Brintellix Nedir? ve Etken Maddesi Hakkında Her Şey

Appvice Onaylı

Brintellix ve Brintellix Etken Maddesi Nedir?

Brintellix, vortioksetin etken maddesini içeren bir antidepresandır. Majör depresyon adı verilen şiddetli depresyonun tedavisinde kullanılır. Brintellix sadece oral tablet formunda satılır. Brintellix 5 mg. 10mg. veya 20 mg. vortioksetin içerir.

Brintellix’in diğer antidepresanlardan farklı, kendine özgü bir etki gösterme biçimi vardır; dolayısıyla herhangi bir ilaç sınıfına dâhil değildir. Bu nedenle atipik, multimodal ya da çok yönlü antidepresan olarak sınıflandırılır.

Konu ile ilgili klinik araştırmalar üzerine yapılmış bir analiz çalışması, Brintellix’in depresyon belirtilerinde iyileşme sağladığını göstermektedir.  Bu çalışmada incelenen araştırmalarda Brintellix kullanan hastaların yarısındaki depresyon belirtilerinde %50 azalma olduğu gözlemlenmiştir. Brintellix kullanan katılımcıların üçte birinin depresyon belirtileri ya tamamen ya da büyük oranda ortadan kalkmıştır.

Brintellix etken maddesi vortioksetindir. Brintellix bir marka adıdır. Brintellix’in etken maddesi vortioksetindir. Yurtdışında Vortioksetin adı altında da satılır, ancak Türkiye’de Brintellix markasıyla satılmaktadır.

UYARI

 • Brintellix, genç yetişkinlerde, ergenlerde ve çocuklarda intihar düşüncelerinin artmasına sebep olabilir. Bu nedenle Brintellix’in 18 yaşından küçük bireylerde kullanılması önerilmez. Daha yaşlı yetişkinlerde bu risk artmaz.
 • Bu ilacı ya da diğer antidepresanları kullanan ergen ve çocukların ebeveynleri, depresyon belirtilerindeki kötüleşme ya da intihar düşüncelerindeki artışa karşı çocuklarını yakinen takip etmelidir.

Psikoloğunuz ile Bir Tuşla Hemen Görüşün:

Başla tuşuna basarak Appvice uygulaması üzerinden psikoloğunuzla hemen görüşebilirsiniz.

Psikoloğa Sor

Brintellix’in Yan Etkileri

Brintellix’in yan etkilerini ciddi yan etkiler ve hafif yan etkiler olarak sınıflayabiliriz. Aşağıdaki liste Brintellix’in tüm olası yan etkilerini değil, başlıca yan etkilerini içermektedir. Yan etkiler ile ilgili daha fazla bilgi almak için doktorunuza danışınız.

Yaygın ve hafif yan etkiler:

 • Mide bulantısı
 • İshal
 • Ereksiyon bozukluğu gibi cinsel fonksiyon bozuklukları
 • Kusma
 • Ağız kuruluğu
 • Kabızlık
 • Baş dönmesi
 • Anormal rüyalar
 • Midede gaz
 • Deride kaşıntı

Ciddi yan etkiler

Ciddi yan etkilerle karşılaşırsanız, doktorunuza durumu haber verin. Yaşamınızın tehlikeye girdiğini, tıbben acil bir durumda olduğunuzu hissederseniz derhal 112’yi arayarak ambulans çağırın ya da en yakın hastanenin acil servisine başvurun. Brintellix’in ciddi yan etkileri ve bunların belirtileri aşağıdaki gibidir:

Serotonin sendromu

 Brintellix, tıpkı vücuttaki serotonin miktarını arttıran diğer antidepresanlar gibi, serotonin sendromu durumunun oluşma riskini yükseltir. Serotonin sendromu ölümcül sonuçları olan bir ilaç reaksiyonudur.

Bu reaksiyon hasta sadece Brintellix kullansa dahi gelişebilir, ancak Brintellix’in serotonin miktarını arttıran başka bir ilaçla birlikte kullanılması durumunda risk daha da yüksek olur. Antidepresanlar, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun tedavisinde kullanılan ilaçlar ya da sarı kantaron gibi bitkisel ilaçlar vücuttaki serotonin miktarını arttırır.

Serotonin sendromunun belirtileri:

 • Zihin bulanıklığı
 • Aşırı alınganlık/iritabilite
 • Anksiyete
 • Kaslarda spazmlar ya da titremeler
 • İshal
 • Kalp atışının hızlanması
 • Yüksek tansiyon

Anormal kanama

Brintellix, kanama riskini arttırır. Bunlar basit burun kanamalarından, karın ya da beyindeki ciddi kanamalara kadar değişik tip ve şiddette olabilir.

Kana riski, Brintellix’in kanama riskini yükselten başka bir ilaçla birlikte kullanılması durumunda daha yüksek olur.  Örneğin aspirin, nonsteroid antienflamatuvarlar, varfarin gibi ilaçlar da kanama riskini yükselten ilaçlardır.

 • Kanama belirtileri arasında şunları sayabiliriz:
 • Durdurulamayan kanama
 • İdrar renginin kırmızı, pembe ya da kahverengi olması
 • Dışkı renginin kırmızı ya da siyah olması
 • Öksürürken ağızdan kan ya da kan pıhtıları gelmesi
 • Kusmukta kan olması ya da kusmuğun kahve telvesi gibi görünmesi

Sodyum seviyesinde düşme

Brintellix sodyum seviyesinin düşmesine neden olabilir. Bazı vakalarda bu durum yetersiz diüretik hormon salınımı sendromu nedeniyle vücudun fazla su tutmasından kaynaklanır. Bu yan etkinin görülme riski, 65 yaş vve üzerindeki hastalarda ya da diüretik kullanan kişilerde daha yüksektir.

Düşük sodyum seviyesinin belirtileri aşağıdaki gibidir:

 • Baş ağrısı
 • Zihin bulanıklığı
 • Halsizlik
 • Huzursuzluk
 • Konsantrasyon güçlüğü

Depresyon belirtilerinin şiddetlenmesi ya da intihar düşüncesi

Özellikle antidepresan tedavisinin ilk birkaç haftasında bazı hastaların depresyon belirtileri şiddetlenebilir ya da hastalarda intihar düşünceleri ortaya çıkabilir/artabilir. Brintellix çocuklarda ve ergenlerde intihar düşüncesini arttırabilir ya da depresyon belirtilerini şiddetlendirebilir.

Eğer bir yakınınızın intihar edeceğini ya da başkalarına zarar verebileceğini düşünüyorsanız aşağıdakileri yapabilirsiniz:

 • 112’yi arayarak durumu yetkililere bildirip yardım isteyin.
 • Yardım gelene kadar şahsın yanında kalın.
 • Çevrenizdeki tehlikeli objeleri (bıçak, silah, ilaç vb.) kaldırın.
 • Kişiyi dinleyin, ancak onu yargılamayın, tehdit etmeyin ya da ona bağırmayın.

Nedensiz kilo alma

Brintellix kullanan hastalardan bazılarının, ilacı kullandıkları süreçte kilo aldığı gözlenmiştir. Bunun ne kadar sık görüldüğü ve buna Brintellix’in sebep olup olmadığı bilinmemektedir.

Cinsel işlev bozuklukları

Günlük 20 mg.lık Brintellix dozu, hem kadın hem de erkeklerde tedaviye bağlı cinsel işlev bozukluğu ile bağlantılı bulunmuştur. Bu bozukluklar Brintellix kullanan erkeklerin %16-%29’unda, kadınlarınsa %22-%34’ünde gözlenmiştir. Tedaviye bağlı cinsel işlev bozukluğunun görülme olasılığı, alınan dozla doğru orantılı olarak artmaktadır.

Oluşabilecek cinsel işlev bozuklukları arasında aşağıdakileri sayabiliriz:

 • Cinsel istekte azalma
 • Ereksiyon bozukluğu (iktidarsızlık)
 • Geç boşalma
 • Orgazm bozukluğu
 • Vajinal kuruluk

Psikoloğunuz ile Bir Tuşla Hemen Görüşün:

Başla tuşuna basarak Appvice uygulaması üzerinden psikoloğunuzla hemen görüşebilirsiniz.

Psikoloğa Sor

Diğer yan etkiler:

Mide bulantısı

Mide bulantısı Brintellix’in en yaygın yan etkilerindendir. Araştırmalar Brintellix kullanan katılımcıların %21 ilâ %32’sinin mide bulantısı yaşadığını göstermektedir. Bu yan etki, ilaç kullanımına devam edildiği takdirde geçer.

Baş ağrısı

Brintellix genellikle baş ağrısına neden olmaz. Ne var ki bazı hastalar Brintellix’i aniden bıraktıklarında baş ağrısı yaşadıklarını bildirmişlerdir. Bu ilacı kullanıyorsanız doktorunuza danışmadan ilacı almayı kesmemelisiniz.

Tüm vücutta kaşıntı

Brintellix kullanan hastaların %1-%3’ünde tüm vücutta kaşıntı gözlemlenmektedir.  Bu yan etki, ilaç kullanımına devam edildiği takdirde geçer.

İnsomni

Brintellix ya da başka bir antidepresan kullanan bazı hastalarda insomni (uyuyamama) gözlenebilir. Bazı vakalarda bu yan etki ilaç kullanımına devam edildiği takdirde geçer.

Ancak bu yan etkinin kalıcı olması ya da başka bulgularla birlikte ortaya çıkması depresyon belirtilerinin kötüleştiği anlamına gelebilir; bu durumda intihar düşünceleri belirebilir/artabilir.

Kendinizde veya bir yakınınızda anksiyete, iritabilite (aşırı alınganlık), huzursuzluk ya da ajitasyon gibi bulgularla birlikte insomni de gözlemlerseniz, durumu vakit kaybetmeden doktorunuza bildirin. Doktorunuz tedavide değişikliğe gidebilir.

İshal

İshal Brintellix’in yaygın bir yan etkisidir. Araştırmalar brintellix kullanan hastaların %7-%10’unda ishal gözlendiğini göstermektedir. Bu yan etki ilaç kullanımına devam edildiği takdirde geçer.

Kabızlık

Brintellix kullananların %3 ilâ %6’sında kabızlık görülür. Bu yan etki ilaç kullanımına devam edildiğinde geçer.

Kusma

Brintellix kullananların %3 ilâ %6’sında kusma görülür. Bu yan etki ilaç kullanımına devam edildiğinde geçer.

Saç dökülmesi

Brintellix ile ilgili araştırmalarda Brintellix’in saç dökülmesine neden olabileceğine dair herhangi bir bulguya varılmamıştır. Ancak bazı hastalar Brintellix kullandıkları sırada saçlarının dökülmesinden şikâyetçi olmuşlardır. Buna Brintellix’in neden olup olmadığı bilinmemektedir.

Deride kızarıklık

Brintellix kullanan bazı hastalar, derilerinde hafif kızarıklık olduğunu bildirmişlerdir. Bu yan etkinin ne kadar sık görüldüğü bilinmemektedir.

Çocuklardaki Yan Etkiler

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Brintellix’in çocuklarda kullanılmasını onaylamamıştır. Ancak hekimler bazı durumlarda çocuk hastalarına Brintellix yazabilmektedir.  Bir araştırmaya göre Brintellix 7 ile 17 yaş arası bireylerde en sık görülen yan etkiler aşağıdakilerdir:

 • Baş ağrısı
 • Mide bulantısı
 • Kızlarda ağrılı adet
 • Kusma
 • Kilo alma

Brintellix’in prospektüsünde genç yetişkinler ergenler ve çocuklarla ilgili uyarılar vardır. Buna göre “Antidepresan ilaçların özellikle çocuklar ve 24 yaşına kadar olan gençlerdeki kullanımlarının intihar düşünce ya da davranışlarını arttırma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle tedavinin başlangıcı ve ilk aylarında, ilaç dozunun artırılma/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde hastanın gösterebileceği huzursuzluk, aşırı hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişiklikleri ya da intihar olasılığı gibi nedenlerle hastanın gerek ailesi gerekse tedavi edicilerce yakinen izlenmesi gereklidir.”

Dozaj

Belirli bir hastanın alacağı Brintellix dozu aşağıdaki faktörlere bağlıdır:

 • Tedavi edilecek hastalığın tipi ve şiddeti
 • Hastanın yaşı
 • Hastanın sahip olduğu diğer hastalıklar
 • Hastanın kullandığı diğer ilaçlar

Hekimler hastalarını genellikle mümkün olan en küçük dozla ilaca başlatır, daha sonra zaman içerisinde dozu yavaş yavaş arttırırlar. Sonuçta hastanın ihtiyaç duyduğu etkiyi yaratacak en küçük doza ulaşmayı hedeflerler.

Aşağıdaki bölüm yaygın biçimde reçetelendirilen dozajları barındırmaktadır. Eğer bu ilacı kullanmaya başlayacaksanız doktorunuzun reçetede tavsiye ettiği dozu aynen yazıldığı biçimde almanız gerektiğini aklınızdan çıkarmayın. Doktorunuz ihtiyaç duyduğunuz etkiyi yaratacak en uygun dozu belirler.

Depresyon tedavisinde uygulanan dozaj

Majör depresyon bozukluğunun tedavisinde genellikle uygulanan başlangıç dozu günde bir sefer 10 mg.dır. Daha sonra günde 20 mg.a kadar yükseltilebilir.

Yan etkiler görüldüğü takdirde doktorunuz size verdiği dozu azaltacaktır.

İlacın bir dozunu almayı unutursanız

İlacın bir dozunu almayı unutursanız, aklınıza gelir gelmez ilacınızı alın. Bir sonraki doza az zaman kaldıysa unuttuğunuz dozu almayın. Asla telafi etmek için iki doz birden almayın. Bu, ciddi yan etkilere sebebiyet verebilir.

Brintellix’i Uzun Süre Kullanmanız Gerekecek mi?

Brintellix tedavisi genellikle uzun süreli olur.

Yoksunluk Krizi

Brintellix’i aniden bırakan bazı hastalarda yoksunluk krizi belirtileri gözlemlenebilir. Bunlar arasında aşağıdakileri sayabiliriz:

 • Baş ağrısı
 • Kaslarda gerginlik
 • Karamsarlık
 • Baş dönmesi
 • Sinirlilik
 • Burun akıntısı

Bu belirtilerin ortaya çıkmasını engellemek için, doktorunuz aldığınız dozu bir haftalık sürede azaltarak ilacı bırakmanızı sağlayacaktır. Örneğin günde bir sefer Brintellix  20 mg kullanan bir hastaya, son bir hafta boyunca günde bir kez  Brintellix 10 mg verilir ve ilacı güvenle bırakması sağlanır.

Psikoloğunuz ile Bir Tuşla Hemen Görüşün:

Başla tuşuna basarak Appvice uygulaması üzerinden psikoloğunuzla hemen görüşebilirsiniz.

Psikoloğa Sor

Kullanım Alanları

Her ilaç belirli hastalık ve durumların tedavisinde kullanılmak üzere onaylanır. İlaç prospektüsünde belirtilen bu kullanım alanlarına ilacın endikasyonları denir. İlaçlar hekimler tarafından, onaylanmış amaçlarla kullanıldıkları gibi prospektüste belirtilen endikasyonlar dışında da kullanılabilir.

Brintellix’in Onaylanmış Kullanımları

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Brintellix’in (vortioksetin) sadece majör depresyon bozukluğu tedavisinde kullanımını onaylamıştır. Majör depresyon, depresyonun şiddetli bir tipidir.

Majör Depresyon Bozukluğu Tedavisinde Brintellix Kullanımı

Klinik çalışmalar Brintellix’in majör depresyon bozukluğu belirtilerinde iyileşme sağladığını göstermektedir. Bir analiz çalışması kapsamında incelenen klinik araştırmalarda Brintellix kullanan hastaların yarısındaki depresyon belirtilerinde %50 azalma olduğu gözlemlenmiştir. Katılımcıların üçte birininse depresyon belirtileri ya tamamen ya da büyük oranda ortadan kalkmıştır.

Başka bir analiz çalışmasında Brintellix’in majör depresyon tedavisinde serotonin-norepinefrin gerialım inhibitörleri (SNRI) olarak anılan ilaçlar kadar etkili olduğu gözlemlenmiştir.

Brintellix’i, en yaygın antidepresan grubuyla, yani seçici serotonin gerialım inhibitörleri (SSRI) ile doğrudan karşılaştıran bir araştırma henüz yapılmamıştır.

Endikasyon Dışı Kullanımları

Anksiyete Bozukluğu

Brintellix’in endikasyon dışı kullanım alanlarından biri, yetişkinlerde (örneğin yaygın anksiyete bozukluğu gibi) anksiyete bozukluklarının tedavisidir. Konuyla ilgili klinik araştırmaları inceleyen bir meta analiz çalışmasına göre, Brintellix plaseboyla karşılaştırıldığında genel anksiyete bozukluğunun belirtilerinde daha yüksek oranda iyileşme sağlamaktadır.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Brintellix’in yetişkinlerde bu hastalığın tedavisindeki etkililiğini placeboyla karşılaştıran araştırmalar yapılmıştır; ancak ilacın, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtilerinde plaseboya nazaran daha yüksek oranda iyileşme sağlamadığı görülmüştür.

Hekimler dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna sahip hastalarına Brintellix ya da diğer antidepresanları, hastada depresyon bulguları da varsa yazarlar.

Obsesif Kompülsif Bozukluk

Brintellix bazı durumlarda obsesif kompülsif bozukluk tedavisinde de kullanılır. Ancak Brintellix’in bu hastalığın belirtilerinde iyileşme sağlayıp sağlamadığına dair bir araştırma yapılmamıştır.

Çocuklarda Kullanımı

Brintellix, çocukların tedavisinde kullanılmak üzere onaylanmamıştır, ancak bazı hekimler çocuklarda depresyon tedavisinde Brintellix’i kullanmaktadırlar.

Brintellix ve Alkol

Brintellix’in alkolle birlikte kullanımı önerilmez. Brintellix’in alkolle birlikte kullanımı aşağıdaki yan etkilerin riskini arttırabilir ya da bunları şiddetlendirebilir:

 • Baş dönmesi
 • Zihin bulanıklığı
 • Kusma

İlaç Etkileşimleri

Brintellix bazı ilaçlarla ve gıda takviyeleriyle çeşitli etkileşimlere girebilir. Farklı etkileşimlerin farklı sonuçları olur. Örneğin bazı etkileşimler ilacın etkisini zayıflatabilir/engelleyebilir, bazılarıysa yan etki riskini arttırır.

Diğer ilaçlarla etkileşimleri

Aşağıda Brintellix ile etkileşime girebilecek bazı ilaçlar sıralanmıştır. İlaçlar arası etkileşimler kişiden kişiye farklılık gösterdiğinden burada sunulan bilgiler olası tüm etkileşimleri içermemektedir.

Brintellix’e başlamadan önce, doktorunuza hâlihazırda kullanmakta olduğunuz tüm reçeteli/reçetesiz ilaçları ve gıda takviyelerini bildirmeyi ihmal etmemeniz gerekir.  Bunlara bitkisel gıda takviyeleri/ilaçlar ve vitamin destekleri de dâhildir. Böylece doktorunuzun olası etkileşimleri engellemesi kolaylaşır.

Bu konu da bir sorunuz olduğunda doktorunuza ve eczacınıza sorabilirsiniz.

Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI)

Brintellix’in monoamin oksidaz inhibitörleri  ile birlikte kullanılması yüksek tansiyon, göğüs ağrısı, şiddetli baş ağrısı ve vücut ısısının yükselmesi gibi tehlikeli yan etkilere yol açabilir. Brintellix’e başlanması için, bu ilaçlardan birinin alınan en son dozundan itibaren en az 14 gün geçmesi gerekir. Brintellix’ten sonra monoamin oksidaz inhibitörlerine başlamak için ise en son Brintellix dozundan itibaren en az 21 gün geçmesi gerekir.

Monoamin oksidaz inhibitörleri grubuna dâhil ilaçlar arasında aşağıdakileri sayabiliriz:

 • İzokarboksazid
 • Linezolid
 • Fenelzin
 • Selejilin
 • Tranilsipromin

Serotonerjik etkili ilaçlar

Brintellix’in serotonerjik ilaçlarla, yani vücuttaki serotonin miktarını arttıran ilaçlarla birlikte kullanılması serotonin sendromu riskini arttırır. Serotonin sendromu ciddi sonuçları olabilecek tehlikeli bir ilaç reaksiyonudur. Serotonerjik ilaçlara aşağıdaki örnekleri verebiliriz:

 • Antidepresanlar:
 • Fentanil (Abstral) ve tramadol (Contramal) gibi bazı opioidler
 • Anksiyete tedavisinde kullanılan buspiron

Kan pıhtılaşmasını azaltan ilaçlar

Brintellix’in bu tür ilaçlarla birlikte kullanmak mide kanaması riskini arttır. Bazı vakalarda bunun ölümcül sonuçları olabilir.

Bu ilaçlara aşağıdaki örnekleri verebiliriz:

 • Apiksaban (Eliquis)
 • Aspirin
 • Dabigatran (Pradaxa)
 • Fondaparinuks (Arixtra)
 • Non-steroid anti-enflamatuvar ilaçlar, örneğin ibuprofen ya da naproksen
 • Varfarin

İlaç metabolizma inhibitörleri

Sitokrom P450 2D6 (CYP2D6) adı verilen enzimi bloke eden ilaçlar Brintellix’in vücuttaki yıkımını yavaşlatır. Bu, (serotonin sendromu gibi tehlikeli yan etkiler de dâhil) yan etki riskini arttıran bir etkileşimdir.

Bu ilaçlardan kullanmanız gerektiğinde doktorunuz size verdiği Brintellix dozunu düşürür.

Söz konusu enzimi bloke eden ilaç metabolizma inhibitörlerine aşağıdaki örnekleri verebiliriz:

 • Bupropion (Wellbutrin)
 • Fluoksetin (Prozac)
 • Paroksetin  (Paxil, Pexeva)
 • Kinidin

Metabolizmayı hızlandıran ilaçlar

Sitokrom P4503A4 (CYP3A4) adı verilen enzimin aktivitesini arttıran ilaçlar, Brintellix’in yıkımını hızlandırır. Bu, Brintellix’in etkisini zayıflatır. Bu ilaçlardan birini Brintellix ile birlikte kullanmanız gerektiğinde doktorunuz size verdiği Brintellix dozunu arttıracaktır.

İlaç metabolizmasını hızlandıran ilaçlara aşağıdaki örnekleri verebiliriz:

 • Karbamazepin (Tegretol)
 • Fenobarbital
 • Fenitoin (Epanutın, Epdantoın)
 • Rifampicin (Rifadin)

Brintellix ve Vyvanse

Bazen hekimler, özellikle hem dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuna sahip hem de depresyon belirtileri gösteren hastalarına Brintellix ve Vyvanse’yi bir arada yazarlar.

Bu ilaçlar, sadece doktor tavsiye ettiği takdirde birlikte kullanılmalıdır. Brintellix ve Vyvanse’nin bir arada alınması serotonin sendromu riskini yükseltir.

Bu tehlikeli ilaç reaksiyonunun ortaya çıkmasını engellemek için, doktorunuz aldığınız Brintellix veya Vyvanse dozunu azaltacaktır.

Psikoloğunuz ile Bir Tuşla Hemen Görüşün:

Başla tuşuna basarak Appvice uygulaması üzerinden psikoloğunuzla hemen görüşebilirsiniz.

Psikoloğa Sor

Brintellix ve Xanax

Brintelix ve Xanax (alprazolam) arasında bilinen bir etkileşim yoktur.

Brintellix ile Bitkiler ve Gıda Takviyeleri Arasındaki Etkileşimler

Brintellix bitkisel ilaçlar ve gıda takviyeleriyle de etkileşime girebilir. Serotonin seviyelerini arttıran bitkisel ilaçlar ve gıda takviyeleri serotonin sendromu riskini arttırır.

Bu gıda takviyelerine aşağıdaki örnekleri verebiliriz:

 • 5-http
 • Garcinia cambogia
 • Triptofan
 • Sarı kantaron

Brintellix Nasıl Kullanılır?

Brintellix’i aynen doktorunuzun tavsiye ettiği biçimde kullanmanız gerekir.

Uygulama sıklığı

Brintellix için önerilen normal kullanım dozu, 65 yaşından daha genç erişkinler için, günde bir kez 10 mg.dır. İlacınızı her gün aynı zamanda almanız gerekir.

Brintellix gıdalarla birlikte kullanılır mı?

Brintellix, hem yiyeceklerle birlikte, yani tok karnına hem de aç karnına kullanılabilir. İlacınızı tok karnına almanız olası mide rahatsızlıklarını azaltacaktır.

Brintellix ezilerek alınabilir mi?

Brintellix’in prospektüsünde ezilerek ya da ufalanarak alınmasının güvenli olup olmadığına dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle ilacınızı ezmeden bütün halde bir bardak suyla birlikte yutmanız en güvenli kullanım yoludur.

Sabahları mı yoksa geceleri mi kullanmalı?

Brintellix gece ya da gündüz vakti kullanılabilir. Brintellix bazı hastalarda huzursuzluk yaratabilmekte, hastaların enerjilerini yükseltmekte ya da uyumalarını güçleştirebilmektedir. Sizde de bu yan etkileri yaratıyorsa, ilacınızı sabahları almayı deneyebilirsiniz.

Brintellix nasıl etki gösterir?

Brintellix’in diğer antidepresanlardan farklı, kendine özgü bir etki gösterme biçimi vardır; dolayısıyla herhangi bir ilaç sınıfına dâhil değildir. Bu nedenle atipik, multimodal ya da çok yönlü antidepresan olarak sınıflandırılır.

Depresyon bozukluğunun nedeni kısmen beyindeki serotonin gibi kimyasalların seviyelerinin azalmasıdır.

Birçok antidepresan gibi Brintellix de serotoninin geri alımını bloke ederek vücuttaki serotonin miktarını yükseltir. Böylece beyindeki kimyasalların dengelenmesini sağlar ve depresyon belirtilerini giderir.

Diğer yandan başka anti depresanlardan farklı olarak, Brintellix belirli bazı serotonin reseptörlerine bağlanır ve bunları bloke eder. Reseptörler, serotonin gibi nörotransmitter maddelerin tutunduğu iplikçiklerdir.

Brintellix serotonin reseptörlerini bloke edince serotonin bunlara bağlanamaz ve işlevini yerine getiremez. Brintellix’in bu etkisinin depresyon belirtilerinin iyileşmesinde nasıl bir işlev gördüğü bilinmemektedir.

Brintellix’in etkisini göstermesi ne kadar zaman alır?

Antidepresanların çoğunun etkilerinin hissedilmeye başlanması biraz zaman alır; Brintellix de buna dâhildir. Bazı etkiler daha çabuk hissedilmeye başlansa da depresyon belirtilerinde iyileşme görülmesi için en az iki hafta ilaca devam edilmesi gerekir. Bazı vakalarda bu süre sekiz haftaya kadar çıkabilir.

İlacı kullanmaya başlamanızdan itibaren sekiz hafta geçmesine rağmen belirtilerinizde iyileşme görmüyorsanız durumu doktorunuza bildirin.

Alternatif İlaçlar

Majör depresyon bozukluğu tedavisinde etkili olan birçok ilaç vardır. Depresyon tadavisinde belirli bir hasta için en uygun olan ilacın belirlenmesi zaman alabilir. Bu süreçte, ilk başlanan ilaç değiştirilip başka ilaç sınıflarına mensup ilaçlar denenebilir. “İlaç sınıfı” ya da “grubu” terimi benzer etkiler ve yan etkiler gösteren ilaçların gruplanmasında kullanılan bir terimdir.

Brintellix’in başka ilaç sınıflarına mensup alternatifleri vardır. Bu ilaç sınıfları ve bu sınıflar içerisinde gruplanan ilaçlara aşağıdaki örnekleri verebiliriz:

 • Seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI)
 • Serotonin-norepinefrin geri-alım inhibitörleri (SNRI)
  • Desvenlafaksin (Pristiq)
  • Duloksetin (Cymbalta)
  • Levomilnasipran (Fetzima)
  • Milnasipran (Ixel)
  • Venlafaksin (Effexor XR)
 • Norepinefrin ve dopamin gereialım inhibitörleri (NDRI)
 • Tetrasiklik antideprasanlar
  • Maprotilin
  • Mirtazapin (Mirtaron)
 • Trisiklik antidepresanlar (TCA)
  • Amitriptilin (Laroxyl)
  • Desipramin (Desipram)
  • Doksepin
  • İmipramin (Tofranil)
  • Nortriptilin
 • Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI)
  • Fenelzin
  • Selejilin
  • Tranilsipromin
 • Diğer ilaçlar ve gıda takviyeleri

Brintellix’in diğer ilaçlarla karşılaştırılması

Aşağıda Brintellix’in diğer ilaçlarla karşılaştırılması bulunmaktadır.

1. Brintelix ve Viibryd

Brintelix ve Viibryd (Vilazodon) antidepresan ilaçlardır. Her ikisi de serotonin miktarını dengeler. Ancak aralarında bazı farklar da vardır.

Kullanımları

Brintelix ve Viibryd yetişkinlerde majör depresyonun tedavisinde kullanılmak üzere onaylanmış ilaçlardır.

Dozaj ve formlar

Her ikisi de sadece oral tablet formunda bulunur ve günde bir sefer alınır.

Yan etkileri

Brintelix ve Viibryd yan etkileri benzerdir.

Her iki ilacın da yaratabildiği yaygın yan etkiler arasında şunları sayabiliriz:

 • Mide bulantısı
 • İshal
 • Ağız kuruluğu
 • Baş dönmesi
 • Uyuma güçlüğü
 • Kusma
 • Ereksiyon bozukluğu gibi cinsel fonksiyon bozuklukları
 • Anormal rüyalar

İki ilacın paylaştığı ciddi yan etkiler aşağıdaki gibidir:

 • Depresyon belirtilerinin ya da intihar düşüncelerinin şiddetlenmesi/artması
 • Serotonin sendromu
 • Ciddi kanama
 • Sodyum seviyelerinde düşme

Antidepresanları dolaylı olarak karşılaştıran bir araştırmada, Viibryd’i bırakandan daha yüksek sayıda kullanıcının, yan etkileri sebebiyle Brintellix’i bıraktığı görülmüştür.

Etkililikleri

Brintelix ve Viibryd’i doğrudan karşılaştıran bir araştırma henüz yapılmamıştır. Ancak yukarıda andığımız dolaylı karşılaştırma çalışması her iki ilacında aşağı yukarı aynı oranda etkili olduğunu göstermektedir.

Ulaşılabilirlik ve maliyet

Brintellix, SGK’nın bedeli ödenecek ilaçlar listesinde bulunmaktadır; ancak Viibryd ithal edilmesi gereken bir ilaçtır.

2. Brintellix ve Efexor XR

Brintellix ve Efexor XR antidepresan ilaçlardır. Her ikisi de serotonin miktarını dengeler. Ancak Effexor XR norepinefrini de etkiler.

Kullanımları

Brintellix ve Efexor XR yetişkinlerde majör depresyonun tedavisinde kullanılmak üzere onaylanmış ilaçlardır. Ancak Effexor XR bunun yanı sıra aşağıdaki hastalıkların tedavisinde de kullanılır:

 • Genel anksiyete bozukluğu
 • Sosyal anksiyete bozukluğu
 • Panik atak

Dozaj ve formlar

Belirttiğimiz gibi Brintellix sadece oral tablet formunda bulunmaktadır. Efexor XR ise günde bir kez alınan uzun salınımlı kapsül formundadır.

Yan etkiler ve riskler

Brintellix ve Efexor XR’ın yan etkileri benzerdir.  Aşağıdaki tabloda bu ilaçların paylaştığı yan etkiler ve kendilerine özgü yan etkileri gösterilmektedir.

Paylaşılan yan etkilerBrintellixEfexor
Yaygın yan etkiler• mide bulantısı
• ishal
• kusma
• ağız kuruluğu
• baş dönmesi
• uykuya dalmakta güçlük
• cinsel fonksiyon bozuklukları
• kabızlık
• anormal rüyalar
• mide gazı
• deride kaşıntı
• halsizlik
• iştahsızlık
• sinirlilik
• uykululuk hali
• terleme
Ciddi ve ender yan etkiler• depresyon belirtilerinin ve intihar düşüncelerinin şiddetlenmesi/artması
• serotonin sendromu
• kanama
• sodyum seviyelerinde düşme
Brintellix’in  Efexor ile paylaşmadığı ciddi bir yan etkisi yoktur.• yüksek tansiyon

• zatürree gibi  göğüs enfeksiyonları

Aynı dolaylı karşılaştırma çalışmasına göre Efexor XR’ı bırakandan daha yüksek sayıda kullanıcının, yan etkileri sebebiyle Brintellix’i bırakmaktadır.

Etkililikleri

Brintelix ve Efexor XR’ın tedavi ettikler tek ortak hastalık majör depresyon bozukluğudur. Bu iki ilacı majör depresyon tedavisindeki etkililikleri yönünden doğrudan karşılaştıran bir araştırma henüz yapılmamıştır. Ancak yukarıda andığımız dolaylı karşılaştırma çalışması  Efexor XR’ın Brintellix’e nazaran biraz daha etkili olduğunu göstermektedir.

Ulaşılabilirlik ve maliyet

Her iki ilaç da SGK’nın bedeli ödenecek ilaçlar listesinde bulunmaktadır. Bu ilaçların fiyatları da birbirine yakındır.

3. Brintellix ve Wellbutrin

Brintellix ve Wellbutrin (bupropion) antidepresan ilaçlardır. Belirttiğimiz gibi Brintellix serotonin etkiler; Wellbutrin ise başka kimyasal ulakları, norepinefrin ve dopamini etkiler.

Kullanımları

Wellbutrin majör depresyon ve mevsimsel duygu durum bozukluğu tedavisinde kullanılmak üzere onaylanmıştır.

Formlar ve dozlar

Wellbutrin XL markasıyla uzun salınımlı tablet formunda bulunur ve günde bir kez alınarak kullanılır.

Yan etiler ve riskler

Aşağıdaki tablo Wellbutrin ve Brintellix’in yan etkilerini göstermektedir.

Paylaşılan yan etkilerBrintellixWellbutrin (XL)
Yaygın yan etkiler• mide bulantısı
• ishal
• kusma
•ağız kuruluğu
• baş dönmesi
• uykuya dalmakta güçlük
• kabızlık
• deride kaşıntı
• mide gazı
• cinsel fonksiyon bozuklukları
• anormal rüyalar
• baş ağrısı
• enfeksiyon
• karın ağrısı
• halsizlik
• göğüs ağrısı
• kulak çınlaması
• kas ve eklem ağrıları
• iştahsızlık
• titreme
• uykululuk hali
• terleme
•boğazda ağrı
• sinirlilik ve anksiyete
• sık idrara çıkma
Ciddi yan etkiler• depresyon belirtilerinin ve intihar düşüncelerinin şiddetlenmesi/artması• serotonin sendromu
• kanama
• sodyum seviyesinde düşme
•kan basıncında artış
• kasılma nöbetleri
• halüsinasyonlar, zihin bulanıklığı ve paranoya gibi psikoz belirtileri

 Etkililikleri

Brintelix ve Wellbutrin’in tedavi ettikleri tek ortak hastalık majör depresyon bozukluğudur. Bu iki ilacı majör depresyon tedavisindeki etkililikleri yönünden doğrudan karşılaştıran bir araştırma henüz yapılmamıştır. Ancak yukarıda andığımız dolaylı karşılaştırma çalışması,  Brintellix’in Wellbutrin’e nazaran biraz daha etkili olduğunu göstermektedir.

Ulaşılabilirlik ve maliyet

Her iki ilaç da SGK’nın bedeli ödenecek ilaçlar listesinde bulunmaktadır.

4. Brintellix ve Cipram

Brintellix ve Cipram (sitalopram) antidepresan ilaçlardır. Her iki ilaç da vücuttaki serotonin miktarını etkiler, ancak etkileri birbirlerinden biraz farklıdır.

Kullanımları

Cipram yetişkinlerde majör depresyon tedavisinde kullanılmak üzere onaylanmıştır.

Dozaj ve formlar

Cipram oral tablet formunda bulunur. Brintellix gibi günde bir kez alınır.

Yan etki ve riskler

Aşağıdaki tabloda Cipram ve Brintellix’in yan etkileri gösterilmektedir.

Brintellix ve CipramBrintellixCipram
Yaygın yan etkiler• mide bulantısı
• ishal
• kusma
• ağız kuruluğu
• uykuya dalmakta güçlük
• cinsel fonksiyon bozuklukları
• mide gazı
• anormal rüyalar
• baş dönmesi
• kabızlık
• deride kaşıntı
• Terleme
• titreme
• yorgunluk
• kas ve eklem ağrıları
• uykululuk hali
• iştahsızlık
• anksiyete
• solunum yolu enfeksiyonları
• burun akıntısı
Ciddi yan etkiler• depresyon belirtilerinin ve intihar düşüncelerinin şiddetlenmesi/artması
• serotonin sendromu
• kanama
• sodyum seviyelerinde düşme
Brintellix’in  Cipram ile paylaşmadığı ciddi bir yan etkisi yoktur.• düzensiz kalp atışı

 

Etkililikleri

Brintelix ve Cipram majör depresyon bozukluğunun tedavisinde kullanılmak üzere onaylanmış ilaçlardır. Bu iki ilacı majör depresyon tedavisindeki etkililikleri yönünden doğrudan karşılaştıran bir araştırma henüz yapılmamıştır. Ancak yukarıda andığımız dolaylı karşılaştırma çalışması,  Brintellix’in Cipram’a nazaran daha etkili olduğunu göstermektedir.

Ulaşılabilirlik ve maliyet

Her iki ilaç da SGK’nın bedeli ödenecek ilaçlar listesinde bulunmaktadır.

5. Brintellix ve Cipralex

Brintellix ve Cipralex (essitalopram) antidepresan ilaçlardır. Her iki ilaç da vücuttaki serotonin miktarını etkiler, ancak etkileri birbirlerinden biraz farklıdır.

Kullanımları

Cipralex, Brintellix gibi majör depresyon tedavisinde kullanılmak üzere onaylanmıştır, ancak Cipralex genel anksiyete bozukluğu tedavisinde de kullanılır.

Dozaj ve formlar

Cipralex de oral tablet formunda satılır ve günde bir kez alınır.

Yan etki ve riskler

Aşağıdaki tabloda Cipralex ve Brintellix’in yan etkileri gösterilmektedir.

Brintellix ve CipralexBrintellixCipralex
Yaygın yan etkiler• mide bulantısı
• ishal
• ağız kuruluğu
• uykuya dalmakta güçlük
• cinsel fonksiyon bozuklukları• baş dönmesi•kabızlık
• mide gazı
• anormal rüyalar
• kusma
• deride kaşıntı
• Terleme
• grip benzeri belirtiler
• yorgunluk
• uykululuk hali
• iştahsızlık
• burun akıntısı
Ciddi yan etkiler• depresyon belirtilerinin ve intihar düşüncelerinin şiddetlenmesi/artması
• serotonin sendromu
• kanama
• sodyum seviyelerinde düşme
Brintellix’in  Cipralex ile paylaşmadığı ciddi bir yan etkisi yoktur.• kasılma nöbetleri

Etkililikleri

Brintelix ve Cipralex majör depresyon bozukluğunun tedavisinde kullanılmak üzere onaylanmış ilaçlardır. Bu iki ilacı majör depresyon tedavisindeki etkililikleri yönünden doğrudan karşılaştıran bir araştırma henüz yapılmamıştır. Ancak andığımız dolaylı karşılaştırma çalışması,  Brintellix ve Cipralex’in aynı oranda etkili olduğunu göstermektedir.

Ulaşılabilirlik ve maliyet

Her iki ilaç da SGK’nın bedeli ödenecek ilaçlar listesinde bulunmaktadır. Cipralex Brintellix’e nazaran daha hesaplı bir ilaçtır.

6. Brintellix ve Prozac

Brintellix ve Prozac antidepresan ilaçlardır. Her iki ilaç da vücuttaki serotonin miktarını etkiler, ancak etkileri birbirlerinden biraz farklıdır.

Kullanımları

Brintellix ve Prozac majör depresyon bozukluğu tedavisinde kullanılmak üzere onaylanmışlardır. Ancak Prozac bunun yanı sıra aşağıdaki hastalıkların da tedavisinde kullanılmak üzere onaylanmıştır.

Dozaj ve formlar

Prozac oral kapsül formunda ve geç-salınımlı kapsül formunda bulunur. Oral kapsül, genellikle sabahları günde bir kez alınarak kullanılırken geç-salınımlı kapsül haftada bir defa kullanılır.

Yan etki ve riskler

Aşağıdaki tabloda Prozac ve Brintellix’in yan etkileri gösterilmektedir.

Brintellix ve ProzacBrintellixProzac
Yaygın yan etkiler• mide bulantısı
• ishal•kusma
• ağız kuruluğu
• uykuya dalmakta güçlük
• cinsel fonksiyon bozuklukları• baş dönmesi•kabızlık• anormal rüyalar• mide gazı
• deride kaşıntı
Brintellix’in  Prozac ile paylaşmadığı yaygın bir yan etkisi yoktur.• halsizlik

• grip benzeri belirtiler

• iştahsızlık
• yorgunluk
• uykululuk hali
• titreme

• terleme

• deride kızarıklık

• anksiyete

• sinirlilik

Ciddi yan etkiler• depresyon belirtilerinin ve intihar düşüncelerinin şiddetlenmesi/artması
• serotonin sendromu
• kanama
• sodyum seviyelerinde düşme
Brintellix’in  Prozac ile paylaşmadığı ciddi bir yan etkisi yoktur.• deride ciddi kızarıklık ve döküntü

• kasılma nöbetleri

• kilo kaybı

• düzensiz kalp atışı

 

Etkililikleri

Brintelix ve Prozac majör depresyon bozukluğunun tedavisinde kullanılmak üzere onaylanmış ilaçlardır. Bu iki ilacı majör depresyon tedavisindeki etkililikleri yönünden doğrudan karşılaştıran bir araştırma henüz yapılmamıştır. Ancak andığımız dolaylı karşılaştırma çalışması,  Brintellix’in Prozac’a nazaran daha etkili olduğunu göstermektedir.

Ulaşılabilirlik ve maliyet

Her iki ilaç da SGK’nın bedeli ödenecek ilaçlar listesinde bulunmaktadır.

7. Brintellix ve Lustral

Brintellix ve Lustral antidepresan ilaçlardır. Her iki ilaç da vücuttaki serotonin miktarını etkiler, ancak etkileri birbirlerinden biraz farklıdır.

Kullanımları

Brintellix ve Lustral majör depresyon bozukluğu tedavisinde kullanılmak üzere onaylanmışlardır. Ancak Lustral bunun yanı sıra aşağıdaki hastalıkların da tedavisinde kullanılmak üzere onaylanmıştır.

Dozaj ve formlar

Lustral film tablet ve oral tablet formlarında bulunur ve genellikle sabahları günde bir kez kullanılır.

Yan etki ve riskler

Aşağıdaki tabloda Lustral ve Brintellix’in yan etkileri gösterilmektedir.

Brintellix ve LustralBrintellixLustral
Yaygın yan etkiler• mide bulantısı
• ishal•kusma
• ağız kuruluğu
• uykuya dalmakta güçlük
• cinsel fonksiyon bozuklukları• baş dönmesi•kabızlık
• anormal rüyalar

• mide gazı
• deride kaşıntı

•bulanık görme •kalpte palpitasyon

•yorgunluk

• grip benzeri belirtiler

• iştahsızlık
• uykululuk hali
• titreme

• terleme

Ciddi yan etkiler• depresyon belirtilerinin ve intihar düşüncelerinin şiddetlenmesi/artması
• serotonin sendromu
• kanama
• sodyum seviyelerinde düşme
Brintellix’in  Lustral ile paylaşmadığı ciddi bir yan etkisi yoktur.• kasılma nöbetleri

• düzensiz kalp atışı

Etkililikleri

Brintelix ve Lustral majör depresyon bozukluğunun tedavisinde kullanılmak üzere onaylanmış ilaçlardır. Bu iki ilacı majör depresyon tedavisindeki etkililikleri yönünden doğrudan karşılaştıran bir araştırma henüz yapılmamıştır. Andığımız dolaylı karşılaştırma çalışması,  Brintellix ve Lustral’in aynı oranda etkili olduğunu göstermektedir.

Ulaşılabilirlik ve maliyet

Her iki ilaç da SGK’nın bedeli ödenecek ilaçlar listesinde bulunmaktadır. Lustral, Brintellix’e nazaran daha ucuz bir ilaçtır.

Brintellix ve Hamilelik

Brintellix’in hamilelik döneminde kullanılmasının anne ve bebek için güvenli olup olmadığına dair, insanlar üzerinde yeterli miktarda araştırma henüz yapılmamıştır. Diğer yandan, bu konuda yapılan hayvan deneyleri, anneye bu ilaç verildiğinde fetüsün zarar gördüğünü göstermektedir. Ancak hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin sonuçları doğrudan insanlar için de geçerli sayılamaz.

Diğer antidepresanlar üzerinde yapılan çalışmalar, özellikle hamileliğin son üç ayında kullanıldıklarında ilaçların yeni doğan bebeklerde bazı etkiler ve ağrazlar görülmesi riskini arttırdığını göstermektedir. Bu etkiler arasında kasılma nöbetleri, nefes alma güçlüğü ve meme emmekte güçlüğü sayabiliriz.

Ancak şunu da vurgulamak gerekir ki majör depresyon bozukluğuna sahip bir annenin tedavisinin kesilmesinin de ciddi sonuçları olabilir. Örneğin tedavi edilmiş depresyon belirtileri yeniden baş gösterebilir.

Eğer hamileyseniz, hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız, Brintellix tedavisine başlamadan önce doktorunuzla bu konuyu görüşünüz. Doktorunuz Brintellix kullanmanızın mutlaka gerekli olduğunu söylemedikçe, bu ilacı gebelik döneminde kullanmamalısınız.

Psikoloğunuz ile Bir Tuşla Hemen Görüşün:

Başla tuşuna basarak Appvice uygulaması üzerinden psikoloğunuzla hemen görüşebilirsiniz.

Psikoloğa Sor

Brintellix ve Emzirme

Brintellix’in içerdiği maddelerin anne sütüne geçip geçmediği tam olarak bilinmemekle birlikte bu, beklenen bir durumdur. Hayvan deneylerinde Brintellix içeriklerinin anne sütüne geçtiği görülmüştür. Ancak tekrar belirtelim, hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin sonuçları doğrudan insanlar için de geçerli sayılamaz.

Emzirme döneminde Brintellix tedavisine devam etmenin fayda ve zararları konusunda doktorunuza danışınız.

Sık Sorulan Sorular

SORU: Brintellix bir antidepresan mıdır?

CEVAP: Evet,  Brintellix bir antidepresandır.

SORU: Brintellix seçici serotonin geri alım inhibitörlerinden (SSRI) biri midir?

CEVAP: Hayır, Brintellix bir SSRI değildir. O, atipik antidepresan olarak sınıflandırılır. Ne var ki SSRI’larla benzer etkiler gösterir. Örneğin Brintellix de tıpkı SSRI’lar gibi serotoninin geri alımını bloke ederek beyindeki serotonin seviyesini arttırır.

SORU: Brintellix uyku getirir mi?

CEVAP: Brintellix kullanan hastalar çoğunluğu, yorgun ya da uykulu hissettiklerini bildirmemişlerdir. Ancak bazı vakalarda bu etki gözlemlenmiştir. Bu durumun kaynağının Brintellix olup olmadığı bilinmemektedir.

Doz Aşımı

Reçetede belirtilenden fazla Brintellix kullanılması ciddi yan etki riskini arttırır.

Doz aşımı belirtileri

Doz aşımının bazı belirtileri şunlardır:

 • Baş dönmesi
 • Bulantı
 • İshal
 • Mide rahatsızlığı
 • Tüm vücutta kaşıntı
 • Uyku hali
 • Cilt kızarması
 • Sıcak basması.

Bu ilaçtan çok yüksek miktarda aldığınızı düşünüyorsanız, derhal doktorunuza durumu bildirin veya en yakın hastanenin acil servisine başvurun. İlaç kabını ve kalan tabletleri de yanınızda götürün.

UYARI

 • Brintellix, genç yetişkinlerde, ergenlerde ve çocuklarda intihar düşüncelerinin artmasına sebep olabilir. Bu nedenle Brintellix’in 18 yaşından küçük bireylerde kullanılması önerilmez. Daha yaşlı yetişkinlerde bu risk artmaz.
 • Bu ilacı ya da diğer antidepresanları kullanan ergen ve çocukların ebeveynleri, depresyon belirtilerindeki kötüleşme ya da intihar düşüncelerindeki artışa karşı çocuklarını yakinen takip etmelidir.

Brintellix’e başlamadan önce, sahip olduğunuz tüm hastalıkları doktorunuza bildirmeyi ihmal etmemelisiniz. Brintellix belirli hastalıklara sahip insanlar için uygun olmayabilir. bu hastalıklara aşağıdaki örnekleri verebiliriz:

 • Bipolar bozukluk: Brintellix, aşırı heyecan, iritailite ya da yüksek enerji gibi mani belirtilerinin ortaya çıkmasına/şiddetlenmesine neden olabilir. Bu yan etki riski bipolar bozukluğu olan insanlarda daha yüksektir.
 • Kanama hastalıkları: Brintellix burun ya da mide kanaması gibi kanama riskini yükseltir. Bu risk kanama hastalıkları olan insanlarda daha yüksektir.
 • Glokom: Brintellix göz bebeklerinin büyümesine yol açabilir. Bu etki dar açılı glokom olarak adlandırılan hastalığı kötüleştirebilir.

Brintellix’in Tarihi Geçmişse Ne Yapmanız Gerekir?

Her ilaç kutusunda, ilacın son kullanma tarihi yazılıdır. Bu tarihin belirlenmesi, ilacın etkili olmasının garanti edilmesi için gerekir.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan bir araştırma, birçok ilacın son kullanma tarihlerinden yıllar sonra bile etkin ve güvenli olduğunu göstermiştir. Bir ilacın ne kadar uzun süre bozulmadan kalabileceği, nasıl ve nerede muhafaza edildiği gibi bazı faktörlere bağlıdır. Brintellix oda sıcaklığında (25- 30 º C) ve kendi kutusu içerisinde saklanmalıdır.

Kullanmadığınız, tarihi geçmiş ilaçlarını çöpe atmamanız gerekir. Böyle ilaçlarınız varsa bunları ne yapacağınızı bir eczacıya danışabilirsiniz.

Profesyoneller için bilgiler

Aşağıdaki bilgiler klinisyenler ve diğer sağlık çalışanları için hazırlanmıştır.

Brintellix Etki Mekanizması

Brintellix’in kendine has bir etki mekanizması vardır. Bu nedenle atipik ya da multimodal antidepresan olarak sınıflandırılır. Brintellix serotoninin geri alımını bloke eder. Ayrıca klinik dışı veriler vortioksetinin bir 5-HT3, 5-HT7, 5-HT1D reseptör antagonisti ve  5-HT1A reseptörünün agonisti  olduğunu göstermektedir.

Farmakokinetik ve Metabolizma

Brintellix’in (vortioksetinin) mutlak biyoyararlanımı %75’dir ve  en yüksek plazma konsantrasyonuna 7-11 saatte ulaşır.

Brintellix büyük oranda sitokrom P450 (CYP) izoenzimleri, özellikle CYP2D6 yoluyla metabolize olur.

Brintellix’in ortalama eliminasyon yarılanma ömrü 66 saattir.

Kontraendikasyonlar

Vortioksetin veya Brintellix’in içeriğindeki herhangi bir yardımcı maddeye karşı alerjisi olan insanlar Brintellix kullanmamalıdır.

Ayrıca monoamin oksidaz inhibitörlerinden birini kullanan hastalara da kontraendikedir. Herhangi bir MAOI’den sonra Brintellix’e başlanması için, bu ilaçlardan birinin alınan en son dozundan itibaren en az 14 gün geçmesi gerekir. Brintellix’ten sonra bu ilaçlardan birine başlamak için ise en son Brintellix dozundan itibaren en az 21 gün geçmesi gerekir.

Psikoloğunuz ile Bir Tuşla Hemen Görüşün:

Başla tuşuna basarak Appvice uygulaması üzerinden psikoloğunuzla hemen görüşebilirsiniz.

Psikoloğa Sor

Muhafaza Edilmesi

Brintellix oda sıcaklığında (25º C)muhafaza edilmelidir.

DİKKAT

Appvice bu makalede sunulan bilgilerin doğru ve güncel olduğundan emin olmak için tüm yükümlülüklerini yerine getirmiştir. Ancak burada sunulan bilgiler uzman bir doktorun tavsiyesi yerine geçemez. Herhangi bir ilacı kullanmadan önce daima doktorunuza danışmanız gerekir. Burada sunulmuş olan bilgiler değişime açıktır ve tüm ilaç etkileşimlerini, alerjik reaksiyonları, ilaç kullanımı ile ilgili önlemleri ve olası tüm yan etkileri kapsamamaktadır. Bu makalenin belirli ilaçlar arasındaki etkileşimi, belirli bir ilacın belirli bir kullanımı ile ilgili herhangi bir uyarıyı içermemesi, bu ilaçların tüm hastalar için ve tüm durumlarda güvenli olduğu anlamına gelmez.

Bu makale Appvice Psikoloji Otoriteleri tarafından bilimsel verilere dayalı olarak incelenmiş ve onaylanmıştır.

Puan Ver


ortalama puan: 4,48 , 27 oy