Desyrel 50 ve 100 Mg Nedir? Yan Etkileri Nelerdir? – Kapsamlı Rehber

Appvice Onaylı

Desyrel (Trazodon) ile İlgili Uyarılar

Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (trazodon da dâhil) intihar düşünceleri ve teşebbüsleri riskini arttırabilir. Bu risk çocuklarda ergenlerde ve (25 yaşına kadar) genç yetişkinlerde daha yüksektir. Bu nedenle bu ilaç çocuklarda ve 18 yaşından küçük genç erişkinlerde kullanılmamalıdır.  Ayrıca söz konusu risk tedavinin ilk birkaç ayında veya ilacın dozu değiştirildiğinde de artar. Bu ilacı kullanan hasta, onun yakınları ve doktoru, ani duygu durum, davranış ve düşünce değişimlerine karşı dikkatli olmalıdır. Hasta veya hasta yakınları herhangi bir değişim fark ettiklerinde derhal durumu hastayı takip eden doktora bildirmelidir.

GENEL BİLGİLER

 • Desyrel bir marka adıdır. Desyrel’in etkin maddesi trazodondur.
 • Trazodon, Desyrel markasıyla 50 veya 100 mg trazodon içeren film tablet formunda ve Trittico markasıyla 150 veya 300 mg trazodon içeren uzun salınımlı film tablet formunda bulunur.
 • Desyrel (trazodon) yetişkinlerin depresyon tedavisinde kullanılır.

Desyrel Hakkında

Desyrel 50, 100 mg trazodon içeren film tablet formunda, reçeteyle satılan bir ilaçtır. Yetişkinlerde depresyon ve depresif bozuklukların tedavisinde kullanılan bir antidepresandır. Desyrel’in etkileri oldukça çabuk, yaklaşık bir haftada hissedilmeye başlanır.

Desyrel Nasıl Etki Gösterir?

Trazodonun nasıl etki gösterdiği tam olarak bilinmemektedir. Bu nedenle atipik antidepresanlar olarak adlandırılan ilaç sınıfında sayılır. “İlaç sınıfı” ya da ” ilaç grubu” terimi benzer etkiler ve yan etkiler gösteren ilaçların gruplanmasında kullanılan bir terimdir.

Trazodonun nasıl etki gösterdiği tam olarak bilinmemekle birlikte beyindeki serotonin aktivitesini arttırdığı düşünülmektedir. Serotonin, duygu durumumuzu düzenleyen kimyasal bir ulaktır.

Desyrel oral tablet uykululuk haline neden olabilir. Bu nedenle Desyrel’in etkisi altındayken araba ya da başka tehlikeli makine ve donanım kullanmamalı, çabuk tepki vermenizi ve dikkat gerektiren faaliyetlerde bulunmamalısınız.

Desyrel (Trazodon) Yan Etkileri

Desyrel’in (Trazodon) yan etkilerini hafif ve ciddi yan etkiler olarak iki başlık altına toplayabiliriz. Aşağıdaki liste bazı olası yan etkileri içermektedir. İlaçların etki ve yan etkileri kişiden kişiye değiştiğinden, olası tüm yan etkilerin önceden bilinemeyeceğini hatırlatalım.

Desyrel’in yan etkileri ve bu yan etkilerle başa çıkmak için neler yapabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi almak için doktorunuza danışınız.

Psikoloğunuz ile Bir Tuşla Hemen Görüşün:

Başla tuşuna basarak Appvice uygulaması üzerinden psikoloğunuzla hemen görüşebilirsiniz.

Psikoloğa Sor

Desyrel’in yaygın ve hafif yan etkileri:

 • Kol ve bacaklarınızda şişmeye yol açabilen su tutulumu
 • Uykululuk hali
 • Baş dönmesi
 • Kabızlık veya ishal
 • Burun tıkanıklığı
 • İştah azalması ve kilo kaybı
 • Deride döküntü, kaşıntı
 • Göğüs ağrısı
 • Kas ve eklem ağrıları
 • Huzursuz hissetme ve uyuma güçlüğü
 • Kâbus görme
 • Grip benzeri belirtiler

Bunlar Desyrel’in hafif yan etkileridir. Normalde birkaç gün ya da haftada geçmeleri gerekir. Bu yan etkilerden biri şiddetli veya kalıcı olursa, durumu derhal doktorunuza bildiriniz.

Ciddi yan etkiler

Ciddi bir yan etkiyle karşılaştığınızda, derhal doktorunuza haber verin. Durumunuzun acil, hayatınızın tehlikede olduğunu düşünüyorsanız 112’yi arayarak ambulans çağırın veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurun.

Desyrel’in Ciddi yan etkileri ve bunların belirtileri aşağıdaki gibidir:

 • İntihar düşünceleri veya depresyon belirtilerinin şiddetlenmesi. Bu durumun belirtileri arasında aşağıdakileri sayabiliriz:
  • İntihar veya ölüm düşünceleri
  • İntihar teşebbüsleri
  • Hastanın depresyona girmesi ya da mevcut depresyon belirtilerinin şiddetlenmesi
  • Anksiyete belirtilerinin ortaya çıkması ya da mevcut belirtilerin şiddetlenmesi
  • Panik atak
  • İnsomni (uyuyamama)
  • Hastada iritabilite (aşırı alınganlık/tepkililik) belirtileri ya da var olan belirtilerin şiddetlenmesi
  • Saldırgan, sinirli ya da şiddet içeren davranışlar
  • Mani (aşırı davranış veya düşünceler)
  • Davranış ya da duygu durumda ani değişimler
 • Serotonin sendromu. Bu ilaç reaksiyonunun belirtileri arasında şunları sayabiliriz:
  • Ajitasyon
  • Zihin bulanıklığı ya da düşünme güçlüğü
  • Halüsinasyonlar
  • Koordinasyon bozuklukları
  • Kalp atım hızının artması
  • Kaslarda sertlik
  • Mide bulantısı
  • Kusma
  • İshal
 • Göz ile ilgili sorunlar. Bu bozuklukların belirtileri arasında aşağıdakileri sayabiliriz:
  • Gözlerde ağrı
  • Görmede değişimler, bulanık görme ya da görme bozuklukları
  • Göz içerisinde ya da çevresinde şişme ya da kızarıklık
 • Düzensiz kalp atışı
 • Kan basıncında düşme. Bu durumun belirtisi şudur:
  • Ayakta dururken veya yatar ya da oturur pozisyondayken aniden kalktığınızda başınızın dönmesi veya sersemlik hissi, baygınlık
 • Beklenmedik ya da anormal kanamalar
 • Erkeklerde 6 saatten uzun süreli ve ağrılı sertleşme (ereksiyon)
 • Sodyum seviyesinde düşme. Bu durumun belirtileri aşağıdaki gibidir:
  • Baş ağrısı
  • Yorgun, güçsüz hissetme
  • Bilinç bulanıklığı,
  • Konsantrasyon güçlüğü
  • Hafıza sorunları
  • Kasların ağrılı ve sert olması veya iyi çalışmaması
  • İştah azalması,
  • Bulantı veya kusma
  • Nöbetler görülebilir.
  • Yürürken dengesizlik hissi

Eğer bir yakınınızın intihar edebileceğini, kendine ya da başkalarına zarar verebileceğini düşünüyorsanız aşağıdakileri yapabilirsiniz:

 • 112’yi arayarak durumu yetkililere bildirip yardım isteyin.
 • Yardım gelene kadar şahsın yanında kalın.
 • Çevrenizdeki tehlikeli objeleri (bıçak, silah, ilaç vb.) kaldırın.
 • Kişiyi dinleyin, ancak onu yargılamayın, tehdit etmeyin ya da ona bağırmayın.

İlaç Etkileşimleri

Desyrel bazı ilaçlarla çeşitli etkileşimlere girebilir. Farklı etkileşimlerin farklı sonuçları olur. Örneğin bazı etkileşimler ilacın etkisini zayıflatabilir/engelleyebilir, bazılarıysa yan etki riskini arttırır.

Aşağıda Desyrel ile etkileşime girebilecek bazı ilaçlar sıralanmıştır. İlaçlar arası etkileşimler kişiden kişiye farklılık gösterdiğinden burada sunulan bilgiler olası tüm etkileşimleri içermemektedir.

Desyrel’e başlamadan önce, doktorunuza hâlihazırda kullanmakta olduğunuz tüm reçeteli/reçetesiz ilaçları bildirmeyi ihmal etmemeniz gerekir.  Bunlara bitkisel gıda takviyeleri/ilaçlar ve vitamin destekleri de dâhildir. Böylece doktorunuzun olası etkileşimleri engellemesi kolaylaşır.

Bu konu da bir sorunuz olduğunda doktorunuza ve eczacınıza sorabilirsiniz.

Desyrel, aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır!

 • Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI),örneğin İzokarboksazid, fenelzin, seljilin tranilsipromin. Bu ilaçlardan sonra Desyrel’e güvenle başlanması için, bu ilaçlardan birinin alınan en son dozundan itibaren en az 14 gün geçmesi gerekir.

Yan etki riskini yükselten etkileşimler

Desyrel ile etkileşime girerek yan etki riskini yükselten ilaçlar arasında şunları sayabiliriz:

 • Pentobarbital ve sekobarbital gibi merkez sinir sistemi depresanları. Desyrel, vücudunuzun barbitüratlara verdiği kuvvetlendirebilir.
 • Desyrel ile birlikte varfarin kullanmak kanama riskini arttırır.
 • Non-steroid anti-enflamatuvarlar veya aspirin. Desyrel ile birlikte bu ilaçları kullanmak kanama riskini arttırır.
 • Sitalopram, fluoksetin, paroksetin, sertralin, venlafaksin, duloksetin, vortioksetin gibi depresyon ilaçları ve sarı kantaron gibi depresyon tedavisinde kullanılan bitkisel ilaçlar. Bu ilaçlarla birlikte Desyrel kullanmak serotonin sendromu riskini arttırır. Bu ilaç reaksiyonunun ölümcül sonuçları olabilir.
 • Desyrel ile birlikte digoksin kullanmak, vücuttaki digoksin miktarının yükselmesiyle sonuçlanabilir. Bu, digoksinnin yan etki riskini arttırır. Bunlar arasında mide bulantısı, kusma, görme bozuklukları ve düzensiz kalp atışını sayabiliriz. Bu ilaçları birlikte kullanmanız gerekiyorsa doktorunuz kanınızdaki digoksin seviyesini takip edecektir.
 • Desyrel ile birlikte fenitoin kullanmak, vücuttaki fenitoin miktarının yükselmesine yol açabilir. Bu, fenitoinnin yan etki riskini arttırır. Fenitoinnin yan etkileri arasında kabızlık, duygu durum değişimleri, zihin bulanıklığı ve denge problemleri sayılabilir. Bu ilaçları birlikte kullanmanız gerekiyorsa doktorunuz kanınızdaki fenitoin seviyesini takip edecektir.
 • Ketokonazol ya da ritonavir. Desyrel ile birlikte bu ilaçları kullanmak, vücuttaki trazodon miktarının yükselmesine neden olur. Bu, Desyrel’in (trazodon) yan etki riskini arttırır. Bu tür ilaçlarla birlikte Desyrel kullanmanız gerektiğinde doktorunuz aldığınız Desyrel dozunu düşük tutacaktır.

İlaçların etkilerini zayıflatan etkileşimler

Bazı ilaçlar vücuttaki trazodon miktarının düşmesine yol açar ve Desyrel’in etkilerini zayıflatır.  Bu tür ilaçlarla birlikte Desyrel kullanmanız gerektiğinde doktorunuz aldığınız Desyrel dozunu yükseltecektir. Bunlar arasında:

 • Fenitoin
 • Karbamazepin sayılabilir.

Dozaj ve Kullanım

Belirli bir hastanın alacağı Desyrel dozu aşağıdaki faktörlere bağlıdır:

 • Tedavi edilecek hastalığın tipi ve şiddeti
 • Hastanın yaşı
 • Hastanın sahip olduğu diğer hastalıklar
 • Hastanın kullandığı diğer ilaçlar

Hekimler hastalarını genellikle mümkün olan en küçük dozla ilaca başlatır, daha sonra zaman içerisinde dozu yavaş yavaş arttırırlar. Sonuçta hastanın ihtiyaç duyduğu etkiyi yaratacak en küçük doza ulaşmayı hedeflerler.

Aşağıdaki bölüm yaygın biçimde reçetelendirilen dozajları barındırmaktadır. Eğer bu ilacı kullanmaya başlayacaksanız doktorunuzun reçetede tavsiye ettiği dozu aynen yazıldığı biçimde almanız gerektiğini aklınızdan çıkarmayın. Doktorunuz ihtiyaç duyduğunuz etkiyi yaratacak en uygun dozu belirler.

Formlar ve Dozlar

Etken madde: Trazodon

 • Form: oral tablet (Desyrel markasıyla) ve uzun salınımlı oral tablet (Trittico markasıyla)
 • Kuvvetler: Desyrel 50 mg. veya 100 mg.

Trittico  150 mg. veya 300 mg.

Majör depresif bozukluk tedavisinde kullanılan dozaj

Yetişkinler için (18 yaş ve üstü):

 • Başlangıç dozu: Günde 150 mg. birkaç seferde alınır.
 • Doz artışları: Doktorunuz aldığınız dozu 3 ya da 4 günde bir 50 mg. arttırabilir.
 • Azamî doz: Günde 400 mg. hastanede tedavi gören hastaların aldıkları doz günde 600 mg.a kadar çıkabilir.

Desyrel’in 18 yaşın altındaki genç ve çocuklarda kullanımı uygun değildir.

Psikoloğunuz ile Bir Tuşla Hemen Görüşün:

Başla tuşuna basarak Appvice uygulaması üzerinden psikoloğunuzla hemen görüşebilirsiniz.

Psikoloğa Sor

Uyarılar

İntihar Uyarısı 

Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (trazodon da dâhil) intihar düşünceleri ve teşebbüsleri riskini arttırabilir. Bu risk çocuklarda ergenlerde ve (25 yaşına kadar) genç yetişkinlerde daha yüksektir. Bu nedenle bu ilaç çocuklarda ve 18 yaşından küçük gençlerde kullanılmamalıdır.  Ayrıca söz konusu risk, tedavinin ilk birkaç ayında veya ilacın dozu değiştirildiğinde de artar. Bu ilacı kullanan hasta, onun yakınları ve doktoru, ani duygu durum, davranış ve düşünce değişimlerine karşı dikkatli olmalıdır. Hasta veya hasta yakınları herhangi bir değişim fark ettiklerinde derhal durumu hastayı takip eden doktora bildirmelidir.

Serotonin Sendromu Uyarısı

Bu ilaç, sonuçları ölümcül olabilen bir ilaç reaksiyonuna serotonin sendromuna neden olabilir. Serotonin sendromu riski özellikle tedavinin başlarında ve ilacın dozu değiştirildiğinde daha yüksek olur.

Ayrıca hasta, örneğin depresyon ilaçları gibi, trazodona benzer etkiler gösteren başka bir ilaç daha kullanıyorsa serotonin sendromu riski yükselir. Serotonin sendromunun belirtileri ajitasyon, zihin bulanıklığı ya da düşünme güçlüğü,halüsinasyonlar,koordinasyon bozuklukları,kalp atım hızının artması,kaslarda sertlik,mide bulantısı,kusma ve ishaldir. Bu belirtilerden birini veya bir kaçını fark ederseniz derhal doktorunuza haber verin.

Dar Açılı Glokom Uyarısı

Bu ilaç göz bebeklerinde büyümeye ve dar açılı glokom denen gözlerdeki basıncın yükselmesine neden olan hastalığa yol açabilir. Bu hastalık açısından yüksek risk gruplarından birine dahilseniz, doktorunuz bunun için size ek bir ilaç daha verebilir.

Kanama Uyarısı

Bu ilaçla birlikte kanın pıhtılaşmasını engelleyen, kanamanın durmasını zorlaştıran bir ilaç kullanıyorsanız kanama geçirme riskiniz artar. Bu durum hayatî tehlike yaratabilir, burun vemide kanamaları gibi kanamalara yol açabilir ya da deri renginde kanamaya bağlı değişim ve morarmaya neden olabilir.

Kanın pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar arasında varfarin, rivaroksaban  ve aspirin ile ibuprofen gibi non-steroid anti-enflamatuvar ilaçları sayabiliriz.

Alerji Uyarısı

Trazodon ciddi bir alerjik reaksiyona neden olabilir. Bu durumun belirtileri aşağıdaki gibidir:

 • Eller, ayaklar, ayak bilekleri, yüz, dudaklar veya boğazın şişmesi
 • Solunum güçlüğü
 • Kızarıklık, kaşıntılı ve pütürlü veya kurdeşen şeklinde döküntüler
 • Yüksek ateş ya da eklem ağrıları

Bunlardan biri olursa, derhal doktorunuza durumu bildiriniz, 112’yi arayarak ambulans çağırınız veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

Alerjik bir reaksiyonla karşılaşırsanız bir daha Desyrel kullanmayınız; bunun ölümcül sonuçları olabilir.

Alkolle Etkileşim Uyarısı

Desyrel’in alkollü içeceklerle birlikte kullanılması, trazodondan kaynaklanan uykululuk hali ve baş dönmesi yan etkilerini şiddetlendirir. Desyrel (trazodon) ile tedavi sırasında alkol kullanmayınız.

Belirli hastalık ve durumlarla ilgili uyarılar:

 • Kalp hastalığı: kalp hastasıysanız. Desirel’in sizin için güvenli olup olmadığını doktorunuza sorunuz. Trazodon kalp atışlarını düzensizleştirerek QT aralığının uzamasına neden olabilir. Doktorunuz sizi yakinen takip edecektir.
 • Dar açılı glokom: Desyrel kullanmaları göz tansiyonlarının yükselmesine yol açabilir.
 • Bipolar bozukluk: Desyrel kullanımı bipolar bozukluk belirtilerini kötüleştirebilir, mani epizodları riskini arttırabilir. Doktorunuz Desyrel’in yanı sıra bipolar bozukluk belirtilerini tedavi eden başka ilaçlar da yazabilir.

Diğer Gruplar İçin Uyarılar

Hamileler: Desyrel ‘in hamilelik döneminde kullanılmasının anne ve bebek için güvenli olup olmadığına dair, insanlar üzerinde yeterli miktarda araştırma henüz yapılmamıştır. Diğer yandan, bu konuda yapılan hayvan deneyleri, anneye bu ilaç verildiğinde fetüsün zarar gördüğünü göstermektedir. Ancak hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin sonuçları doğrudan insanlar için de geçerli sayılamaz.

Eğer hamileyseniz, hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız, Desyrel tedavisine başlamadan önce doktorunuzla bu konuyu görüşünüz. Desyrel’i hamilelik sırasında ancak doktorunuz fayda-zarar değerlendirmesini yaptıktan sonra kullanabilirsiniz. Doktorunuz Desyrel kullanmanızın mutlaka gerekli olduğunu söylemedikçe, bu ilacı gebelik döneminde kullanmamalısınız.Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emziren anneler: Trazodon anne sütüne geçer ve emzirilen bebekte yan etkiler meydana getirebilir. Emziren bir anneyseniz durumu doktorunuza bildirmeyi ihmal etmemelisiniz. Doktorunuzla görüşerek, Desyrel tedavisini mi yoksa emzirmeyi mi bırakacağınıza karar vermeniz gerekebilir.

Yaşlılar: Yaşlıların böbrekleri genç insanlarınkiler kadar iyi çalışmayabilir. Bu, yaşlı insanların vücutlarının ilacı atmasını yavaşlatır. Daha yüksek miktarda ilaç, daha uzun süre vücutta kalır, böylece yan etki riski artar.

65 yaşın üstündeyseniz kan sodyum seviyesinde düşme gibi yan etkilerle karşılaşma riskiniz artar.

Çocuklar: bu ilaç 18 yaşın altındaki bireylerin kullanımına uygun değildir.

Desyrel reçetede yazıldığı biçimde kullanılmalıdır

Desyrel aynen reçetede tavsiye edildiği biçimde ve miktarda alınmalıdır. Reçeteda tavsi edilen kullanımın dışına çıkarsanız ciddi yan etkilerle karşılaşma riskiniz artar.

İlacı almayı aniden bırakırsanız ya da hiç kullanmazsanız: Depresif bozukluğunuzun belirtileri tedavi olamayacak ya da tedavi olmuş belirtileriniz yeniden baş gösterecektir. Ayrıca geri-çekilme belirtileriyle karşılaşabilirsiniz. Bunlar anksiyete, ajitasyon ve uykuya dalma güçlüğü gibi belirtilerdir. Doktorunuz size verdiği dozu yavaş yavaş azaltarak ilacı güvenle bırakmanızı sağlayacaktır.

İlacınızın dozlarını kaçırırsanız ya da düzenli kullanmazsanız: İlacınızın etkisi zayıflayacak ya da ilacınız hiç etki göstermeyecektir. Bu ilacın etkisini gerektiği gibi gösterebilmesi için bir miktar ilacın her zaman kanınızda bulunması gerekir.

Çok fazla kullanırsanız: vücudunuzdaki ilaç seviyesi tehlikeli miktara varabilir. Desyrel’in (klomipramin) doz aşımı belirtileri arasında aşağıdakileri sayabiliriz:

 • Altı saatten uzun süren ağrılı ereksiyon
 • Kasılma nöbetleri
 • Kalp atışlarında değişim: QT aralığının uzaması gibi

Bu ilaçtan çok yüksek dozda aldığınızı düşünüyorsanız, derhal doktorunuza haber verin. Kendinizde yukarıdaki belirtileri görüyorsanız ve belirtileriniz şiddetliyse, vakit kaybetmeden 112’yi arayarak ambulans çağırın ya da en yakın hastanenin acil servisine başvurun.

İlacınızın bir dozunu almayı unuttuğunuzda: Aklınıza gelir gelmez ilacınızı alın. Ancak asla iki doz birden almayın. Bu, ciddi yan etkilere sebebiyet verebilir.

İlacın etkili olup olmadığını, depresif bozukluk veya depresyon belirtilerinde iyileşme olup olmadığına, duygu durumunuzun düzelip düzelmediğine bakarak değerlendirebilirsiniz.

Önemli hususlar

Desyrel’i kullanırken aşağıdakileri aklınızda bulundurmanız faydalı olabilir.

Genel konular

 • Desyrel’i yemeklerden hemen sonra almaya özen gösterin.
 • Bu ilaç çiğnenmemeli ya da ezilmemeli, bütün halde yutulmalıdır. Üzerindeki çentikten tableti bölebilir ve yarısını da yutabilirsiniz.

İlacın muhafaza edilmesi

 • Desyrel’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve orijinal ambalajında saklamalısınız.
 • Desyrel, 15-30ºC arasındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
 • Işık ve nemden korumak gerekir. Banyo gibi nemli yerlerde muhafaza edilmemelidir.

Seyahatlerde

 • İlacınızı yanınızda bulundurmayı ihmal etmemelisiniz. Uçakla seyahat ederken ilacınızı el bagajınızda taşımak daha iyidir, böylece ilacınıza zarar gelmediğinden emin olabilirsiniz.
 • Hava alanlarındaki X-ray cihazlar ilacınıza zarar vermez.
 • Özellikle çok sıcak ve soğuk hava şartlarında, ilacınızı arabanızda bırakmayın, torpido gözüne koymayın.

Klinik takip

Doktorunuz Desyrel kullandığınız süre boyunca aşağıdakiler yönünden sizi yakinen izleyecektir.

 • Göz sağlığı. Desyrel kullandığınız süreçte dar açılı glokom riskiniz yükselir. Doktorunuz gözlerinizi muayene ettirmenizi ve sonuca göre uygulayacağı tedavi programını devam etmenizi isteyebilir.
 • Ruh sağlığı ve davranış sorunları. Bu ilaç bazı davranış ve duygu durum değişimlerine neden olabilir. Ayrıca sahip olduğunuz bazı belirtileri şiddetlendirebilir. Duygu durumunuz ve davranışlarınızdaki değişime karşı hem siz hem de doktorunuz dikkatli olmalıdır.

Ulaşılabilirlik ve maliyet

Desyrel’in tüm formları SGK’nın bedeli ödenecek ilaçlar listesinde bulunmaktadır. Desyrel’i tüm eczanelerde bulabilirsiniz.

Alternatif İlaçlar

Depresyon tedavisinde kullanılan birçok ilaç mevcuttur. Sizin için uygun olan ilacı belirleyene kadar birkaç ilaç denemeniz gerekebilir. Alternatifler hakkında doktorunuza soru sormaktan çekinmeyin.

UYARI

Appvice bu makalede sunulan bilgilerin doğru ve güncel olduğundan emin olmak için tüm sorumluluklarını yerine getirmiştir. Ancak burada sunulan bilgiler uzman bir doktorun tavsiyesi yerine geçemez. Herhangi bir ilacı kullanmadan önce daima doktorunuza danışmanız gerekir. Burada sunulmuş olan bilgiler değişime açıktır ve tüm ilaç etkileşimlerini, alerjik reaksiyonları, ilaç kullanımı ile ilgili önlemleri ve olası tüm yan etkileri kapsamamaktadır. Bu makalenin belirli ilaçlar arasındaki etkileşimi, belirli bir ilacın belirli bir kullanımı ile ilgili herhangi bir uyarıyı içermemesi, bu ilaçların tüm hastalar için ve tüm durumlarda güvenli olduğu anlamına gelmez.

Bu makale Appvice Psikoloji Diyetetik Otoriteleri tarafından bilimsel verilere dayalı olarak incelenmiş ve onaylanmıştır.

Psikoloğunuz ile Bir Tuşla Hemen Görüşün:

Başla tuşuna basarak Appvice uygulaması üzerinden psikoloğunuzla hemen görüşebilirsiniz.

Psikoloğa Sor

Puan Ver


ortalama puan: 3,84 , 44 oy