Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Nedir, Yaşam Süresi Ne Kadardır?

Appvice Onaylı

Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Ne Demek?

Diffüz (yayılmış) büyük B hücreli lenfoma (DLBCL) bir kan kanseridir. Lenfomalar ise en sık görülen kan kanseri türüdür. Hodgkin lenfoma (LF) ve Hodgkin olmayan lenfoma (NHL) olmak üzere iki tür lenfoma vardır. Diffüz büyük B hücreli lenfoma, Hodgkin olmayan lenfoma (non- Hodgkin lenfoma) türünün bir alt gurubunda yer alır. Diffüz büyük B hücreli lenfoma, 60’tan fazla olan NHL tipinden en sık görülenidir. Burkitt lenfoma yazımızı buradan okuyabilirsiniz.

Aynı zamanda DLBCL, NHL’lerin en agresif (hızlı büyüyen) olanıdır ve eğer bu kanser zamanında tedavi edilmezse ölüme neden olabilir.
DLBCL de dahil olmak üzere tüm lenfomalar, lenfatik sisteminiz içinde bulunan organlarınızı etkiler. Lenfatik sistem, vücudunuzun enfeksiyonlarla savaşmasına yardım eder. DLBCL türü lenfomalardan etkilenmesi muhtemel organlar şunlardır:

 • Kemik iliği
 • Timüs
 • Dalak
 • Lenf düğümleri

Aşağıdaki sahip olduğu özellikleri Diffüz büyük B hücreli lenfomayı diğer lenfomalardan ayırır:

 • DLBCL, köken olarak anormal B-hücrelerinden gelir.
 • BLBCL’nın B hücreleri, normal B hücrelerden daha büyüktür.
 • Anormal B hücreleri, birlikte hareket etmek yerine yayılmayı tercih ederler.
 • Ayrıca B hücreleri lenf düğümünün yapısını da tahrip eder.

Ana DLBCL tipi, tüm DLBCL tipleri arasında en yaygın olanıdır. Bu tür ile birlikte birçok DLBCL türleri de mevcuttur. Ancak bu türler pek de yaygın değildir. Ana türe nispetle daha az yaygın olan DLBCL türleri şunlardır:

 • Merkez sinir sistemi lenfoması
 • T hücreli / histiyosit zengini büyük B hücreli lenfoma
 • EBV pozitif DLBCL
 • Primer mediastinal (timik) büyük B hücreli lenfoma
 • İntravasküler büyük B hücreli lenfoma
 • ALK pozitif büyük B hücreli lenfoma

Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Belirtileri Nelerdir?

DLBCL hastası iseniz ilk etepta karşılaşabileceğiniz semptomlar şunlardır:

 • Genişlemiş lenf düğümleri
 • Gece terlemeleri
 • Sebepsiz kilo kaybı
 • İştah kaybı
 • Aşırı yorgunluk veya halsizlik
 • Sık sık ateşlenme
 • Aşırı kaşıntı

DLBCL’nizin olduğu bölgeye bağlı olarak üstteki belirtilerden başkalarını da yaşayabilirsiniz.
Bu ek belirtiler şunları kapsamaktadır:

 • Karın ağrısı, ishal, dışkıda kan
 • Öksürük ve nefes darlığı

Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Neden Olur?

Lenfoma adı verilen kanser, lenfositlerin hızla ve kontrolsüz bir şekilde büyümeye, bölünmeye veya çoğalmaya başladığı zamanda meydana gelir. Aşırı hızlı bir şekilde büyüyen lenfositler, immün sisteminizin veya merkezi sinir sisteminizin hayati öneme sahip fonksiyonlarına müdahale etmeye başlar. Eğer diffüz büyük B hücreli lenfoma erken teşhis edilmez veya tedavi edilmezse, vücudunuz enfeksiyonlarla gereği gibi savaşamaz hale gelir. Bu durum, vücudunuzun direncini düşürerek bağışıklık sisteminizin çökmesine sebep olur.
Aşağıda DLBCL’yi geliştirmek için olası risk faktörlerinden bazıları yer almaktadır:

 • Yaş: DLBCL, genellikle orta veya ileri yaşta olanları etkiler. Bu hastalığa yakalanan kişilerin yaş ortalaması 64’tür.
 • Etnik köken: Kafkasyalıların bu hastalığa yakalanma olasılığı diğer ırklara göre daha fazladır.
 • Cinsiyet: kadınlar nispetle erkeklerin bu hastalığı geliştirme olasılığı daha fazladır.
 • Aile geçmişi: daha önce ailenden birinizin bu hastalığı geçirmiş olması DLBCL geliştirme riskinizi etkilemez çünkü bu tip kanser kalıtsal bir hastalık değildir.

Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Sağkalım ve Yaşam Süresi

Aslında tedavilerine devam edilen DLBCL hastalarının üçte ikisi iyileştirilebilir. Ancak, bu kanser türü zamanında ve gereği gibi tedavi edilmez ise hastanın ölümüne sebep olabilir.
DLBCL hastalarının çoğunun teşhis edilme zamanı neredeyse hastalığın son aşamasına denk gelir. Bunun en büyük sebebi hastalığın sinsi bir şekilde ilerlemesi ve belirtilerinin dışarıdan kolayca fak edilememesidir. Teşhis konulduktan sonra doktorunuz, büyük ihtimalle lenfomanızın evresini belirlemek için size birtakım testler yapacaktır. Yapılacak olan testlerden bazıları şunlardır:

 • Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) ve Bilgisayar tomografisi (CT) tarama kombinasyonu veya sadece CT.
 • Kan testleri
 • Kemik iliği biyopsisi

Tıp uzmanları lenfomi türlerini evrelere ayırmıştır. Dolayısıyla hastalığınızın bulunduğu evre, tümörün vücutta ne kadar yayıldığına dair gerekli bilgiyi doktorunuza verecektir. DLBCL için belirlenen evreler aşağıdaki gibidir:

 • 1. Evre: Vücudunuzda sadece bir bölge veya vücudunuzun bir tarafı hastalıktan etkilenmiştir. Bu etkilenen bölgeler lenf nodu, lenf yapısı veya ekstranodal bölgeler olabilir.
 • 2. Evre: İki veya daha fazla lenf nodu bölgesi veya lenf düğümü yapısı hastalıktan etkilenmiştir. Bu aşamada, söz konusu etkilenen alanlar vücudun aynı tarafında yer alır.
 • 3. Evre: Etkilenen lenf nodu bölgeleri ve yapıları vücudun her iki tarafında da yer alır.
 • 4.Evre: Bu evrede etkilenen yerler sadece lenf nodu ve yapıları değildir. Bunların dışında artık hastalık, vücudunuzda bulunan organlarınıza da yayılmıştır. Bu organlar arasında kemik iliğiniz, karaciğeriniz veya ciğerleriniz vardır.7

Bu evrelere, baştaki evre numarasından sonra A veya B harflerinden uygun olanı eklenebilir. A harfi, genel ateş, gece terlemeleri veya kilo kaybı semptomlara sahip olmadığınız anlamına gelir. B harfi, bu semptomları gösterdiğiniz anlamına gelmektedir.
Hastalığı evrelere ayırma ve bu evrelerin yanına durumu özetleyen A ve B harflerini eklemenin yanı sıra doktorunuz size bir IPI (Uluslararası Prognostik Endeks) puanı verecektir. Bu IPI puanı, 1-5 arasında değişen rakamlardan oluşmaktadır. Bu rakamlar hayatta kalma şansınızı düşürecek risk faktörlerinin sayısını simgelemektedir. Bu beş faktör ise şunlardır:

 • Yaşınızın 60’tan büyük olması
 • Kanınızda bulunan bir protein olan Laktat Dehidrojenazin seviyesinin, olması gereken normal seviyeden daha yüksek olması
 • Genel sağlık durumunuzun kötü olması
 • Hastalığınızın 3. veya 4. evrede olması
 • Birden fazla ekstranodal hastalık bölgesinin etkilenmiş olması

Bu tanı kriterlerinin üçü birleştirilerek size bir prognoz (öngörü) verilecektir. Ayrıca bu üç kıstas doktorunuzun sizin için en iyi tedavi seçeneklerini belirlemesine yardımcı olacaktır.

Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Nasıl Tedavi Edilir?

Diffüz (yayılmış) büyük B hücreli lenfoma tedavisi için birçok faktörü göz önünde bulundurmanız gerekir.. Bununla birlikte, tedavi seçeneklerini belirlemek için doktorunuzun başvuracağı en önemli faktör, hastalığınızın lokalize (bir bölgede) mi yoksa gelişmiş mi olduğudur. Lokalize, hastalığın çok fazla yayılmadığı anlamına gelir. Gelişmiş ise genellikle hastalığın vücudunuzdaki birden fazla bölgeye veya organa yayıldığı anlamını ifade eder.
DLBCL’de yaygın olarak kullanılan tedavi çeşitleri kemoterapi ilaçları, radyasyon tedavileri veya immünoterapilerdir. Doktorunuz ayriyeten size bu üç tedavinin bir karışımını da önerebilir. En yaygın kemoterapi tedavisi R-CHOP adı ile meşhur olandır. R-CHOP, prednizon ile birlikte kemoterapi ve immünoterapi ilaçlarından rituximab, siklofosfamid, doksorubisin ve vincristin kombinasyonudur. R-CHOP tedavisinde ilaçların dördü birlikte damar yoluyla verilir iken, prednizon ağızdan alınır. R-CHOP genellikle her üç haftada bir uygulanır.
Kemoterapi ilaçları, hızlı bir şekilde büyüyen kanser hücrelerinin bu özelliklerini yavaşlatmak için çalışır. İmmünoterapi ilaçları, antikorlar ile işbirliği yaparak kanser hücrelerini yok etmeye çalışır. İmmünoterapi ilaçlarından birisi olan rituximab, özellikle B-hücrelerini veya lenfositleri hedef alır. Ancak Rituximab kalbi negatif yönde etkileyebileceği için, eğer kalbiniz ile bir sorununuz varsa doktorunuz bun ilacı kullanmanızı büyük bir ihtimalle tavsiye etmeyecektir.
Lokalize bir gelişme göstermiş DLBCL’nin tedavisi genellikle radyasyon tedavisi ile birlikte üç devir halinde verilen R-CHOP kürünü içerecektir. Rasyasyon tedavisinde yüksek yoğunluktaki X ışınları, direkt olarak vücuda yayılmış olan tümörleri hedef alır.

İlerlemiş Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Tedavisi

İlerlemiş bir DLBCL, kemoterapi ve immünoterapi ilaçlarının R-CHOP kürünün aynı kombinasyonu ile tedavi edilir. Ancak normalde her üç haftada bir uygulanan bu ilaçlar, ilerlemiş bir DLBCL hastası için yeterli gelmez. Bunun için ilgili ilaçlar daha fazla devinim ile hastaya verilir. İlerlemiş bir DLBCL, aynı tedavinin altı ila sekiz defa tekrar etmesine ihtiyaç duyar. Doktorunuz tedavinin istenilen seviyede gidip gitmediğini kontrol etmek ve etkili bir şekilde çalıştığından emin olmak için genellikle tedavinin orta noktasında başka bir PET taraması yapar. Hastalığınız hala aktifse veya nüksetme ihtimali varsa doktorunuz sizin için ek tedavi turları düzenleyebilir.
Genç yetişkinlerde veya DLBCL’li çocuklarda bu hastalığın nüksetme ihtimali diğer yaş gruplarına göre daha yüksektir. Bu nedenle, doktorunuz hastalığının tekrarlamasını önlemek için size kök hücre nakli önerebilir. Tabi ki kök hücre nakli, hastanın R-CHOP rejimi ile tedavi edilmesinden sonra uygulanır.

Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Nasıl Teşhis Edilir?

Diffüz (yayılmış) büyük B hücreli lenfoma, şişmiş lenf nodu veya anormal bir durum sergileyen bölgenin bir kısmının veya tamamının çıkarılması ve bu doku üzerinde bir biyopsinin yapılması sonucunda teşhis edilir. Bu işlem, kanserden etkilenen bölge çeşitli faktörlere bağlı olarak, genel veya lokal anestezi altında yapılır.
Doktorunuz tıbbi sorunlarınız ve semptomlarınız ile ilgili ayrıntılı bilgi için sizinle ayrıca görüşecek ve size fiziksel bir muayene yapacaktır. Biyopsi onayından sonra doktorunuz DLBCL’nizin evresini belirlemek için yine size bazı ek testler yapacaktır.

SONUÇ

Diffüz (yayılmış) büyük B hücreli lenfoma, ne kadar erken teşhis edilirse hastanın tedavi edilme oranı da o kadar artacaktır. Bu hastalık, tedavisine erken başlanıldığı takdirde tedavi edilebilen hastalıklar arasındadır. DLBCL için yapılan tedaviler hastanın vücudunda ciddi yan etkilerin görülmesine sebep olabilir. Bu yüzden tedaviye başlamadan önce bu konular hakkında doktorunuzdan yeterli bilgi aldığınız konusunda emin olmalısınız.
Tedavinin yan etkileri olsa da, DLBCL’nin tedavisi için erken ve acele davranmanız sizin yararınıza olacaktır. Vücudunuzdaki ilk belirtileri fark ettiğinizde uyanık davranıp hemen doktorunuza başvurmanız sizin için çok önemlidir. Unutmayın, hastalığınız zamanında tedavi edilmez ise ölümünüze bile sebep olabilir.

Bu makale Appvice Psikoloji Otoriteleri tarafından bilimsel verilere dayalı olarak incelenmiş ve onaylanmıştır.

 

Puan Ver


ortalama puan: 4,30 , 20 oy