Foliküler Lenfoma Nedir, Tedavi Seçenekleri Nelerdir? – Rehber

Appvice Onaylı

Foliküler Lenfoma Hastalığı Nedir?

Foliküler lenfoma, vücudunuzdaki beyaz kan hücrelerinde başlayan bir kanser türüdür. Hodgkin lenfoma ve Non Hodgkin lenfoma olmak üzere iki ana lenfoma şekli vardır: Foliküler lenfoma, Hodgkin olmayan Lenfomanın bir alt grubunda yer alan bir lenfomadır.

Bu tip lenfoma genel olarak yavaş büyüdüğü için doktorlar onu “indolent” (yavaş ilerleyen) olarak adlandırırlar. .

Foliküler lenfoma semptomları ve hangi tedavi seçeneklerinin mevcut olduğu hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen yazımı okumaya devam ediniz.

İki ana lenfoma gurubundan biri olan Hodgkin olmayan lenfoma, Amerika Birleşik Devletleri’nde görülen en yaygın kanser türlerinden birisidir. Her yıl 72.000’den fazla kişiye Hodgkin lenfoması teşhisi konulmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde lenfoma teşhisi konulan yaklaşık her beş kişiden bir tanesi foliküler lenfoma hastasıdır. Foliküler lenfomanın gençleri etkileme oranı ise oldukça düşüktür. Bu kanser türüne yakalanmış olan birisinin yaş ortalaması 60 civarındadır.

Foliküler Lenfoma Belirtileri

Foliküler lenfoma belirtileri arasında şunlar vardır:

 • Boyunda, koltuk altlarında, göbek veya kasıkta genişlemiş lenf bezleri
 • Aşırı yorgunluk
 • Nefes darlığı
 • Sık sık ateşlenme ve gece terlemesi
 • Kilo kaybı
 • Enfeksiyonlar

Ancak, foliküler lenfoma olan bazı kimselerde bu belirtilerden hiç birine rastlanmayabilir.

Foliküler Lenfoma Teşhis Süreci

Doktorunuz Foliküler lenfomayı teşhis etmek için size aşağıdaki testleri yapabilir:

 • Biyopsi: Dokuyu mikroskop altında incelemek ve kanserli olup olmadığını belirlemek için biyopsi yapılır.
 • Kan testi: Kan hücresi sayınızı kontrol etmek için bu teste ihtiyacınız olacaktır.
 • Görüntülü tarama: Doktorunuz vücudunuzdaki lenfomayı görmek ve tedavinizin nasıl ilerleyeceğinin planlamak için görüntülü tarama yaptırmanızı önerebilir. Bilgisayarlı tomografi (CT) ve pozitron emisyon tomografisi(PET) foliküler lenfoma teşhisi için yaygın olarak kullanılan tarama türlerindendir.

Foliküler Lenfoma Tedavisi

Foliküler lenfoma teşhisi konulmuş insanlar için çeşitli tedavi seçenekleri mevcuttur. Doktorunuz, kanserinizin türüne ve ne kadar gelişmiş olduğuna bağlı olarak hangi tedavi türünün sizin için en uygun olduğuna karar verecektir.

Bekle – Gör İzlemi

Lenfomanıza erken teşhis konulursa ve görünen sadece birkaç tane hastalık belirtiniz var ise, doktorunuz süreci yakından takip etmenizi ve bir müddet daha beklemenizi önerebilir. Bu, size hizmet veren sağlık görevlisinin durumunuzu dikkatle takip edeceği anlamına gelir. Bekle-gör sürecinde herhangi bir tedavi alamazsınız, sadece hastalığınızın ilerleyip ilerlemediği veya hangi hızla ilerlediği yakından takip edilir.

Radyasyon

Radyasyon tedavisinde, kanser hücrelerini yok etmek için yüksek enerjili ışınlar kullanır. Radyasyon genellikle erken evre foliküler lenfoması olan insanlara verilir. Bazı durumlarda, radyasyonun bu tür bir kanseri tek başına tedavi edebildiği de görülmüştür. Kanseriniz biraz daha ilerlemişse, radyasyon tedavisi yanında diğer tedavilere de ihtiyacınız olabilir.

Kemoterapi

Kemoterapi sürecinde vücudunuzdaki kanser hücrelerini öldürmek için özel olarak üretilmiş ilaçlar kullanır. Kemoterapi, sıklıkla diğer tedavi türleri ile birleştirilerek foliküler lenfoma hastalarına verilir.

Monoklonal antikorlar

Vücudunuz dışardan veya içeriden gelen bir tehdit ile karşılaştığında hemen antikor üretmeye başlar. Monoklonal antikorlar laboratuvarlarda üretilen, tümörlerdeki belirli belirteçleri hedef alan ve bağışıklık hücrelerinin kanserle savaşmasına yardımcı olan ilaçlardır. Bu ilaçlara “hedefe yönelik ilaçlar” veya “akıllı ilaçlar” da denilmektedir. Rituximab (Rituxan), foliküler lenfoma tedavisinde yaygın olarak kullanılan monoklonal bir antikordur. Rituximab, doktorunuzun ofisinde bir IV infüzyonu olarak verilir ve genellikle kemoterapi ile birlikte kullanılır.

Yaygın kombinasyonlar şu ilaçları içermektedir:

 • r-bendamustine (rituximab ve bendamustine)
 • R-CHOP (rituksimab, siklofosfamid, doksorubisin, vincristine ve prednizon)
 • R-CVP (rituximab, siklofosfamid, vincristine ve prednizon)

Radyoimmünoterapi

Radyoimmünoterapi, kanser hücrelerine radyasyon iletmek için itriyum-90 ibritumomab tiuxetan (Zevalin) ilacının kullanılmasını içerir.

Kök Hücre Nakli

Kök hücre nakli, foliküler lenfoma tedavisinde özellikle kanserinizin tedaviden sonra tekrar nüksettiği durumlarda kullanılır. Bu yöntem, hastalıklı kemik iliğini değiştirmek için sağlıklı kök hücrelerin vücudunuza girmesini içermektedir.

İki tür kök hücre nakli vardır:

 • Otolog nakli: Bu yöntemde kanserinizi tedavi etmek için kendi kök hücreleriniz kullanılır.
 • Allojenik nakli: Bu prosedür de ise bir donörden alınan sağlıklı kök hücreler kullanır.

Foliküler Lenfoma Yaşam Süresi

Foliküler lenfoma gibi yavaş büyüyen(indolent) bir lenfoma, daha hızlı büyüyen bir forma dönüştüğünde, transforme lenfoma adını alır. Transforme lenfoma tipik olarak vücutta daha agresif bir yayılma özelliği sergilediği için daha sıkı bir tedavi sürecini gerektirebilir.

Bazı foliküler lenfomalar Diffüz büyük B hücreli lenfoma (DLBCL) adı verilen hızlı gelişen (agresif) bir lenfoma tipine dönüşebilir.

Foliküler Lenfoma İyileşme Süreci

Başarılı bir tedaviden sonra birçok kişide foliküler lenfoma remisyona (gerileme dönemi) girecektir. Bu remisyon sürecinin kaç yıl olacağı kesin olarak tahmin edilemez. Hastanın durumuna göre bu süreç yıllarca da sürebilir. Bunula birlikte foliküler lenfoma, yaşam boyu bir sürecek olan bir rahatsızlık olarak kabul edilir.

Bazı durumlarda hasta iyileşme gösterse bile foliküler lenfoma tekrar nüksedebilir. Ancak bu sefer bazı hastalar, tedaviye önceki seferde olduğu gibi aynı olumlu tepkileri veremeyebilir.

Foliküler lenfoma tedavileri, genel olarak hastalığı iyileştirmekten ziyade hastalığı kontrol altında tutmak için kullanılır. Bu tip bir kanser yıllarca süren bir tedavi yardımı ile başarıyla kontrol altında tutulabilir.

Doktorlar, bu tür bir kanser için prognoz (öngörü) sağlamaya yardımcı olmak için Foliküler Lenfoma Uluslararası Prognostik İndeksi (FLIPI) geliştirmiştir. Bu sistem foliküler lenfomanın üç kategoride sınıflandırılmasına yardımcı olur:

 • Düşük risk
 • Orta risk
 • Yüksek risk

Hastalığınızın ne kadar risk içerdiği yaşınızın, kanserinizin evresi ve kaç lenf nodunuzun etkilendiği gibi etkenleri içeren “prognostik faktörlerinize” göre hesaplanır.

Düşük riskli (yalnızca bir zayıf prognostik faktörü olan veya hiç olmayan) Foliküler lenfomalı hastalarda beş yıllık sağ kalım oranı yaklaşık % 91’dir. Orta riskli olanlar için (iki kötü prognostik faktör), beş yıllık sağ kalım oranı % 78’tir. Yüksek riskli iseniz (üç veya daha fazla kötü prognostik faktör), beş yıllık sağ kalım oranınız %53’e kadar düşer.

Hayatta kalma oranları size faydalı bilgiler sunabilir veya geleceği dair beklentilerinizi yükseltebilir. Ancak bu oranlar yalnızca genel bir tahmindir ve sizin durumunuzda olan bir kişide bu oranın ne olacağını tahmin edemez. Kendi hastalığınıza has görünümünüz ve ilerleme durumunuz için hangi tedavi planlarının uygun olduğu konusunda doktorunuzla mutlaka görüş alış verişinde bulunun.

Bu makale Appvice Psikoloji Otoriteleri tarafından bilimsel verilere dayalı olarak incelenmiş ve onaylanmıştır.

Puan Ver


ortalama puan: 3,50 , 10 oy