Yaşa Göre Boy Kilo

Yaşa Göre Boy Kilo Nasıl Hesaplanır?

Yaşın ilerlemesiyle birlikte gün içerisindeki aktivite azalacağından dolayı mutlaka kilo hesaplamalarında yaşa göre boy kilo tablosuna dikkat edilmelidir. Bu bakımdan yaşa göre boy kilo hesaplama formülü kadın ve erkekler için ayrı olarak gerçekleştirilmektedir.

Yaşa Göre Boy Kilo Hesaplama Formülü

Bireylerin gün içerisindeki aktivitelerine, yaşlarına, boylarına göre ideal kiloda olmaları gerekmektedir. Kilo hesaplanırken yaştan ziyade boy ve gün içerisindeki aktivite dikkate alınmalıdır. Çünkü kadın ve erkeklerin aktiviteleri, metabolizmaları ve beslenme tarzları birbirinden çok farklıdır. Divine formülü diye nitelendirilmekte olan boya göre ideal kilo hesaplama uygulamasında formül şu şekilde yer almaktadır. 50 + 2,3 X (boy inç türünden – 60) Burada önemli olan boyun inç cinsine çevrilmesidir. Kadınlar için ideal kilo hesaplamasında daha yine boy inç cinsine çevrilerek şu şekilde formüle edilmektedir: 45,5 + 2,3 X (boy inç türünden- 60) Bu formülün ana özelliği kadın ve erkekler için ayrı bir hesaplama tarzının geliştirilmiş olmasıdır.

İdeal Kilo Endeksi

Boya göre ideal kilo hesabında aynı boydaki kadın ve erkek arasındaki ideal kilo hesaplamasında erkeklerin kilosunun her zaman kadınlardan 4,5 kilogram daha fazla olması gerekmektedir. Çünkü kadınlardaki yağ oranı erkeklere göre fazla iken erkeklerde de kas oranı daha fazladır. Bu hesaplamaların neticesinde ideal kilo diye nitelendirebileceğimiz aralıklar vücut kitle endeksi 18 ve 25 arasında çıkanlar olmaktadır. Vücut kitle endeksi 25-30 arasında çıkanlar fazla kilolu olarak değerlendirilirken vücut kitle endeksi 30 ve 40 arasında çıkanlar tehlikeli bir sınıfta yer almaktadır. Kitle endeksi 30 ve 40 arasında olanlar obezite sınıfına girmektedir. En tehlikeli grup ise vücut kitle endeksi 40’ın üzerinde olanlardır. İleri derecede obezitedirler ve mutlaka tedavi ihtiyaçları bulunmaktadır.

Yaşa Göre Boy Kilo Hesaplama

Erkek ve Kadınlar İçin Tolere Edilebilecek Fazla Kilo Miktarı

Boy kilo endeksi hesaplama yaşa göre yapıldığında birkaç kilo fark göstermektedir. Özellikle yaş ilerledikçe kilo artışı meydana gelmektedir. Bunun sebebi de günlük yaşamdaki hareketin azalması metabolizmanın yavaşlaması vücuttaki kas dokusunun erimesidir. Boy kilo endeksi yaşa göre hesaplandığında 15 yaşındaki bir bireyle 60 yaşındaki bir birey aynı boyda bile olsalar arada 15 kilogramlık bir fark oluşmaktadır. Standart olarak belirlenmiş olan vücut kitle endeksine göre ortaya çıkan vücut ağırlığı minimum 5 maksimum 10 kilogram kadar tolere edilebilmektedir.

http://www.health.com/

PUAN VER