeşitliliğini anlamak ve kutlamak için geleneksel sosyal ahlaki yaklaşımımızı geliştirmeliyiz”.

Bu makale Appvice Psikoloji Otoriteleri tarafından bilimsel verilere dayalı olarak incelenmiş ve onaylanmıştır.

Puan Ver


ortalama puan: 5,00 , 1 oy