Hayatı Zorlaştıran Ms Hastalığı Belirtileri Nelerdir? Kapsamlı Rehber

Appvice Onaylı

Hayatı En Çok Zorlaştıran MS Hastalığı Belirtileri

Araştırmacılar, doğrudan MS hastalığı (multipl skleroz) ile ilişkili olmayan “görünmez belirtiler” in aslında yaşam kalitesini daha fazla etkileyebileceğini söylüyor. Hayatı en çok zorlaştıran durumların MS hastalığı nedeniyle oluşan sakatlıklar olması gerekmez. İsviçre’deki araştırmacılar yakın zamanda, Ms hastalığı belirtileri olan kişilerin en çok şikayet ettiği ve “görünmez semptomların” yaşam kalitesi üzerinde daha büyük bir etkisi olabileceğini söylemiştir. Ayrıca, MS hastalığı türleri ve hastalığın seyri de, farklı belirtilerin hayatı farklı etkilemesine neden olur.

İsviçre Multipl Skleroz Kayıt Defterinde 855 kişiye baktı. Bunlardan 611’sinde tekrarlayan remisyona uğramış MS (RRMS) ve 244’ünde progresif MS (PMS) vardı. İsviçre Multipl Skleroz Derneği tarafından finanse edilen ve Zürih Üniversitesi tarafından yapılan önemli bir deney gerçekleştirilmiştir. Bu deney sayesinde geniş bir veri tabanı oluşturulmuştur. Çalışmaya, 611 i tekrarlayan Ms hastası (RRMS),  244 ü ilerleyen MS hastası(PMS) olan 855 kişi katılmıştır.

PMS hastaları, yaşam kalitelerini en çok felç, spastisite, güçsüzlük ve ağrının etkilediğini bildirmişlerdir. Bazı belirtiler daha sık görülse de, az görülen belirtiler daha büyük sorunlara neden olmaktadır. Zürih Üniversitesi’nde bir doktora öğrencisi olan bu çalışmanın makale yazarı Laura Barin, “Bu çalışma ile odağı sıklıkla göz ardı edilen konulara odaklanmak istedik” demiştir.

Yapılan çalışmada MS hastalığının yaşam kalitesini nasıl etkilediği istatiksel bir model kullanılarak  araştırıldı. Hastaların verdiği bilgiler kullanılarak  her altı ayda bir farklı ölçüm araçlarıyla yaşam kaliteleri ölçüldü.

İncelenen MS hastalığı semptomları arasında denge, mesane ve barsak problemlerinin yanı sıra baş dönmesi, depresyon, dizartri (konuşma bozukluğu), disfaji (yutma zorluğu), epileptik nöbet, yorgunluk, yürüyüş problemleri, hafıza problemleri, ağrı, felç, parestezi, cinsel problemler vardı.  Ayrıca işlev bozukluğu, spastisite, tikler, titreme, görsel problemler ve genel zayıflık da belirtiler arasında incelendi. Çalışmada hem nesnel hem de öznel yaşam kalitesi incelendi.

Ms Hastalığı Hakkındaki Çalışmalar

Türünün ilk örneği olan çalışmada araştırmacılar çalışmadaki hastalarla doğrudan temas etmiş ve onlarla düzenli olarak konuşmuşlardır. Ms hastaları semptpomların hayatlarını nasıl etkilediğini detaylıca paylaşmışlardır. Böylece ms hastalığı tedavisinde doktor ve hastanelerin ilk olarak neye odaklanması gerektiği ortaya çıkmış oldu.

Ulusal Multipl Skleroz Derneği Sağlık ve Politika Araştırmaları Başkan Yardımcısı Nick LaRocca, “Bu çalışma akılda tutulması gereken önemli bir mesajdır” demiştir. “MS hastalığı dediğimiz şeyin çeşitli belirtileri var ve bu belirtilerin de günlük yaşamda etkileri var.”

LaRocca, bu çalışmanın, MS hastalığının tüm sonuçları konusunda herkesi eğitmek için iyi bir deneyim olduğunu söylemiştir. Ayrıca, sonuçların farklı bir ülkede biraz farklı olabileceğini de belirtti. Bu çalışma Ms hastalığı ve semptomlarının günlük yaşamı nasıl etkilediğini detaylı bir şekilde göstermektedir.

SONUÇ

Ms hastalığı belirtileri ve etkileri çalışmasının başka sonuçları da vardır. “Klinik araştırmaların nasıl yapılabileceği hakkında düzenleyicilerle çalıştığımızda, MS’in günlük aktiviteler üzerindeki fonksiyonel etkisini göstermek için bu bilginin olması önemlidir” dedi.

Von Wyl, “MS karmaşık bir hastalıktır ve tüm hastalara aynı şekilde davranmamalıyız” diyor. Çalışma sırasında bir MS hastası şunları paylaştı: “Bu [çalışma] bana gerçekten çok yardımcı oldu; çünkü artık diğer katılımcılarda da bu belirtilerin olduğunu biliyorum. Doktoruma söylediğimde bunları ms hastalığı belirtileri olarak kabul etmemişti ancak artık biliyorum ki bunlar ms belirtileri.

Bu makale Appvice Psikoloji Otoriteleri tarafından bilimsel verilere dayalı olarak incelenmiş ve onaylanmıştır.

Puan Ver


Hiç oy kullanılmamış