Cipram Nedir ve Yan Etkileri Nelerdir?

Appvice Onaylı

Cipram Nedir?

Cipram, depresyon tedavisinde kullanılan, oral tablet formundaki bir ilaçtır. Her bir Cipram oral tablet 20 mg sitalopram içerir. Sitalopram etken maddesi, piyasadaki birçok farklı ilaç markasın da bulunur. Bunların bazıları oral damla formundadır.

Cipram Etken Maddesi ve Önemli Noktalar

 • Cipram’ın etken maddesi sitalopramdır. Cipram tabletlerin her biri 20 mg içerir.
 • Sitalopram etken maddesi, piyasadaki birçok farklı ilaç markasın da bulunur. Bunların bazıları oral damla formundadır.
 • Cipram depresyon tedavisinde kullanılır.

Cipram Tedavisi İçin Psikoloğunuz ile Bir Tuşla Hemen Görüşün:

Başla tuşuna basarak Appvice mobil uygulaması üzerinden psikoloğunuzla hemen görüşebilirsiniz.

Psikoloğa Sor

Önemli uyarılar

FDA uyarısı: İntihar düşünceleri veya davranışı uyarısı

Depresyondaki ve/veya anksiyete bozukluğuna sahip kişilerin kendilerine zarar verme veya intihar düşünceleri olabilir. Bu belirtiler, antidepresanların ilk kullanılmaya başlandığı zamanlarda artabilir. Çünkü bu ilaçların etkisini göstermeye başlaması, genellikle yaklaşık 2 hafta, bazen daha uzun zaman alabilir. Özellikle tedavinin ilk birkaç aylık bölümünde yahut doz değiştirildiği zaman bu risk daha da yüksektir. Ayrıca daha önceden kendine zarar verme ya da intihar düşünceleri olan hastalarda ve çocuk, ergen ve genç yetişkinlerde bu riskin daha yüksek olduğu gösterilmiştir.

Sitalopram kalp ritminde değişikliğe sebep olabilir. QT aralığının uzaması veya Torsade de Pointes olarak adlandırılan kalp ritmi bozukluğuna ve ani ölüme yol açabilir.

Sitalopram, monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI) olarak bilinen ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Sitalopram tedavisine başlamadan önce, monoamin oksidaz inhibitörlerinden birinin kullanımının bitiminden itibaren en az 2 haftalık bir süre geçmelidir. MAOI’larla birlikte Sitalopram kullanılması yahut Sitalopram tedavisine başlamadan önce yeterince zaman geçmemesi, serotonin sendromu adı verilen bir bozukluğa yol açabilir. Serotonin sendromu yüksek ateşe, kontrol edilemeyen kas spazımlarına, kaslarda sertleşmeye, kalp ritminde ya da kan basıncında ani değişimlere, zihin bulanıklığına ve bayılmaya neden olabilir.

Sitalopram ile birlikte pimozide kullanılması ciddi kalp sorunlarına yol açar.

Cipram Ne için Kullanılır?

Cipram depresyon tedavisinde ve hastanın kendisini daha iyi hissettiğinde depresyon belirtilerinin tekrarlanmasını önlemede yardımcı olmak için kullanılır. Başka ilaçlarla birlikte de kullanılabilir.

Cipram Nasıl Etki Gösterir?

Cipram seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI) olarak bilinen antidepresan ilaç grubuna aittir. İlaç grubu terimi benzer etkiler gösteren, benzer hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların sınıflamakta kullanılan bir terimdir. SSRI grubu ilaçlar beynimizdeki serotonin miktarını arttırır. Böylece depresyon belirtilerini tedavi ederler.

Cipram Yan Etkileri Nelerdir?

Cipram’ın en yaygın yan etkisi uykululuk hali yaratmasıdır. Çocuklarda ve yetişkinlerdeki yan etkileri farklıdır.

Yetişkinlerdeki yaygın yan etkileri arasında şunları sayabiliriz:

 • Mide bulantısı
 • Uykululuk hali
 • Halsizlik
 • Baş dönmesi
 • Sinirlilik
 • Uykuya dalma zorluğu
 • Cinsel sorunlar (cinsel dürtüde azalma, erkeklerde boşalma ve ereksiyon sorunları, kadınlarda orgazm olamama)
 • Terlemede artış
 • Titreme
 • Esneme
 • Ağız kuruluğu
 • Kabızlık
 • İshal

Çocuklarda görülen yan etkiler aşağıdaki gibidir:

 • Susuzluk
 • Bağırsak hareketlerinde artış
 • Burun kanaması
 • Daha sık idrara çıkma
 • Adet kanamalarının şiddetlenmesi
 • Büyümede yavaşlama

Bu yan etkiler hafif olduğu zaman birkaç gün ya da hafta içerisinde geçmeleri muhtemeldir. Daha şiddetli yan etkiler görüldüğünde bunlar vakit kaybetmeden doktora bildirilmelidir.

Cipram Ciddi Yan Etkiler

Ciddi yan etkilerle karşılaştığınızda derhal doktorunuza haber vermelisiniz. Eğer yan etkiler hayatı tehdit edecek kadar şiddetliyse 112’yi arayarak ambulans çağırın ya da en yakın hastanenin acil servisine başvurun. Ciddi yan etki belirtileri arasında aşağıdakileri sayabiliriz:

 • İntihar düşünceleri ya da intihara yönelik eylemler. Bunların belirtiler aşağıdaki gibidir:
  • İntihar teşebbüsleri
  • Tehlikeli davranışlar
  • Şiddet içeren ya da saldırgan davranışlar
  • Ölüm veya intihar düşüncesi
  • Depresyon belirtileri ya da önceden var olan belirtilerin ağırlaşması
  • Anksiyete veya panik atak belirtileri ya da önceden var olan belirtilerin ağırlaşması
  • Ajitasyon, huzursuzluk, sinirlilik, aşırı alınganlık
  • Uyku bozukluğu
 • Kalp ritminde değişiklik (QT aralığının uzaması yahut Torsade de Pointes) belirtileri:
  • Göğüste ağrı
  • Kalp atış hızında artış ya da azalma
  • Nefes darlığı
  • Baş dönmesi
  • Göz kararması
 • Serotonin sendromu belirtileri:
  • Ajitasyon, halüsinasyon görme, koma, zihin bulanıklığı ve düşünmede güçlük
  • Koordinasyon bozukluğu ya da kaslarda seğirme
  • Kalp atışının hızlanması, yüksek ya da düşük tansiyon
  • Terleme ya da ateş
  • Mide bulantısı, kusma ya da ishal
  • Kaslarda sertlik, tutulma
 • Mani belirtileri:
  • Enerjinin artması
  • Uykuya dalmakta güçlük
  • Birbiri ardına gelen düşünceler
  • Umursamazca davranışlar
  • Hastanın kendisiyle ilgili gerçekçi olmayan üstünlük düşüncelerine sahip olması
  • Alışılmışın dışında yüksek duygu durumu, iyimserlik
 • Kasılma nöbetlerinin belirtileri:
  • Kasılmalar
  • Kas tonusunda ani azalma
  • Hastanın çevresi ile ilgili farkındalığını aniden kaybetmesi
  • Altına kaçırma
 • Görme ile ilgili sorunların belirtileri:
  • Gözlerde ağrı
  • Bulanık görme
  • Çift görme
  • Gözlerin içinde ya da etrafında şişme ve kızarıklık
 • Kan sodyum seviyelerinde düşme belirtileri:
  • Baş ağrısı
  • Halsizlik
  • Zihin bulanıklığı, konsantrasyon güçlüğü, düşünmekte güçlük, hafıza sorunları

Uyarı: Appvice bu makalede sunulan bilgilerin doğru ve güncel olduğundan emin olmak için tüm yükümlülüklerini yerine getirmiştir. Ancak, ilaçların yarattığı yan etkiler kişiden kişiye değişiklik gösterdiğinden, burada sunulan bilgilerin tüm olası yan etkileri içermesi mümkün değildir. Ayrıca buradaki bilgiler uzman bir doktorun tavsiyesi yerine geçemez. Olası yan etkiler ile ilgili olarak mutlaka doktorunuza danışınız.

Cipram Tedavisi İçin Psikoloğunuz ile Bir Tuşla Hemen Görüşün:

Başla tuşuna basarak Appvice mobil uygulaması üzerinden psikoloğunuzla hemen görüşebilirsiniz.

Psikoloğa Sor

Cipram ilaç etkileşimi

Cipram diğer ilaçlarla ç.eşitli etkileşimlere girebilir. Bunlara vitaminler, bitkisel ve diğer gıda takviyeleri de dâhildir. Etkileşim, bir ilacın başka bir ilacın etkilerini engellemesi ya da arttırması anlamına gelir. Bu durum hastaya zarar verebilir ya da ilacın etki göstermesini engelleyebilir.

Doktorunuz olası ilaç etkileşimlerini engelleyebilmek için halihazırda kullanmakta olduğunuz tüm ilaçları bilmek zorundadır. Kullanmakta olduğunuz tüm ilaçları doktorunuza bildirmeyi bu nedenle ihmal etmemeniz gerekir.

Aşağıda Cipram ile etkileşime girebilecek ilaçların bir listesi sunulmaktadır:

Serotonin Seviyesini Yükselten İlaçlar

Serotonin sendromunun hayatî tehlike yaratabileceğini daha önce belirtmiştik. Cipram’ın (sitalopramın), vücudumuzdaki serotonin seviyesini yükselten diğer ilaçlarla birlikte kullanılması bu sendromun baş göstermesine yol açabilir. Tehlike, özellikle dozun yükseltildiği dönemlerde artar. Bu tür ilaçlar arasında aşağıdakileri sayabiliriz:

 • Buspiron
 • Fentanil
 • Linezolid
 • Lityum
 • Triptan olarak adlandırılan migren ilaçları. Örneğin:
  • Almotriptan
  • Sumatriptan
  • Zolmitriptan
 • Örneğin:
  • Dekstroamfetamin
  • Amfetamin
  • Lisdeksamfetamin
 • Metilen mavisi
 • Trisiklik antidepresanlar
  • Amitriptilin
  • İmipramin
  • Nortriptilin
 • monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI)
  • izokarboksazid
  • fenelzin
  • selegilin
  • tranilsipromin
 • sarı kantoron
 • tramadol

Kalp ritmini değiştiren ilaçlar

Cipram (sitaloptram), kalp ritmini değiştiren ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Aşağıdakiler bu ilaçlara örnektir:

 • amiodaron
 • klorpromazin
 • methadone
 • moksifloksasin
 • pentamidin
 • pimozid
 • prokainamid
 • kinidin
 • sotalol
 • tiyoridazin

Kanama riskini arttıran ilaçlar

Cipram (sitalopram) ve diğer antidepresan ilaçlar kanama riskinizi arttırır. Bu ilaç kanama riskini arttıran diğer ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Örneğin:

 • Kan sulandırıcı ilaçlar:
  • Varfarin
  • Anoksaparin
  • Dalteparin
  • Heparin
 • Non-steroid antienflamatuarlar
  • İbuprofen
  • Naproksen
  • Ketorolak
 • Aspirin

Trisiklik antidepresanlar

Sitalopram içeren Cipram gibi ilaçları trisiklik antidepresanlar ile birlikte kullanırken dikkat etmek gerekir. Zira bu durumda vücuttaki trisiklik antidepresan miktarı, onunla birlikte de yen etki riski yükselebilir. trisiklik antidepresanlar arasında şunları sayabiliriz:

 • amitriptilin
 • imipramin
 • nortriptilin

Uyuşukluk veren, yatıştırıcı ilaçlarlar

Bu tür ilaçlarla birlikte Cipram kullanmak, sedatif etkiyi arttırarak aşırı sedasyona neden olabilir.  Bu ilaçlara aşağıdaki örnekleri verebiliriz:

 • lorazepam
 • alprazolam
 • diazepam
 • midazolam
 • temazepam
 • zolpidem

Sitokrom P450 2C19 inhibitörleri

Sitokrom P450 2C19 vücudumuzda, sitolopram da dâhil olmak üzere ilaçların yıkımını sağlayan bir proteindir. Bazı ilaçların bu protein aktivitesini yavaşlattığı ya da durdurduğu bilinmektedir. Bu tür ilaçlarla birlikte Cipram alındığında vücuttaki sitalopram miktarı yükselir. Bu tür ilaçlar aşağıdaki örnekleri verebiliriz:

 • simetidin
 • klopidogrel
 • kloramfenikol
 • fluvoksamin
 • omeprazole
 • modafinil

Uyarı: Appvice burada sunulan bilgilerin doğru ve güncel olduğundan emin olmak için tüm yükümlülüklerini yerine getirmiştir. Ancak, ilaç etkileşimleri ve bunların etkileri kişiden kişiye değişiklik gösterdiğinden, burada sunulan bilgilerin olası tüm ilaç etkileşimlerini içermesi mümkün değildir. Ayrıca buradaki bilgiler uzman bir doktorun tavsiyesi yerine geçemez. Olası ilaç etkileşimleri ile ilgili olarak mutlaka doktorunuza danışınız.

Ek uyarılar

Cipram ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu reaksiyonların belirtileri arasında şunları sayabiliriz:

 • Nefes almakta güçlük
 • Yüzde, dilde, göz veya ağızda şişme
 • Yüksek ateş veya eklem ağrıları yanı sıra kızarıklık, kaşıntılı ürtikerler ya da büller

Eğer kendinizde bu belirtilerden birini gözlemlerseniz vakit kaybetmeden doktorunuzu arayın. Eğer belirtileriniz ciddi belirtilerse derhal 112’yi arayarak ambulans çağırın ya da mümkünse en yakın hastanenin acil servisine başvurun.

Alerjik bir reaksiyon yaşarsanız bir daha Cipram kullanmayın,  aksi taktirde hayatınız tehlikeye girebilir.

Cipram Tedavisi İçin Psikoloğunuz ile Bir Tuşla Hemen Görüşün:

Başla tuşuna basarak Appvice mobil uygulaması üzerinden psikoloğunuzla hemen görüşebilirsiniz.

Psikoloğa Sor

Cipram ve Alkol Tüketimi 

Cipram gibi sitalopram içeren ilaçlarla birlikte alkol kullanılmaz. Cipram ile birlikte alkol alırsanız, düşünme ve sağlıklı karar alma yetiniz olumsuz etkilenir, reaksiyonlarınız yavaşlar. Ayrıca alkol, Cİpram’ın yan etkilerini şiddetlendirir.

Cipram Kullananlar için Uyarılar

Kalp sorunları olanlar: Konjenital uzun QT sendromu gibi kalp sorunları olanların Cipram kullanmaması gerekir. Bu hastaların Cipram kullanması, QT aralığının uzaması ve ani ölümle sonuçlanabilir. Ayrıca düşük kalp hızı olanlar, yakın zamanda kalp krizi ya da kalp yetmezliği geçirmiş olanlar da Cipram kullanmamalıdır.

Potasyum sevileri düşük olanlar: Potasyum sevileri düşük olanların Cipram kullanmaması gerekir. Bu, QT aralığının uzaması ve ani ölümle sonuçlanabilir.

Magnezyum sevileri düşük olanlar: Magnezyum sevileri düşük olanların Cipram kullanması, QT aralığının uzaması ve ani ölümle sonuçlanabilir.

Böbrek hastaları: Böbrek hastaları Cipram’a başlamadan evvel doktorlarına danışmalıdır. Böbrek hastalarının böbrekleri bu ilacı iyi süzemeyebilir. Böylece vücutlarındaki sitalopram seviyesi yükselir ve yan etki riski artar.

Karaciğer hastaları: Sitalopram karaciğerde işlenir. Karaciğer hastalarının vücutlarında sitalopram seviyesi yükselebilir, bu da yan etki riskini arttırır. Karaciğer hastaları günde 20 mg.dan fazla Cipram almamalıdır.

Epilepsi hastaları: Cipram epilepsi krizi riskini yükseltir. Epilepsi krizi hikâyeniz varsa, Cipram’a başlamadan evvel, doktorunuza durumunuzu bildirmeyi ihmal etmemeniz gerekir.

Diğer uyarılar

Hamile kadınlar: hayvan deneyleri Cipram’ın fetüs üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini göstermektedir. Ancak insanlarda nasıl etkiler doğuracağı bilinmemektedir çünkü henüz yeterince insan deneyi yapılmamıştır.

Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız durumunuzu doktorunuza bildirin. Hamile kadınlar bu ilacı sadece edinecekleri faydanın, kendilerinin ve bebeklerinin uğrayacakları muhtemel zararı aşacağı durumlarda kullanmalıdır.

Emziren anneler: Sitalopram süte geçmektedir. Dolayısıyla emzirirken Cipram kullanan annelerin bebeklerinde yan etkiler görülebilir. Emzirme döneminde bu nedenle Cipram kullanılmamalıdır. Emziren bir anneyseniz ve Cipram kullanmanız gerekiyorsa, emzirmeyi mi yoksa Cipram kullanmayı mı bırakacağınıza doktorunuzla birlikte karar vermeniz gerekebilir.

Çocuklar: Sitalopram iştahı etkiler. Dolayısıyla Cipram kullanan çocuk ve ergenlerin gelişimleri takip edilmelidir.

Dozaj ve Kullanım

Buradaki dozajla ilgili bilgiler Cipram oral tablet için geçerlidir. Başka türlü söylersek buradaki bilgiler sitalopram içeren (farklı formlardaki) tüm ilaçlar için geçerli olmayabilir.

Bir hastanın alacağı günlük dozaj aşağıdaki faktörlere bakılarak belirlenir:

 • Yaşı
 • Hastalığının türü ve şiddeti
 • Sahip olduğu diğer hastalıklar
 • Vücudunun başlangıç dozajına verdiği reaksiyonlar

Cipram 20 mg ve Formları

Cipram oral tabletler 20 mg sitalopram içerir. Ancak daha önce belirttiğim üzere etkin maddesi sitalopram olan oral damla formunda örneğin Citrex gibi ilaçlar da vardır. Ayrıca piyasada sitalopram içerir başka oral tabletler de bulunur. Bunların kuvvetleri 10 mg. ile 40 mg. arasında değişmektedir.

Cipram oral tablet genellikle her gün, günde tek doz olarak ağızdan alınır.

Derpresyon tedavisinde kullanılan dozajlar

18-60 yaş arası yetişkinler için ilaca başlatma dozajı genellikle günde 20 mg.dır, hekim hastanın aldığı dozu zaman içerisinde yükseltebilir. Genellikle günlük 40 mg.dan fazla verilmez; çünkü yüksek dozlar kalp ritmini bozabilir.

Cipram genel olarak çocuklar ve 18 yaşın altındaki ergenlerde kullanılmamalıdır.

60 yaş ve üzerindeki yetişkinler, günde 20 mg.dan fazla almamalıdır. Yaşlı insanların böbrekleri işlevlerini genç insanların böbrekleri gibi yerine getirmeyebilir. Sitalopram bu durumda vücutlarında daha uzun süre kalır ve yan etki riski artar.

Özel durumdakiler

 • Sitokrom P450 2C19 vücudumuzda, sitolopram da dâhil olmak üzere ilaçların yıkımını sağlayan bir proteindir. Bazı insanların vücutlarında 2C19 proteinleri az bulunur ya da bu proteinlerin aktivitesi düşük olur. Bu kişiler günde 20 mg.dan fazla Cipram kullanmamalıdır.
 • Karaciğer hastaları Cipram (sitalopram) kullanırken dikkatetmelidir.karaciğer hastalarının karaciğerleri bu ilacı olması gerektiği gibi işleyemediğinden, vücutlarındaki sitalopram seviyeleri yükselebilir. Dolayısıyla bu hastalarda yan etki riski yükselir. Karaciğer hastalığı olan insanlar günde 20 mg.dan yüksek dozda Cipram kullanmamalıdır.

Diğer önemli hususlar

Doktorunuza danışmadan birdenbire Cipram kullanmayı bırakmamanız gerekir. Cipramın bir süre kullanıldıktan sonra aniden bırakılması, geri-çekilme belirtileri ile sonuçlanabilir. Geri çekilme belirtileri arasında anksiyete, sinirlilik, alınganlık, yüksek ya da düşük duygu durumu, huzursuzluk, çeşitli uyku bozuklukları, baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, titreme ve zihin bulanıklığı gibi çok ciddi durumlar vardır. Doktorunuz aldığınız dozu yavaş yavaş azaltarak ilacı güvenle bırakmanızı sağlayacaktır.

Uyarı: Appvice dozaj başlığı altında sunulan bilgilerin doğru ve güncel olduğundan emin olmak için tüm yükümlülüklerini yerine getirmiştir. Ancak, ilaçların etkileri kişiden kişiye değişiklik gösterdiğinden, burada sunulan bilgilerin olası tüm dozajları içermesi mümkün değildir. Buradaki bilgiler uzman bir doktorun tavsiyesi yerine geçemez. Sizin için uygun olan dozaj mutlaka doktorunuz tarafından belirlenmelidir.

Cipram, reçetede belirtilen biçimde kullanılmalıdır!

İlacınızı düzenli bir biçimde kullanmazsanız, depresyon belirtileriniz geri gelebilir, hatta kötüleyebilir.

İlacın dozlarını kaçırmamak gerekir, Cipram’ın etki göstermesi için, vücudunuzda daima belirli bir miktarda ilaç bulunmalıdır.

Reçetede belirtilen dozdan fazla ya da az kullanmamanız gerekir. Fazla Cipram almak, serotonin sendromu adı verilen ciddi bir tabloya sebep olabilir. Serotonin sendromu belirtileri arasında şunları sayabiliriz:

 • Ajitasyon,
 • Halüsinasyon görme,
 • Koma,
 • Zihin bulanıklığı ve düşünmede güçlük
 • Koordinasyon bozukluğu ya da kaslarda seğirme
 • Kalp atışının hızlanması, yüksek ya da düşük tansiyon
 • Terleme
 • Ateş
 • Mide bulantısı, kusma
 • ishal
 • Kaslarda sertlik, tutulma

Bu semptomlardan herhangi birini kendinizde gözlemlerseniz derhal doktorunuza haber verin ve yakınınızdaki bir acil servise başvurun.

İlacınızın bir dozunu almayı unuttuğunuzda: Aklınıza gelir gelmez ilacınızı alın. Ancak telafi etmek için iki dozu birlikte asla almamalısınız. İki dozu birlikte almak çok ciddi sonuçlar doğuracak yan etkilere neden olabilir.   

İlacınızın işe yarayıp yaramadığını anlamanın yolu, belirtilerinizin hafifleyip hafiflemediğine bakmaktır.  Depresyon belirtilerinizin şiddeti azalıyorsa, belirtiler daha ender görülüyorsa Cipram tedaviniz işe yarıyor demektir. İlacı kullanmaya başladığınız ilk birkaç hafta ciddi bir iyileşme göremeyebilirsiniz. Belirtilerinizde iyileşme görmeye başlamanız için bir ya da iki ay boyunca ilacı düzenli olarak kullanmanız gerekebilir.

Cipram kullanırken dikkat etmeniz gereken noktalar

Cipram kullanırken aşağıdakilere dikkat etmeniz gerekir

Genel hususlar

Cipram aç veya tok karnına alınabilir. Yiyeceklerle birlikte alınabilir.

Cipram tabletlerini bölebilir ya da kullanmadan ezebilirsiniz.

Cipram’ın muhafaza edilmesi

Cipram tabletleri oda sıcaklığında muhafaza edilmelidir.

Tabletler 15 ila 30 santigrat dereceye dayanıklıdır.

Yüksek ısıdan korunmaları gerekir.

Nemden korunmaları gerekir. banyo mutfak gibi nemli odalarda muhafaza etmeyiniz.

Cocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız.

Seyahatlerde

İlacınızı yanınızda bulundurmayı ihmal etmemelisiniz. Uçakla seyahat ederken ilacınızı el bagajınızda taşımak daha iyidir, böylece ilacınıza zarar gelmediğinden emin olabilirsiniz.

Hava alanlarındaki X-ray cihazlar ilacınıza zarar vermez.

Özellikle çok sıcak ve soğuk hava şartlarında, ilacınızı arabanızda bırakmayın, torpido gözüne koymayın

Doktorunuz şu gelişimleri takip edecektir:

Genel ruh sağlığınız ve depresyon belirtileriniz: Doktorunuz Cipram tedavisinin iyileşmenizi sağladığından emin olmak için depresyon belirtilerinizi ve genel ruh sağlığınıza bakacaktır.

Elektrolitleriniz: Doktorunuz tedavi başlangıcında ve tedavinin çeşitli aşamalarında kanınızdaki magnezyum, potasyum veya sodyum seviyelerini görmek için tahlil isteyebilir.

Kalp ritminiz:  eğer QT aralığının uzaması açısından riskli bir gruba dâhilseniz doktorunuz EKG yapılmasını isteyebilir.

Muadil ilaç Tavsiyesi

Piyasada Cipram’a ya da onun aktif maddesi olan Sitalopram’a alternatif oluşturan birçok ilaç vardır. Doktorunuz sizin için en uygun alternatifi bulmaya yönelecektir.

Yasal Uyarı: Appvice, tüm bilgilerin gerçekte doğru, kapsamlı ve güncel olduğundan emin olmak için her türlü çabayı göstermiştir. Bununla birlikte, bu makale lisanslı bir sağlık çalışanının bilgi ve uzmanlığının yerini tutamaz. Herhangi bir ilaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya diğer sağlık uzmanınıza danışmalısınız. Burada yer alan ilaç bilgisi değişebilir ve olası tüm kullanımları, talimatları, önlemleri, uyarıları, ilaç etkileşimlerini, alerjik reaksiyonları veya yan etkileri kapsanmamış olabilir. İlaç için bazı uyarıların veya diğer bilgilerin olmaması, ilaç veya ilaç kombinasyonunun tüm hastalar veya tüm özel kullanımlar için güvenli, etkili veya uygun olduğunu göstermez.

Cipram Tedavisi İçin Psikoloğunuz ile Bir Tuşla Hemen Görüşün:

Başla tuşuna basarak Appvice mobil uygulaması üzerinden psikoloğunuzla hemen görüşebilirsiniz.

Psikoloğa Sor

Puan Ver


ortalama puan: 3,96 , 26 oy