Magnezyum Eksikliği Belirtileri Hakkında Kapsamlı Rehber

Appvice Onaylı

Magnezyum Eksikliği Nedir?

Hipomagnezemi olarak da bilinen magnezyum eksikliği, sıklıkla gözden kaçırılan bir sağlık sorunudur.
Amerikalıların %2’sinden daha azının magnezyum eksikliği yaşadığı tahmin edilmekle birlikte, bir araştırmada ise kişilerin %75’e kadar olan kısmının önerilen miktarı almadığı öne sürülüyor.

Bazı durumlarda, belirgin işaretler genellikle seviyeleriniz ciddi bir şekilde düşene kadar görünmediğinden hipomagnezemi teşhis edilemeyebilir.

Magnezyum eksikliğinin nedenleri değişkenlik gösterir. Yetersiz beslenmekten, vücudun magnezyum kaybına kadar uzanabilir. Magnezyum kaybı ile ilgili sağlık sorunları diyabet, zayıf emilim, kronik ishal, çölyak hastalığı ve aç kemik sendromunu içerir. Alkolik insanlarda risk daha da yüksektir.

Bu makale magnezyum eksikliğinin 7 belirtisini listelemektedir.

Magnezyun Eksikliği Belirtileri

1.Kas seğirmeleri ve kramplar

Seğirme, titreme ve kas krampları magnezyum eksikliğinin belirtileridir. En kötü senaryolarda, eksiklik nöbetlere veya konvülsiyonlara neden olabilir. Bilim adamları, bu semptomların sinir hücrelerine daha fazla kalsiyum akışının sebep olduğuna inanıyor, bu da kas sinirlerinin aşırı uyarılmasına ve hareket etmesine sebep oluyor.

Takviyeleri yetersiz bireylerde kas seğirmelerini ve krampları rahatlatabilirken, bir incelemede ise, magnezyum takviyelerinin yaşlılarda kas krampları için etkili bir tedavi olmadığı sonucuna varılmıştır. Diğer yaş grupları için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.
İstemsiz kas seğirmelerinin başka birçok nedeni olabileceğini unutmayın. Örneğin, stres veya çok fazla kafein tüketimi kaynaklı olabilir.

Bunlar ayrıca bazı ilaçların bir yan etkisi veya nöromiyotoni veya motor nöron hastalığı gibi nörolojik bir hastalığın belirtisi olabilir. Ara sıra oluşan seğirmeler normal olsa da belirtileriniz devam ederse doktorunuzu görmelisiniz.

Özetleyecek olursak;

Yaygın magnezyum eksikliği belirtileri arasında kas seğirmesi, titreme ve kramp bulunur. Bununla birlikte, magnezyum takviyelerinin bu semptomları azaltması muhtemel değildir.

2. Zihinsel Bozukluklar

Zihinsel bozukluklar, magnezyum eksikliğinin bir başka olası sonucudur. Bu apati adı verilen, zihinsel uyuşukluk ya da duygu eksikliği olarak tanımlanan bir hastalık olabilir. Eksikliğin en ciddi durumlarında ise, bilinç kaybı ve koma da ihtimaller arasındadır.

Ek olarak, yapılan gözlemler düşük magnezyum seviyelerini artan depresyon riski ile ilişkilendirmiştir.
Bilim adamları ayrıca magnezyum eksikliğinin anksiyete(endişe) uyandırabileceğini, ancak yeterli kanıtları olmadığını öne sürdü.

Bir inceleme, magnezyum takviyelerinin anksiyete bozukluğu olan kişilere fayda sağlayabileceğini ortaya koymaktadır, ancak kanıtların kalitesinin düşük olduğu sonucuna varılmıştır. Herhangi bir sonuca varılmadan önce daha kaliteli çalışmalara ihtiyaç var.

Kısacası, magnezyum eksikliğinin sinir fonksiyon bozukluğuna neden olabileceği ve bazı insanlarda zihinsel problemlere neden olabileceği görülmektedir.

Özetleyecek olursak;

Magnezyum eksikliği zihinsel uyuşma, duygu eksikliği, bilinç kaybı ve hatta komaya neden olabilir. Bilim adamları, eksikliğin anksiyete(endişe) yaratabileceğini ileri sürdüler, ancak güçlü bir kanıt bu fikri desteklemiyor.

3. Osteoporoz (Kemik erimesi)

Osteoporoz, zayıf kemikler ve artmış kemik kırılma riski ile karakterize edilen bir hastalıktır. Osteoporoz hastalığının birçok nedeni vardır. Bunlar arasında yaşlılık, egzersiz eksikliği, D ve K vitaminlerinin eksiklikleri yer alır.

İlginç şekilde, magnezyum eksikliği de osteoporoz için bir risk faktörüdür. Eksikliği doğrudan kemikleri zayıflatabilir, ancak aynı zamanda kemiklerin yapı taşı olan kalsiyumun kan seviyelerini düşürür. Farelerde yapılan çalışmalar, magnezyum eksikliğinin kemik kütlesinin azalmasına neden olduğunu doğrulamaktadır. İnsanlarda böyle bir deney yapılmamasına rağmen, çalışmalar düşük magnezyum alımını düşük kemik mineral yoğunluğu ile ilişkilendirdi.

Özetleyecek olursak;

Bu risk birçok faktörden etkilense de magnezyum eksikliği osteoporoz ve kemik kırılma riskini artırabilir.

4. Yorgunluk ve kas zayıflığı

Fiziksel bitkinlik, zihinsel bitkinlik veya zayıflık ile karakterize bir durum olan yorgunluk, magnezyum eksikliğinin bir başka belirtisidir. Zaman zaman herkesin yorulduğunu unutmayın. Genellikle, sadece dinlenmeniz gerektiği anlamına gelir. Bununla birlikte, şiddetli veya kalıcı yorgunluk, bir sağlık probleminin işareti olabilir.

Yorgunluk spesifik olmayan bir semptom olduğundan, nedeninin diğer semptomların eşlik etmediği sürece tanımlanması imkansızdır. Magnezyum eksikliğinin bir başka belirgin işareti, miyasteni olarak da bilinen kas zayıflığıdır.

Bilim adamları, zayıflığın, magnezyum eksikliğine bağlı bir durum olan kas hücrelerinde potasyum kaybına neden olduğuna inanıyor. Bu nedenle, magnezyum eksikliği, olası bir halsizlik veya zayıflık nedenidir.

Özetleyecek olursak;

Magnezyum eksikliği, halsizliğe veya kas zayıflığına neden olabilir. Ancak, bunlar diğer semptomlar eşlik etmediği sürece özel bir eksiklik belirtisi değildir.

5. Yüksek kan basıncı (yüksek tansiyon)

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, magnezyum eksikliğinin kan basıncını artırabileceğini ve kalp hastalığı için güçlü bir risk faktörü olan yüksek tansiyonu arttırabileceğini gösteriyor.

İnsanlarda doğrudan kanıt bulunmamakla birlikte, bazı gözlemsel araştırmalar düşük magnezyum seviyelerinin veya zayıf beslenmenin kan basıncını yükseltebileceğini göstermektedir.

Magnezyumun yararlarına dair en güçlü kanıtlar kontrollü çalışmalardan geliyor. Bazı incelemeler, magnezyum takviyelerinin, özellikle yüksek tansiyonlu yetişkinlerde tansiyonu düşürebileceği sonucuna varmıştır.

Basitçe söylemek gerekirse, magnezyum eksikliği kan basıncını artırabilir ve bu da kalp hastalığı riskini artırır. Bununla birlikte, rolü tamamen anlaşılmadan önce daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Özetleyecek olursak;

Kanıtlar, magnezyum eksikliğinin kan basıncını yükseltebileceğini gösteriyor. Ek olarak, takviyeler yüksek tansiyona sahip insanlara yarar sağlayabilir.

6. Astım

Magnezyum eksikliği bazen şiddetli astım hastalarında görülür. Ek olarak, magnezyum düzeyleri, astımı olan bireylerde sağlıklılara göre daha düşük olma eğilimindedir.

Araştırmacılar, magnezyum eksikliğinin, akciğerlerin hava yollarını kaplayan kaslarda kalsiyum birikmesine neden olabileceğine inanıyor. Bu solunum yollarının daralmasına neden olarak nefes almayı zorlaştırır.

İlginç bir şekilde, magnezyum sülfat içeren bir inhalatör, bazen hava yollarını gevşetmek ve genişletmek için şiddetli astımı olan kişilere verilir. Hayatı tehdit edici semptomları olanlar için enjeksiyonlar, tercih edilen tedavi şeklidir.

Bununla birlikte, astımlı bireylerde magnezyum takviyelerinin etkinliğine dair kanıtlar tutarsızdır. Kısacası, bilim adamları şiddetli astımın bazı hastalarda magnezyum eksikliği belirtisi olabileceğine inanmaktadır, ancak rolünü araştırmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Özetleyecek olursak;

Magnezyum eksikliği şiddetli astım ile ilişkilendirilmiştir. Ancak, astım gelişimindeki rolü tam olarak anlaşılmamıştır.

7. Kardiyak disritmi (düzensiz kalp atışı)

Magnezyum eksikliğinin en ciddi belirtileri arasında kalp aritmi veya düzensiz kalp atışı yer almaktadır.
Aritmi belirtileri çoğu durumda hafiftir. Çoğu zaman, hiçbir semptomu yoktur. Ancak, bazı insanlarda, kalbin duraksamasına yol açan bir çarpıntıya sebep olabilir.

Diğer olası aritmi semptomları arasında baş dönmesi, nefes darlığı, göğüs ağrısı veya bayılma bulunur. En ağır vakalarda, aritmi, inme veya kalp yetmezliği riskini artırabilir. Bilim adamları, kalp kası hücrelerinin içindeki ve dışındaki potasyum seviyelerinin dengesizliğinin, magnezyum eksikliği ile ilişkili bir durum olabileceğine inanıyor.

Konjestif kalp yetmezliği ve aritmili bazı hastaların sağlıklı insanlardan daha düşük magnezyum seviyelerine sahip oldukları kanıtlanmıştır. Bu hastaların magnezyum enjeksiyonları ile tedavi edilmesi kalp fonksiyonlarını önemli ölçüde iyileştirdi. Ayrıca, magnezyum takviyeleri, aritmili bazı hastalarda semptomları azaltabilir.

Özetleyecek olursak;

Magnezyum eksikliğinin semptomlarından biri, felç veya kalp yetmezliği gibi daha ciddi komplikasyon riskini artırabilen aritmi veya düzensiz kalp atışıdır.

Nasıl Yeterli Magnezyum Alınır?

Aşağıdaki tabloda yaş ve cinsiyete göre günlük magnezyum ihtiyacı miligram cinsinde verilmiştir.

YAŞERKEKKADINHAMİLEEMZİREN
0-6 Ay3030
7-12 Ay7575
1-3 Yaş8080
4-8 Yaş130130
9-13 Yaş240240
14-18 Yaş4103605050
19-30 Yaş400310400360
31-50 Yaş420320350310
50 Yaş Üzeri420320

Birçok insan magnezyum için önerilen miktara ulaşmasa da aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda magnezyum bakımından zengin yiyecekler vardır.

Hem bitkilerde hem de hayvansal kaynaklı gıdalarda yaygın olarak bulunur. En zengin kaynaklar tohumlar ve kuruyemişlerdir, ancak kepekli tahıllar, fasulye ve yeşil yapraklı sebzeler de nispeten zengin kaynaklardır.

Aşağıda, en iyi kaynaklarından bazılarının 3.5 onsluk (100 gram) magnezyum içeriği gösterilmektedir:

  • Badem: 270 mg
  • Kabak Çekirdeği: 262 mg
  • Bitter Çikolata: 176 mg
  • Yer Fıstığı: 168 mg
  • Patlamış Mısır: 151 mg

Örneğin, sadece bir ons (28,4 gram) badem, magnezyum için önerilen miktarın %18’ini sağlar. Diğer harika kaynaklar arasında keten tohumu, ayçiçeği tohumu, çiya tohumu, kakao, kahve, kaju fıstığı, fındık ve yulaf bulunur. Magnezyum ayrıca birçok kahvaltı gevreğine ve diğer işlenmiş gıdalara eklenir.

Diyabet gibi vücuttan magnezyum kaybına neden olan bir sağlık probleminiz varsa, bol miktarda magnezyum bakımından zengin yiyecekler yediğinizden veya takviyeler aldığınızdan emin olmalısınız.

Özetleyecek olursak;

Tohumlar, fındık, kakao, fasulye ve kepekli tahıllar magnezyumun harika kaynaklarıdır. Optimum sağlık için, her gün magnezyum bakımından zengin yiyecekler yediğinizden emin olun.

SONUÇ

Magnezyum eksikliği yaygın bir sağlık sorunudur. Bazı araştırmalar, Amerikalıların %75’inin magnezyum için beslenme gereksinimlerini karşılamadığını göstermektedir. Ancak, gerçek eksiklik çok daha az yaygındır. Bir tahmine göre %2’den az.

Magnezyum eksikliğinin semptomları, seviyeleriniz oldukça düşük olmadıkça genellikle belirsizdir. Eksikliği yorgunluk, kas krampları, zihinsel problemler, düzensiz kalp atışı ve osteoporoza neden olabilir.

Magnezyum eksikliğiniz olduğuna inanıyorsanız, şüpheleriniz basit bir kan testi ile doğrulanabilir. Diğer olası sağlık problemlerini elemek için doktorunuzla konuşmalısınız.

Sonuç ne olursa olsun, düzenli olarak fındık, tohum, tahıl veya fasulye gibi magnezyum yönünden zengin bütün yiyecekleri yemeye çalışın.

Bu besinler diğer sağlıklı maddeleri de barındırır. Bunları diyetinize dahil etmek sadece magnezyum eksikliği riskinizi düşürmekle kalmaz, aynı zamanda genel sağlığınızı da arttırır.

Bu makale Appvice Diyetetik Otoriteleri tarafından bilimsel verilere dayalı olarak incelenmiş ve onaylanmıştır.

Sedef Olcay Web Banner

Puan Ver


ortalama puan: 3,64 , 28 oy