Holozoik Beslenme

Besin türlerine, yapısına veya  sindirim sistemine göre çeşitli beslenme türleri vardır. Canlıların yiyeceklerini ne şekilde aldığı, nasıl sindirdiği ve kullandığı onun beslenme düzenine göre şekillenir. Çoğu hayvanların ve insanların beslenme şekli holozoik beslenme çeşididir.

Holozoik Beslenme Nedir

Ağız yoluyla sindirilmesi mümkün olmayan katı ve büyük besinlerin vücuda alınmasına Holozoik beslenme denir. Daha çok hayvanlarda görülen bir beslenme türüdür. Hayvanlar ne bitkiler gibi topraktan su ile çözünmüş vitamin ve mineralleri alabilirler ne de bazı tek hücreliler gibi kendi besinlerini üretebilir.  Besinlerini ağızdan almak zorundadırlar.

Süt içerisindeki proteinler  katıdır ve biz onları ancak sindirim sistemimiz içine girdiğinde ve mideye ulaştığında oradaki enzimler aracılığıyla sindirebiliriz. Ancak holozoik beslenmede bahsedilen daha çok besin türüdür, yani yapı taşları üzerinden bir beslenme stilinden bahsedilmez. Ekosistemin üretici halkası bitkilerden mi yoksa ekosistemin diğer katmanlarındaki başka hayvanlardan mı besin olarak faydalanıldığı holozoik beslenme sistemini şekillendirir. Bu durumda beslenme şekline dair üç ayrı ihtimal vardır: ya yalnızca bitkileri, otları yiyebilirsiniz, ya yalnızca diğer hayvanları yani et yersiniz ya da hem ot hem et yiyebilirsiniz. Bu beslenme gruplarını daha detaylı inceleyecek olursak:

Otobur Beslenme

Otçullar olarak bilinen, teknik isimle herbivorlar diye bildiğimiz bu beslenme şekli örneğin keçilerde, ineklerde, tavşanda ve benzer hayvanlarda görülen bir beslenme şekli olup hayvanlar arasında temel besin kaynaklarına göre sınıflandırma yapıldığında en yaygın beslenme şeklidir.

Etobur Beslenme

Etçiller olarak bilinen ve yine teknik bir isim kullanılacak olursa carnivorlar olarak isimlendirilen bu beslenme grubundaki hayvanlar beslenme sistemlerini temel olarak çok büyük bir ölçüde et üzerine kurmuştur. Vahşi hayvanlar olarak tabir edilen aslan, kaplan, akbaba ve benzeri diğer hayvanlar bu gruba girer.

"<yoastmark

Hem Etobur Hem Otobur Beslenme

Hepçiller olarak bilinen ve teknik ismiyle omnivorlar olarak sınıflandırılan bu canlı grubunda et ve ot eşit şekilde yer işgal eder. Örneğin ayı omnivor bir canlıdır.

Hayvan beslenmesi genel olarak bu şekilde sınıflandırılsa da neredeyse hiçbir hayvan kesin olarak yalnızca bundan beslenir diye bir kural yoktur. İnsanların da hepçiller grubunda alınması daha çok taraflı bir yaklaşım olmakla birlikte vegan vejetaryen beslenme şekillerini insan dışı-sağlıksız gösteren yanlı ve gerçekte bilim felsefesi açısından ideolojik bir yaklaşımdır.

PUAN VER