B Hücreli Lenfoma Nedir, Tedavisi Var Mıdır? – Hakkında Her Şey

Appvice Onaylı

B- Hücreli Lenfoma Nedir?

Lenfoma, lenfositlerde başlayan bir kanser türüdür. Lenfositler, bağışıklık sistemindeki beyaz kan hücreleridir. Hodgkin Lenfoması (HL) ve Hodgkin olmayan lenfoma (NHL) olmak üzere başlıca iki lenfoma türü vardır. Hodgkin olmayan lenfomanın da T hücreli lenfoma ve B hücreli lenfoma olmak üzere iki alt türü vardır. Bu iki alt türden başka NK- hücreli lenfoma olarak adlandırılan nadir bir alt tipi daha mevcuttur.

Hodgkin olmayan lenfoma (NHL)hastalarının yaklaşık yüzde 85’inde B hücreli lenfoma vardır. B hücreli lenfomalar için uygulanacak tedavi biçimi, lenfomanın mevcut olduğu alt tipine ve hangi evrede olduğuna göre değişmektedir.

B Hücreli Lenfoma Tipleri Nelerdir?

Bazıları yavaş büyüyen (inolent) bazıları da hızlı büyüyen (agresif) lenfoma olmak üzere bir çok B-hücreli lenfoma alt tipi vardır. Aşağıda bu alt türlerden birkaç tanesi yer almaktadır:

B Hücreli Lenfoma Alt TürüÖzellikleri
 

Diffüz büyük B hücreli lenfoma (DLBCL)

DLBCL, Hodgkin olmayan lenfomalarının en sık görülen tipidir. Lenf bezleri ve diğer organları sarabilen agresif fakat tedavi edilebilir bir kanserdir.
 

Foliküler lenfoma

Foliküler Lenfoma, Hodgkin olmayan lenfomalarda en sık görülen ikinci türdür. Yavaş hızla (inolent) büyür ve genellikle yayılmaya ilk olarak lenf bezlerinde başlar.
 

Mantle Hücreli Lenfoma

Bu tür B hücreli lenfoma türü genellikle lenf bezleri, kemik iliği, dalak ve gastrointestinal (sindirim)sistemini sarar.
 

Kronik lenfositik lösemi (CLL) / Küçük lenfositik lenfoma (SLL)

Bu tip alt tür de yavaş dağılan cinstendir. Genel olarak kan ve kemik iliğini (CLL) veya lenf düğümlerini ve dalağı (SLL) etkiler.
 

 

Primer merkezi sinir sistemi lenfoması

Bu tip lenfoma genellikle beyinde veya omurilikte başlar. Genellikle organ naklinin akabinde kullanılan AIDS veya reddetme önleyici ilaçların neden olduğu bağışıklık problemleri ile ilişkilidir.
 

B hücreli marjinal zon (bölge) lenfoması

Marjinal Bölge lenfoması, dalak ve kemik iliğinde başlayan yavaş yayılan bir türdür.
 

B hücreli MALT Ekstra-nodal marjinal

Bölge lenfoması

Bu tip B Hücreli lenfoma genellikle mideyi etkiler. Ayrıca akciğerlerde, ciltte, tiroidde, tükürük bezinde veya gözde de oluşabilir.
 

Nodal marjinal bölge ( NZML) B hücre lenfoması

NZML, genel olarak lenf düğümlerinde nadir olarak oluşan ve yavaş yayılan bir türdür.
Burkitt lenfomaBu tip B hücre lenfoması, çocuklarda daha yaygın olan ve hızlı büyüyen bir türdür.
 

Kıllı hücre lösemi

Dalak, lenf bezleri ve kanı etkisi altına alan ve yavaş büyüyen bir türdür.
Lenfoplazmasitik lenfoma (Waldenstrom makroglobulinemi)Lenfoplazmasitik lenfoma nadir görülen bir türdür. Kemik iliği, dalak ve lenf nodlarında oluşan vücuda yavaş yayılan bir lenfomadır.
Primer efüzyon lenfoması (PEL)PEL,  bağışıklık sistemi zayıflamış insanlarda ortaya çıkma eğiliminde olan nadir, agresif yayılan bir türdür.

 

B Hücreli Lenfoma Evrelerine Nasıl Ayrılır?

Kanser, ilk ortaya çıktığı bölgeden ne kadar geniş bir alana yayıldığına göre evrelerine ayrılır. Hodgkin olmayan bir lenfomanın evreleri 1-4 arasındaki rakamlar ile ifade edilir. 4. evre hastalığın en ileri seviyesinde olduğunu gösterir.

B Hücreli Lenfoma Belirtileri Nelerdir?

Kanserin semptomları (belirtileri), B hücreli lenfoma türüne ve vücutta ne kadar ilerlemiş olduğuna göre değişir. Tespit edilen ana semptomlardan bazıları şunlardır:

 • Boynunuzda, koltuk altlarınızda ve kasık bölgenizde bulunan lenf düğümlerinin şişmesi
 • Karın ağrısı veya karnınızın şişmesi
 • Göğüs ağrısı
 • Şiddetli öksürme
 • Solunum güçlüğü
 • Yüksek ateş ve gece terlemeleri
 • Aşırı ve ani kilo kaybı
 • Yorgunluk

B Hücreli Lenfoma Tedavisi

Asemptomatik (sessiz seyreden) ve yavaş yayılan (indolent) belirli lenfoma tipleri için ille de tedavi olmanız gerekmeyebilir. Doktorunuz size “uyanık bekleyiş” olarak bilinen bir izleme tekniğini önerebilir. Bu, doktorunuzun kanserin ilerlememesini sağlamak için birkaç ayda bir takip edeceği anlamına gelir. Bazı kanser vakalarında, bu bekle-gör taktiği yıllarca devam edebilir.

Belirtiler ortaya çıkmaya başlayınca veya hastalıkta ilerleme belirtileri varsa vakit kaybetmeden tedavi süreci başlayabilir. B hücreli lenfoma tedavileri genel olarak hastalığın ilerleme durumuna göre değişebilen bir kombinasyonunu içermektedir. Şimdi, bu tedavi türlerinden birkaç tanesine göz atalım.

Radyasyon

Radyasyon tedavisi, son derece güçlü olan enerji ışınları kullanılarak kanser hücrelerini öldürmek ve tümörleri küçültmek için kullanılır. Bu ışınlar vücudunuzdaki belirlenmiş bir noktaya yönlendirilirken sizin de kıpırdamaksızın masanın üzerine uzanmanız gerekir.

Eğer yavaş ilerleyen, lokalize bir lenfoma hastası iseniz radyasyon tedavisi ihtiyacınıza en iyi şekilde cevap verecektir.  Radyasyon tedavisinin yorgunluk ve cilt tahrişi gibi yan etkilerinin olması kuvvetle muhtemeldir.

Kemoterapi

Kemoterapi oral veya intravenöz (damardan) olarak verilebilen sistemli bir tedavi şeklidir. Özellikle erken evrelerde bulunan bazı agresif B hücreli lenfomalar, kemoterapi ile tedavi edilebilir. Örneğin Diffüz büyük B hücreli lenfoma (DLBCL), çok hızlı yayılan bir B hücreli lenfoma türüdür. Bu lenfoma türü, CHOP (siklofosfamid, doksorubisin, vinkristin ve prednizon) olarak adlandırılan bir kemoterapi rejimi ile tedavi edilebilir.

CHOP, Monoklonal antikor rituximab (Rituxan) ile birlikte verildiği zaman R-CHOP adını alır. R-CHOP hastaya genellikle birkaç hafta aralıklarla verilen bir tedavi şeklidir. Bu tedavi kalbiniz için oldukça yorucu olduğu için, önceden var olan bir kalp probleminiz varsa R-CHOP rejimi sizin uygun bir seçenek olmayabilir.

Kemoterapinin yan etkileri ise genellikle mide bulantısı, halsizlik ve saç dökülmesi şeklinde kendini gösterir.

Bağışıklık Attırıcı Tedavi (İmmunoterapi)

Biyolojik ilaçlar, bağışıklık sisteminizin kanserle savaşmasına yardımcı olur. Rituximab, B hücrelerinin yüzeyindeki proteinleri aktif hale getirerek bağışıklık sisteminin kanserli hücreleri tespit etmesinı ve onları yok etmesini kolaylaştırır. Bu ilaç, kanserli ve sağlıklı B hücrelerinin sayısını azaltarak vücudunuzu yeni sağlıklı B hücreleri üretmeye zorlar. Sağlıklı hücrelerin çoğalması kanserin tekrarlama olasılığını da azaltmış olur.

İbritumomab tiuxetan (Zevalin) gibi radyoimmunoterapi ilaçları, radyoaktif izotopları taşıyan monoklonal antikorlardan üretilmektedir. Bu ilaçlar, antikorların kanser hücrelerine yapışmasına yardımcı edeler. Böylece radyasyonun vücuda doğrudan ulaşması sağlanmış olur.

Bununla birlikte bağışıklık arttırıcı tedavi, vücuttaki beyaz kan hücresi sayısının azalmasına sebep olabilir. Ayrıca, aşırı yorgunluk ve muhtemel enfeksiyonlar tedavinin yan etkileri arasında yer alır.

Kök Hücre Nakli

Kök hücre nakli, kemik iliğinizin sağlıklı bir donörden alınan başka bir kemik iliği ile değiştirilmesidir. Bu işlemin yapılabilmesi için öncelikle bağışıklık sisteminizi baskılamak, kanser hücrelerini yok etmek ve yeni iliğe yer açmak için yüksek dozda kemoterapiye veya radyasyona maruz kalacaksınız. Yeni bir iliğe sahip olmak ve sağlığınıza kavuşmak için her şeyden önce bu tedaviye dayanacak kadar sağlıklı olmalısınız.

İlik nakli öncesinde ve tedavi süresince bir takım yan etkiler görmeniz gayet normal. Bu yan etkilerden bir tanesi, bağışıklık sisteminizin çökmesi nedeniyle enfeksiyonlara yakalanma riskiniz oldukça yüksek olmasıdır. Ayrıca kanınızdaki alyuvarların azalması anemiye sebep olabilir. Bununla birlikte sizin için en zor olanı ise yeni kemik iliğinin vücudunuz tarafından reddedilmesi ihtimali olacaktır.

Muhtemel Komplikasyonlar Nelerdir?

Lenfomalar bağışıklık sisteminizi derinden etkilediği için vücudunuz enfeksiyonlara karşı savunmasız hale gelir. Lenfoma tedavisi için yapılan bazı uygulamalar veya verilen ilaçlar aşağıdaki bazı komplikasyonlara neden olabilir:

 • Kısırlık
 • Kalp, akciğer, böbrek ve tiroid hastalığı
 • Şeker hastalığı
 • Yeni tür kanserler
 • B hücreli lenfomalar tekrar büyüyerek diğer organlara yayılabilir.

İyileşme Süreci

B hücreli lenfomalardan bazıları tedavi edilebilir. Uygulanan yöntemler ise tedavi edilmesi zor olan agresif türlerin ancak ilerlemesini yavaşlatabilir. Birincil tedavinizden sonra yapılan kontrollerde kanser belirtisine rastlanmaz ise, bu durum remisyonda (gerileme) olduğunuz anlamına gelir.  Yine de, kanserin yenileyip yenilemediğini tespit etmek için yıllarca süren bir izleme süreci sizi bekliyor olacaktır.

Genel Görünüş

Hodgkin olmayanı lenfoma (NHL) için beş yıllık süreçte sağ kalım oranı yüzde 70’tir. Bu oran, B hücreli lenfoma tipine ve teşhis aşamasına göre çok fazla değişiklik gösterir.  Sağ kalım oranına etki eden diğer faktörler ise yaşınız ve genel sağlık durumunuzdur.

Örneğin, diffüz büyük B hücreli lenfoma (DLBCL)hastası olan insanların neredeyse yarısı tedavi edilebilir. Tedaviye erken evrelerde başlayanların sağ kalım oranı, sonraki evrelerde başlayanlara göre daha yüksektir ve bu hastalar görünüş olarak da daha iyi düzeydedirler. Doktorunuz sağlık durumunuz hakkındaki verilere dayanarak hastalığınızın geleceği hakkında size kişisel bir prognoz (öngörü)  sağlayabilir.

Bu makale Appvice Psikoloji Otoriteleri tarafından bilimsel verilere dayalı olarak incelenmiş ve onaylanmıştır.

Puan Ver


ortalama puan: 4,22 , 9 oy