Ativan (Lorazepam) Nedir? Kullananlar Yan Etkilerine Dikkat

Appvice Onaylı

Ativan (Lorazepam), opioid ilaçlarla birlikte kullanılması durumunda aşırı sedasyon, solunumun yavaşlaması, koma ve ölüm gibi ciddi yan etkiler yaratabilir. Ativan, opioid ilaçlarla birlikte sadece başka bir tedavi seçeneği olmadığı durumlarda,  mümkün en küçük dozda ve en kısa süre boyunca kullanılmalıdır. Ativan ve Xanax karşılaştırmamızı buradan okuyabilirsiniz.

Ativan (Lorazepam) Nedir?

Ativan (lorazepam) reçeteyle satılan bir trankilizandır. Ativan anksiyolitik, sedatif ve hipnotik özellik gösteren bir ilaç olarak tanımlanır. Bu ilaç benzodiyazepinler olarak adlandırılan ilaç grubunun üyesidir.

Ativan, anksiyete bozukluğunun, insomninin (uykuya dalma ve sürdürme bozukluğu), status epileptikusun (uzun süreli ve tekrarlayan epilepsi nöbetleri) tedavisinde kullanılır. Ayrıca ameliyat öncesi sakinleştirici olarak da kullanılır.

Ativan’ın iki formu bulunur: 1) tablet formu ve 2) damar içine uygulanan enjektabl solüsyon formu.

Ativan Tedavisi İçin Psikoloğunuz ile Bir Tuşla Hemen Görüşün:

Başla tuşuna basarak Appvice mobil uygulaması üzerinden psikoloğunuzla hemen görüşebilirsiniz.

Psikoloğa Sor

Ativan Etkin Maddesi Nedir?

Ativan’ın etkin maddesi lorazepamdır. Lorazepam benzodiyazepin grubu bir ilaçtır ve Ativan markasıyla piyasaya sürülür.

Ativan Yan Etkileri Nelerdir?

Ativan’ın hafif ve ciddi yan etkiler gösterebilir. Aşağıdaki liste Ativan kullanımı sırasında karşılaşılabilecek en önemli yan etkileri içermektedir; Ativan’ın tüm yan etkilerini içermemektedir.

Ativan’ın yan etkileri konusunda daha fazla bilgi almak için doktorunuza danışın.

Yaygın yan etkileri:

Ativan’ın en yaygın yan etkileri şunlardır:

 • Uyuşukluk
 • Baş dönmesi
 • Güçsüzlük

Aşağıdakiler daha ender görülür:

 • Zihin bulanıklığı
 • Koordinasyon bozukluğu
 • Depresyon
 • Yorgunluk
 • Baş ağrısı
 • Huzursuzluk

Enjeksiyon yoluyla Ativan alan insanlarda, iğnenin giriş yerinde kızarma ve ağrı görülür.

Bu yan etkilerin genellikle birkaç gün ya da hafta içerisinde geçer. Kendiliğinden geçmeyen kalıcı ve şiddetli yan etkiler görüldüğünde tıbbî yardım almak gerekir.

Ciddi yan etkileri

Ativan çoğu insanda ciddi bir yan etki göstermez ama böyle bir olasılık da vardır. Kendinizde ciddi bir yan etki gözlemlerseniz derhal doktorunuza haber verin. Durumunuzun acil, hayatınızın tehlikede olduğunu düşünüyorsanız, 112’yi arayarak derhal ambulans çağırın.

Ciddi yan etkilerin belirtileri arasında aşağıdakileri sayabiliriz:

 • Solunum ile ilgili ciddi yan etkiler
  • Solunumun yavaşlaması
  • Solunum yetmezliği
 • Psikolojik ve fiziksel bağımlılık (genellikle yüksek dozda veya uzun süre boyunca Ativan kullananlarda gözlemlenir. Ayrıca alkol ve uyuşturucu kullanan bireyler de bağımlılık geliştirebilirler). Fiziksel bağımlılığın belirtileri arasında şunları sayabiliriz:
  • Anksiyete
  • Depresyon
  • Kas zayıflığı
  • Kâbus görme
  • Vücutta ağrılar
  • Terleme
  • Mide bulantısı
  • Kusma
 • Ciddi alerjik reaksiyonlar. Bu yan etkilerin belirtileri arasında:
  • Ciltte kızarıklık veya ürtiker
  • Soluk almada ya da yutkunmada güçlük
  • Dilde, dudaklarda veya yüzde şişme
  • Solunumun hızlanması
 • İntihar düşüncesi (Ağır depresyondaki hastalara Ativan verilmemelidir.)

Eğer bir yakınınızın intihar edeceğini ya da başkalarına zarar verebileceğini düşünüyorsanız aşağıdakileri yapabilirsiniz:

 • 112’yi arayarak durumu yetkililere bildirip yardım isteyin.
 • Yardım gelene kadar şahsın yanında kalın.
 • Çevrenizdeki tehlikeli objeleri (bıçak, silah, ilaç vb.) kaldırın.
 • Kişiyi dinleyin, ancak onu yargılamayın, tehdit etmeyin ya da ona bağırmayın.

Çocuklardaki yan etkileri

Ativan, 12 yaşından küçük çocuklarda kullanılmak üzere onaylanmamıştır ancak bazen prospektüsteki endikasyonlar dışındaki amaçlarla kullanılmaktadır. Çocukların yan etkilerden muzdarip olma riskleri yetişkinlere göre daha yüksektir.

Yaşlılardaki yan etkileri

Yaşlılar ya hiç Ativan kullanmamalı ya da kullanırken çok dikkat etmelidir. Yaşlı insanların baş dönmesi ve uyuşukluk gibi yan etkileri yaşama ihtimalleri daha yüksektir. Bu yüzden düşme ve kemik kırılması riskleri de artar. Bürün bunlardan ötürü genellikle yaşlı insanlara daha düşük dozlarda Ativan verilir.

Uzun süreli yan etkileri

Ativan dört aya kadar kullanılmak üzere onaylanmıştır. Ativan uzun süre kullanılmamalıdır, çünkü uzun süreli kullanımda ciddi yan etki görülme riski artar. Bu yetkiler arasında aşağıdakileri sayabiliriz:

 • Bağımlılık: Ativan alışkanlık yapan bir ilaçtır. Uzun süreli kullanımda fiziksel ve psikolojik bağımlılık yapar. Ayrıca birden bire bırakıldığında geri çekilme belirtileri görülür.
 • Rebound etkileri: Ativan’ın anksiyete ya da uyku bozukluğu (insomni) tedavisi için uzun süreli kullanımı “rebound insomni” ya da “rebound anksiyeteye ” yol açabilir. Başka türlü söylersek, uzun süreli Ativan kullanımı anksiyete ya da insomninin belirtilerini daha da kötüleştirebilir. Bu durum ilacın bırakılmasını da güçleştirir.

Uzun süredir düzenli olarak Ativan kullanıyorsanız, doktorunuzla görüşerek sizi başka bir ilaca başlatıp başlatamayacağını sorabilirsiniz. Doktorunuz Ativan’ın bırakılması hakkında size bilgi verecek, ilacı bırakmanız için size uygun bir program hazırlayacaktır.

Ativan ve araç kullanımı

Ativan’ın etkilerinden biri de araç kullanma becerisini olumsuz etkilemesidir. Ativan aldıktan sonra kendinizi sersemlemiş ve uykulu hissediyorsanız, araç kullanmayın. Ayrıca tehlikeli makine ve donanımları kullanmaktan da kaçının.

Mide bulantısı

Bu yan etki çok yaygın değildir, ancak Ativan aldıktan sonra bazı insanların midesi bulanabilir. Ativan kullanmaya devam edildikçe bu yan etki zaman içerisinde ortadan kalkar. Eğer uzun süredir Ativan kullanmanıza rağmen ilacı her aldığınızda mideniz bulanıyorsa ya da mide bulantılarınız katlanamayacağınız kadar şiddetliyse bu konuyu doktorunuzla görüşün.

Baş ağrısı

Ativan kullanan bazı inanlar, ilacı kullandıktan sonra baş ağrısından şikâyet etmektedirler. Bu yan etki de ilacı kullanımı devem ettikçe zaman içerisinde ortadan kalkar. Uzun süredir Ativan kullanmanıza rağmen baş ağrısı yaşıyorsanız ya da baş ağrılarınız katlanamayacağınız kadar şiddetliyse durumu doktorunuza bildirin.

Solunumun yavaşlaması

Ativan soluk alma hızını yavaşlatabilir, bu durum bazı vakalarda solunum yetmezliğine kadar gidebilir.

Şu guruplar için solunumun yavaşlaması riski daha yüksektir:

 • Yaşlılar
 • Yüksek dozda Ativan kullananlar
 • Ativan’ın yanı sıra solunumu yavaşlatan başka ilaçları kullananlar
 • Ciddi hastalıklara ya da uyku apnesi ve kronik obstüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi solunum hastalıklarına sahip insanlar.

Kilo alma/kaybetme

Kilo alma ya da kilo kaybetme Ativan’ın tipik yan etkileri arasında yer almamaktadır, araştırmalar böyle bir yan etki saptayamamıştır. Ne var ki Ativan kullanan bir hastanın kilosunun değişmesi muhtemeldir.

Bazı hastalar Ativan aldıklarında iştahlarının arttığını bildirmişlerdir. İştahın artması daha fazla yemek yemesine ve kilo almasına yol açabilir. Bazı hastalarsa iştahsız olduklarını söylemektedir. Bu durumda daha az yemek yemek ve kilo kaybetmek olasıdır.

Hafıza kaybı

Ativan kullanan bazı insanlar geçici hafıza kaybı yaşayabilir. İlaç kullandıkları süreçte yaşadıkları bazı olayları hatırlayamazlar. Bu durum geçicidir ve ilaç bırakıldığında geçer.

Kabızlık

Kabızlık da Ativan’ın sık görülen yan etkilerinden biri değildir, ancak bazı hastalar Ativan aldıktan sonra kabızlık çektiklerini bildirmişlerdir. Bu yan etki, ilaç kullanımı devam ettikçe zaman içinde ortadan kalkar. Eğer Ativan aldığınızda kabız oluyorsanız ve  ilacı uzunca bir süredir kullanmanıza rağmen bu yan etki ortadan kalkmadıysa doktorunuza durumunuzu bildirmeyi ihmal etmeyin.

Vertigo (baş dönmesi)

Vertigo Ativanın sık görülen yan etkilerinden biri değildir ancak ativan kullanan bazı insanlar vertigodan şikâyet etmişlerdir. Vertigo, insanın çeversindeki objelerin döndüğünü hissetmesidir.

Ativan’ın vertigoya neden olup olmadığı açık değildir. Ayrıca Ativan’ın prospektüs dışı kullanım alanlarından biri, meniere hastalığı gibi hastalıklardan kaynaklanan vertigonun tedavisidir.

Halüsinasyon

Ativan kullanıcıları çok ender de olsa halüsinasyon görebilir. Eğer ativan halüsinasyon görmenize neden oluyorsa, durumu doktorunuza bildirin ve sizi alternatif bir ilaca başlatıp başlatamayacağını sorun.

Ativan Tedavisi İçin Psikoloğunuz ile Bir Tuşla Hemen Görüşün:

Başla tuşuna basarak Appvice mobil uygulaması üzerinden psikoloğunuzla hemen görüşebilirsiniz.

Psikoloğa Sor

Ativan Dozajı

Doktorunuz size vereceği Ativan dozajını birkaç faktörü dikkate alarak belirler:

 • Hastalığınızın tipi ve şiddeti
 • Yaşınız
 • Kullanacağınız Ativan Formu
 • Sahip olduğunuz diğer hastalıklar

Doktorlar genellikle hastalarını mümkün olan en düşük dozajla bu ilaca başlatır ve hastanın ihtiyacına göre dozajı yavaş yavaş yükseltir. Sonuçta istenen etkiyi yaratacak en küçük dozaja ulaşmayı hedeflerler.

Aşağıda Ativan’ın yaygın biçimde kullanılan dozajları ile ilgili bilgi bulabilirsiniz. Şunu önemle vurgulamak isterim ki Ativan’ı doktorunuzun verdiği dozda kullanmanız gerekir; reçetenizde yazan dozun üzerine çıkmayın ya da altına inmeyin. Doktorunuz ihtiyaç duydunuz dozu belirler ve yukarıda belirttiğim gibi istenen etkiyi yaratacak en küçük dozajı verir.

Ativan formları ve dozları

 • Tablet: 0,5 mg., 1 mg., 2 mg
 • Enjektabl solüsyon (damar içi): 2 mg/ml, 4mg/ml

Dozajlar hakkında genel bilgi

Ativan tabletleri genellikle günlük 2 ilâ 6 mg.lık dozda kullanılır. Bu doz genelde gün içerisinde iki ya da üç seferde alınır.

Anksiyete tedavisinde kullanılan dozaj

 • Yaygın kullanılan doz, günlük 1 ilâ 3 mg.
 • Yaygın kullanılan doz, gece yatmadan önce 2 ila 4 mg.
 • Damar içi enjektabl solüsyon formunun, size en uygun dozunu doktorunuz belirler ve ilaç doktor veya başka bir sağlık görevlisi tarafından uygulanır.

Dozajla ilgili diğer önemli hususlar

Yaşlı insanlar ve belirli hastalıklara sahip olan insanlar Ativan’a daha küçük bir dozla başlatılır. Bu doz, genellikle 1 ya da 2 gram olur ve yine gün içinde iki yahut üç seferde alınır.

İlacın saatini geçirirseniz ne olur?

İlacınızın saatini geçirirseniz, mümkün olduğunca çabuk almanız gerekir. Ne var ki eğer bir sonraki ilaç saati yakınsa, endişe etmeyin saati gelince ilacınızı alın. Yani örneğin ilacınızı öğlen almadıysanız ve akşama birkaç saat kaldıysa, akşamı bekleyin ve akşam ilacınızı alın.

Dozajı tamamlamak için bir seferde iki doz birden asla almamalısınız. Bir seferde iki doz almak ciddi yan etkilere sebebiyet verebilir.

Ativan’ın Kullanım Alanları

Ativan belirli birkaç tedavide kullanılmak üzere onaylanmış bir ilaçtır. Ayrıca prospektüsteki endikasyonlar dışında başka amaçlarla da kullanılmaktadır.

Onaylanmış kullanım alanları:

Anksiyete: Ativan, anksiyete tedavisinde kısa süreli olarak kullanılmak üzere onaylanmıştır. Yaygın anksiyete bozukluğu tedavisinde ve panik atak tedavisinde de kullanılır.

İnsomni: Ativan ayrıca anksiyete, stres ya da nevrozlara bağlı insomni tedavisinde kullanılmak üzere endikedir.

Status epileptikus: Ativan’ın damar içi enjektabl solüsyon formu status epileptikus adı verilen bir hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere onaylanmıştır. Bu hastalıkta epilepsi krizleri devamlı olur ya da birbiri ardına gelir.

Ameliyat öncesi sakinleştirici ilaç olarak

Ativan’ın damar içi enjektabl solüsyon formu ameliyat öncesi sakinleştirici ilaç olarak da kullanılır.

Ativan’ın Onaylanmamış Kullanım Alanları

Ativan bazı durumlarda prospektüste belirtilen endikasyonların dışında başka amaçlar için de kullnılır. Bunlar arasında:

Vertigodan kaynaklanan mide bulantısının mide bulantısı

Ativan’In kullanım alanlarından biri vertigonun mide bulantısı ve kusma gibi belirtilerinin tedavisidir. Bazı vertigo vakalarında başka ilaçların yanı sıra, bu belirtilerin tedavisi için Ativan da kullanılır.

Depresyon

Ativan aslında depresyon tedavisinde kullanılmaz. Ne var ki bazı depresyon hastalarında anksiyete ve insomni belirtileri de gözlemlenebilir. Hekimler bu tür vakalarda bu belirtilerin tedavisi için Ativan yazabilirler.

Ağrı kesici olarak

Ativan başlı başına ağrı tedavisi için kullanılan bir ilaç değildir. Fakat bazı vakalarda ağrı uzun süreli ve dayanılmaz olabilir. Bu durumda Ativan gibi ilaçlara başvurularak hastanın rahatlaması sağlanabilir. Bunun nedeni hastanın ağrı kaynaklı anksiyete ve uyku sorunu yaşaması da olabilir.

Şiddetli ağrıları olan hastalar genlikle opioid ilaçlarla tedavi edilir. Ativan ve diğer benzodiyazepinlerin opioid ilaçlarla birlikte kullanılmaları sakıncalıdır. Çünkü bu durumda aşırı sedasyon, solunumun yavaşlaması, koma ve ölüm gibi ciddi yan etkiler ortaya çıkabilir.

Eğer bir opioid kullanıyorsanız, doktorunuza bu durumu bildirmeyi ihmal etmeyin.

Ativan’ın prospektüs dışı diğer kullanım alanları arasına şunları sayabiliriz:

 • Ajitasyon tedavisi
 • Alkolün geri çekilme belirtilerinin tedavisi
 • Kemoterapi kaynaklı mide bulantısı ve kusmanın tedavisi
 • Uçuç kaygısının için

Ativan ve alkol

Ativan’ın alkolle birlikte kullanılmaması gerekir. Ativan’ın alkolle birlikte kullanılması aşağıdaki yan etkilerin riskini arttırır:

 • Solunum sorunları
 • Solunum yetmezliği
 • Hafıza sorunları
 • Aşırı uyuşukluk ya da uykululuk
 • koma

Ativan’ın başka ilaçlarla etkileşimleri

Aşağıda Ativan ile etkileşime giren ilaçların bir listesi bulunmaktadır. Yalnız belirtelim, bu liste Ativan’la etkileşime giren tüm ilaçları içermemektedir.

Ativan kullanmaya başlamadan önce doktorunuza, reçeteli veya reçetesiz, kullandığınız tüm ilaçları bildirmeyi ihmal etmeyin. Vitamin hapları, bitkisel ve başka tür gıda takviyeleri de buna dâhildir. Doktorunuzun kullandığınız tüm ilaç ve gıda takviyelerini bilmesi muhtemel etkileşimleri engellemesi için gereklidir.

Bu konuda herhangi bir sorunuz olursa, doktorunuza sormaktan çekinmeyin.

Opioidler

Tekrar önemle vurgulayalım, Ativan’ın opioid ilaçlarla birlikte kullanılmaları sakıncalıdır. Aşırı sedasyon, solunumun sorunları ve koma gibi ciddi yan etkiler ortaya çıkabilir.

Bu ilaçlar arasında şunları sayabiliriz:

 • Morfin
 • Oxycodone
 • Hydrocodone
 • Methadon
 • Fentanyl

Bu ilaçlar Ativanla birlikte sadece başka bir tedavi seçeneği olmadığı durumlarda kullanılır.

Yatıştırıcı ilaçlar (Sedatifler)

Ativan’ın yatıştırıcı ilaçlarla birlikte alınması aşırı uyuşukluğa ve solunum sorunlarına sebep olabilir. Bu ilaçlar arasında:

 • Karbamazepin (Tegretol), fenitoin (Epanutin, Epdantoin, Epitoin vb.) ve topiramat (Topamax, As-Topiram, Letop vb.) gibi antikovülzan ilaçlar.
 • Difenhidramin (Benadryl), setirizin (Zyrtec), klorfeniramin ve doksilamin gibi antihistaminikler.
 • Klozapin (Clonex, Leponex), haloperidol (Haldol), ketiapin (As-kalmeks,Cedrina Epitin vb.) ve risperidon gibi antipsikotik ilaçlar.
 • Buspiron (Buspon) gibi anksiyete ilaçları
 • Fenobarbital gibi barbituratlar
 • Alprazolam (Xanax), klonazepam (Rivotril), diyazepam (Diazem,Diapam vb.) ve midazolam gibi başka benzodiyazepinler.

 Probenesid

Gut hastalığının tadavisinde kullanılan probenesid ile birlikte Ativan alınması, vücuttaki Ativan miktarının yükselmesine yol açar ve bu, yan etki riskini arttırır. Probenesid kullanan hastalara verilen Ativan dozu genellikle yarıya indirilir.

Valproik asit

Epilepsi ilaçlarında bulunan bir etkin madde olan valproik asit (Convulex, Depakin, Depalex vb.) ile birlikte Ativan kullanmak, vücuttaki Ativan miktarının yükselmesine yol açar ve yan etki riskini arttırır. Bu tür ilaçları kullanan hastalara verilen Ativan dozu yarıya indirilir.

Ativan ve Lustral

Lustral (sertralin) bazı insanların yorgun ve uykulu hissetmesine neden olur. Ativan da bu yan etkileri gösterir. Bu iki ilacın birlikte kullanılması söz konusu yan etkilerin şiddetlenmesiyle sonuçlanır.

Ativan ve Zolpidem

Ativan, zolpidem içeren ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Har iki ilaç da uyku yapar. Birlikte alındıklarında aşırı sedasyon ve uykululuk hali meydana gelir.

Bu iki ilacın birlikte kullnılması ayrıca uykuda araba kullanma gibi davranışlara da yol açabilir.

Ativan ve Parasetamol

Ativan ve Parasetamol (asetaminofen) arasında bilinen bir etkileşim yoktur.

Ativan ve bitkisel gıda takviyeleri

Yatıştırıcı etki gösteren bitkisel gıda takviyeleri ve gıda takviyeleri ile birlikte Ativan kullanmak solunum sorunlarına ve aşırı sedasyona yol açabilir. Sedatif bitki ve yakviyelere aşağıdaki örnekleri verebiliriz:

 • Papatya
 • Kava
 • Lavanta
 • Melatonin
 • Kedi Otu

Ativan ve Esrar

Ativan ile birlikte esrar içmemek gerekir. Bu ikisinin birlikte kullanımı aşırı sedasyon ve uyuşukluğa neden olur.

Ativan’ın Geri çekilme belirtileri

Bazı hastalar Ativan’ı bıraktıklarında rahatsız edici geri çekilme belirtileri yaşarlar. Ativan sadece bir haftalığına kullanılmış bile olsa, bırakıldığında geri çekilme belirtileri meydana gelebilir.  Ativan kullanımı ne kadar uzun sürerse geri çekilme belirtileri riski o kadar yükselir ve geri çekilme belirtilerinin şiddeti o kadar artar.

Ativan’ın yoksunluk belirtileri arasında şunları sayabiliriz:

 • Baş ağrısı
 • Anksiyete
 • Uykuya dalmakta güçlük
 • Alınganlık sinirlilik
 • Titreme
 • Panik atak
 • Depresyon

Ativanı bırakmadan önce doktorunuzla görüşün. Doktorunuz size verdiği dozu yavaş yavaş azaltarak ilacı güvenle bırakmanızı sağlayacaktır.

Ativan Tedavisi İçin Psikoloğunuz ile Bir Tuşla Hemen Görüşün:

Başla tuşuna basarak Appvice mobil uygulaması üzerinden psikoloğunuzla hemen görüşebilirsiniz.

Psikoloğa Sor

Doz aşımı

Yüksek miktarda Ativan alınması çok ciddi yan etkiler doğurur.

Doz aşımı belirtileri

Doz aşımı belirtileri arasında aşağıdakileri sayabiliriz:

 • Aşırı uyuşukluk
 • Zihin bulanıklığı
 • Bitkinlik
 • Kan basıncında düşme
 • Soluk almakta güçlük
 • Koma

Doz aşımı durumunda ne yapılmalıdır?

Doz aşımı durumunda derhal doktorunuzu arayarak yardım isteyin. Eğer gözlemlediğiniz belirtiler ciddi ise vakit kaybetmeden 112’yi arayarak ambulans çağırın ya da en yakın hastanenin acil servisine başvurun.

Ativan Alternatifleri

Aynı hastalıkların tedavisinde kullanılan başka ilaçlar da vardır. Bu alternatif ilaçlar bazı vakalarda daha iyi sonuç verebilir.

Bir hasta için en uygun olan ilaç, hastanın yaşına, hastalığının tipine ve şiddetine, daha önce uygulanan tedaviye göre belirlenir.

Doktorunuz size en uygun olan ilacı belirleyecektir.

Not: aşağıda sıraladığım ilaçların bazıları Ativan’ın tedavi ettiği hastalıklara endike olmayabilir.

Ativan’ın alternatifleri:

 1. Antidepresanlar:
 2. Anksiyolitik bir ilaç olan Buspiron
 3. Benzodiyazepinler:

 

Alternatif bitkisel ilaçlar ve gıda takviyeleri

Bazı hatalar aksiyeteyle başa çıkabilmek için bitkisel ilaçları ve gıda takviyelerini de kullnırlar. Bunlara aşağıdaki örnekleri verebilir:

 • Kava
 • Lavanta
 • Melisa
 • Çarkıfelek
 • Altın kök
 • Sarı kantaron
 • Kedi otu

Herhangi bir bitkisel ilaç ya da gıda takviyesi kullanmadan önce doktorunuza danışmayı ihmal etmeyin.

Ativan’ın Diğer İlaçlarla Karşılaştırılması

Aşağıda Ativan’ı, aynı hastalıkların tedavisinde kullanılan diğer ilaçlarla karşılaştırdık.

Ativan ve Xanax

Her iki ilaç da benzediyazepin grubunun üyesidir. Aynı biçimde etki gösterirler ve çok benzer ilaçlardır.

Xanax’ın etkin maddesi alprazolamdır.

Kullanım alanları

Ativan ve Xanax’ın ortak kullanım alanları olduğu gibi, farklı hastalıkların tedavisinde de kullanılırlar:

 

 

Ativan ve Xanax’ın onaylanmış ortak kullanımlarıAtivan’ın onaylanmış kullanımlarıXanax’ın onaylanmış kullanımlarıAtivan’ın prospektüs dışı kullanımlarıXanax’ın prospektüs dışı kullanımları
Aksiyete belirtilerinin tedavisi· İnsomni tedavisi

· status epileptikusun tedavisi

·    Genel anksiyete bozukluğu tedavisi

·    Panik bozukluğu tedavisi

·   Genel anksiyete bozukluğu tedavisi

·   Panik bozukluğu tedavisi

Başka nedenlerden kaynaklanan insomninin tedavisi

 

Ativan ve Xanax’ın formları:

Ativan tablet ve (damar içi) enjektabl solüsyon formunda bulunur. Oral tablet formu genellikle günde iki ya da üç kez alınmak üzere reçetelendirilir. Enjektabl solüsyon formu doktor tarafından ya da gözetiminde uygulanır.

Xanax oral tablet formun da ve çabuk salınımlı tablet formunda bulunur. Oral tablet formu genellikle günde üç kez alınarak kullanılır. Çabuk salınımlı tablet formu ise günde bir defa alınır.

Yan etki ve riskler

Ativan ve Xanax’ın yan etkileri de benzerdir. Bunlar arasında aşağıdakileri sayabiliriz:

 • Uyuşukluk
 • Baş dönmesi
 • Kas zayıflığı
 • Koordinasyon bozukluğu
 • Zihin bulanıklığı
 • Depresyon
 • Yorgunluk
 • Baş ağrısı
 • Cinsel istekte azalma
 • Hafıza sorunları
 • Kabızlık

Xanax’a özgü yaygın yan etkiler asındaysa aşağıdakiler bulunur:

 • Kilo kaybı/kilo alımı
 • Adet düzensizliği

Ciddi yan etkileri

İki ilacında sebep olabileceği ciddi yan etkiler arasında şunları sayabiliriz:

 • Psikolojik ve fiziksel bağımlılık
 • Opioid ilaçlarla birlikte kullanıldıklarında ölüme kadar götürebilen ciddi yan etkiler (bkz. yuk.)

Etkililikleri

Belirttiğim gibi her iki ilaç da anksiyete belirtilerinin tedavisinde kullanılır. Xanax genel anksiyete bozukluğunun ve panik bozukluğunun tedavisinde kullanılmak üzere onaylanmıştır. Ativan da bu hastalıkların tedavisinde kullanılır ama bu kullanımlar prospektüsündeki endikasyonlar arasında yer almaz. Her iki ilaç da bu hastalıkların tedavisinde oldukça etkilidir.

Ancak şunu tekrar hatırlatmakta fayda var: her iki ilaç da başka tedavi seçeneklerinin işe yaramadığı durumlarda kullanılır. Ayrıca kısa süre için kullanılmak üzere onaylanmışlardır çünkü bağımlılık yaratma riskleri yüksektir ve ciddi yan etkiler gösterebilirler.

Hem Ativan hem de Xanax çabuk etki gösteren ilaçlardır, Ativan’ın etkileri Xanax’ınkilere göre biraz daha uzun solukludur.

 • Her iki ilaç da alınmalarından itibaren 15 ilâ 30 dakika içerisinde etkilerini hissettirmeye başlar.
 • Her ikisi de kanda en yüksek yoğunluklarına 1,5 saat içerisinde ulaşır. Ne var ki Ativan’ın etkileri daha uzun sürer.

Fiyatları

Ativan, Xanax’a göre daha pahalıdır. 23 Ekim 2018 itibarıyla 1 mg.lık 20 Ativan tableti 1mg.lık 50 Xanax tabletine eşdeğerdir.

Ativan ve Rivotril (klonazepam)

Ativan ve Rivotril aynı etkileri gösteren çok benzer ilaçlardır. Rivotril de tıpkı Ativan ve Xanax gibi benzodiyazepin grubundadır.

Rivotrilin etkin maddesi Klonazepamdır.

Kullanımları

Ativan ve Rivotril benzer ilaçlar olsa da farklı endikasyonları vardır.

Ativan:

 • Anksiyetenin kısa süreli tedavisinde
 • Anksiyete veya stres kaynaklı insonmi tedavisinde
 • Status epileptikus tedavisinde
 • Ameliyat öncesi yatıştırıcı ilaç olarak kullanılırken,

Rivotril:

 • Lennox-Gastaut sendromu ve miyoklonik nöbetler gibi Çeşitli epilepsi türlerinin tedavisinde
 • ve panik atak tedavisinde kullanılmak üzere onaylanmıştır.

Rivotril, prospektüsündeki endikasyonlar dışında ayrıca anksiyete, insomni ve status epileptikus hastalıklarının tedavisinde de kullanılır.

Formları

Belirttiğim gibi Ativan, tablet ve (damar içi) enjektabl solüsyon formunda bulunur. Oral tablet formu genellikle günde iki ya da üç kez alınmak üzere reçetelendirilir. Enjektabl solüsyon formu doktor tarafından ya da gözetiminde uygulanır.

Rivotril genellikle günde bir ilâ üç kez alınan oral tablet formunda satılır.

Yan etkiler ve riskler

Ativan ve Rivotril benzer ilaçlardır ve aşağıdaki yan etkileri paylaşırlar:

 • Uyuşukluk
 • Baş dönmesi
 • Kas zayıflığı
 • Koordinasyon bozukluğu
 • Zihin bulanıklığı
 • Depresyon
 • Yorgunluk
 • Baş ağrısı
 • Cinsel istekte azalma
 • Hafıza sorunları

Ayrıca her iki ilaç da fiziksel ve psikolojik bağımlılık yapar ve opioid ilaçlarla birlikte kullanıldıklarında hayatî tehlike oluşturan ciddi yan etkiler yaratır.

Etkililikleri

Ativan ve Rivotril farklı endikasyonlara sahiptir. Ancak her iki ilaçta aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır:

 • Anksiyete bozukluğu ve panik bozukluğu: Ativan ve Rivotril bu hastalıkların tedavisinde gelen olarak eşit oranda başarılıdır. Her iki ilaç da başka tedavi seçeneklerinin işe yaramadığı durumlarda ve kısa süre için kullanılır. Çünkü bağımlılık yaparlar ve ciddi yan etkiler gösterebilirler.
 • İnsomni: Bu iki ilacı insomni tedavisi ile ilgili olarak kıyaslayan bir araştırma henüz yapılmamıştır. Tekrarlayalım, bağımlılık yapma ve ciddi yan etkiler yaratma riski yüksek olan bu ilaçlar, başka seçenek olmadığında ve kısa süre için kullanılan ilaçlardır.
 • Status epileptikus: Bu hastalığın tedavisinde her iki ilaç da oldukça etkilidir; ancak Ativan genellikle öncelikli seçenek olarak değerlendirilir. Bu hastalık hastanede tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır, dolayısıyla kullanılacak ilaç, hastanedeki yetkili doktorun takdirindedir.

 

Hem Ativan hem de Rivotril çabuk etki gösteren ilaçlardır, ancak Rivotril’in etkileri Ativan’ınkilere göre daha uzun sürer.

 • Her iki ilaç da alınmalarından itibaren 15 ilâ 30 dakika içerisinde etkilerini hissettirmeye başlar.
 • Ativan kanda en yüksek yoğunluğuna 1,5 saat içerisinde ulaşır. Diğer yandan Rivotril pik noktasına 4 saatte ulaşır.

Fiyatları

Ativan, Rivotrile göre daha pahalıdır.

Ativan ve Diazem

Ativan ve Diazem benzodiyazepin grubu ilaçlardır ve benzer etkiler gösterirler.

Diyazemin etkin maddesi diazepamdır.

Kullanımları:

Ativan ve Diazem’in ortak kullanım alanları olduğu gibi, farklı hastalıkların tedavisinde de kullanılırlar:

 

 

Ativan ve Diazem’in onaylanmış ortak kullanımlarıAtivan’ın onaylanmış kullanımlarıDiazem’in onaylanmış kullanımlarıAtivan’ın prospektüs dışı kullanımlarıDiazem’in prospektüs dışı kullanımları
·  Aksiyete belirtilerinin kısa süreli tedavisi

·  Ameliyat öncesi yatıştırıcı

·   İnsomni tedavisi

·   status epileptikusun tedavisi

·    alkol geri çekilme belirtilerinin tedavisi

·    kas spazmları ve kas spastisitesi tedavisi

·   Genel anksiyete bozukluğu tedavisi

·   Panik bozukluğu tedavisi

· Anksiyete ve stres kaynaklı insomninin tedavisi

· Satatus epileptikus tedavisi

 

Formları

Diazem 2, 5, 10 mg.lık kapsül ve 10 mg.lık ampül formunda satılmaktadır.

Yan etkiler ve riskler

Ativan ve Diazem aşağıdaki yan etkileri paylaşırlar:

 • Uyuşukluk
 • Baş dönmesi
 • Kas zayıflığı
 • Koordinasyon bozukluğu
 • Zihin bulanıklığı
 • Depresyon
 • Yorgunluk
 • Baş ağrısı
 • Cinsel istekte azalma
 • Hafıza sorunları

Bunlara ek olarak Diazem’in özgün yan etkiler asındaysa aşağıdakiler bulunur:

 • Kilo kaybı/kilo alımı
 • enkontinans (idrarini tutamama) gibi üriner sorunlar
 • Adet düzensizliği

Ciddi yan etkileri

İki ilacında sebep olabileceği ciddi yan etkiler arasında şunları sayabiliriz:

 • Psikolojik ve fiziksel bağımlılık
 • Opioid ilaçlarla birlikte kullanıldıklarında ölüme kadar götürebilen ciddi yan etkiler (bkz. yuk.)

Etkililikleri

Ativan ve Diyazem farklı endikasyonlara sahiptir. Ancak her iki ilaçta aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır:

 • Anksiyete bozukluğu: her iki ilaç da bu hastalığın tedavisinde genel olarak eşit oranda başarılıdır. Her iki ilaç da başka tedavi seçeneklerinin işe yaramadığı durumlarda ve kısa süre için kullanılır. Çünkü bağımlılık yaparlar ve ciddi yan etkiler gösterebilirler.
 • İnsomni: Bu iki ilacı insomni tedavisi ile ilgili olarak kıyaslayan bir araştırma henüz yapılmamıştır. Ne var ki her iki ilaçta bu hastalığın tedavisinde etkilidir. bağımlılık yapma ve ciddi yan etkiler yaratma riski yüksek olan bu ilaçlar, başka seçenek olmadığında ve kısa süre için kullanılan ilaçlardır.
 • Status epileptikus: Bu hastalığın tedavisinde her iki ilaç da oldukça etkilidir; ancak Ativan genellikle öncelikli seçenek olarak değerlendirilir. Diazem de (diazepam) Ativan kadar etkilidir, ancak daha fazla yan etki gösterdiği için tercih edilmeyebilir. Diazepam başka nöbet türlerinde de etkilidir ancak bunların tedavisinde ilk seçenek değildir. Genellikle başka ilaçların yanı sıra kullanılır.

Hem Ativan hem de Diazem çabuk etki gösteren ilaçlardır, ancak Rivotril’in etkileri Ativan’ınkilere göre daha uzun sürer.

 • Ativan n 15 ilâ 30 dakika içerisinde, Diazemse 15 dakika içerisinde etkilerini hissettirmeye başlar.
 • Ativan en yüksek etkisine 1,5 saat içerisinde ulaşır. 10 ilâ 20 saat boyunca vücutta kalır. Etkisi birkaç saat içerisinde geçer. Diğer yandan Diazem, zirve noktasına yaklaşık bir saatte ulaşır. Vücutta 32 ila 48 saat boyunca kalır, ama etkileri birkaç saat içerisinde geçer.

Fiyatları

Ativan’ın fiyatı Diazem’den çok daha yüksektir.

Ativan ve Ambien

Ativan ve Ambien’in vücutta gösterdiği etkiler çok benzerdir. Her ikisi de sedatif–hipnotik ilaçlardır. Başka bir deyişle, her iki ilaçta hastayı rahatlatır ve uyuşturur. Diğer yandan bu iki ilaç farklı ilaç gruplarına dâhildir. Belirttiğim gibi Ativan benzodiyazepin grubunun bir üyesidir, Ambien ise  non-benzodiyazepin hipnotikler arasındadır.

Ambien’in etkin maddesi zolpidemdir.

Kullanımları

Ativan anksiyetenin kısa süreli tedavisinde, anksiyete veya stres kaynaklı insonmi tedavisinde, Status epileptikus tedavisinde ve ameliyat öncesi yatıştırıcı ilaç olarak kullanılır. Ambien ise sadece insomninin kısa süreli tedavisinde kullanılmak üzere onaylanmıştır.

Formları

Ativan, tablet ve (damar içi) enjektabl solüsyon formunda bulunur. Ambien oral tablet formunda ve Ambien CR markasıyla piyasaya sürülen uzun salınımlı oral tablet formunda bulunur.Ambien in her iki formu da günde bir kere, uyumadan önce alınır.

Yan etkiler ve riskler

Ativan ve Ambien bazı yan etkileri paylaşırlar ayrıca kendilerine özgü bazı yen etkileri de vardır

 Ativan ve Ambien’in paylaştıkları yan etkilerAtivanAmbien
Yaygın yanetkiler· Uyuşukluk

· Baş ağrısı

· Baş dönmesi

· Depresyon

· Hafıza sorunları

 

· Kas zayıflığı

· Koordinasyon bozukluğu

· Zihin bulanıklığı

· bitkinlik

 

 

· Ağız kuruluğu

· Sırt ağrısı

· Tuhaf rüyalar

· Deride döküntüler

· İshal

 

ciddi yan etkiler· Fiziksel ve psikolojik bağımlılık (Ativan’da daha yaygın)

· Depresyonlu hastalarda depseryonun ağırlaşması, intihar düşüncesi ve teşebbüsleri

 

·  Opioid ilaçlarla birlikte kullanıldığında ölümcül yan etkiler doğurur.· Uykuda beklenmedik davranışlar*. Hastalar bunları uyandıklarında hatırlamaz.

.

*Bu davranışlar arasında, uyurgezerlik, uykuda yemek yeme, araba kullanma, telefon etme ya da sex yapma sayılabilir.

Etkililikleri

Hem Ativan Hem de Ambien insomni tedavisinde kullanılmak üzere onaylanmıştır.her iki ilaç da bu hastalığın tedavisinde oldukça etkilidir.ancak bu iki ilacı insomni tedavisi ile ilgili olarak kıyaslayan bir araştırma henüz yapılmamıştır.

Ambien insomni tedavisindeki ilk seçenektir. Çünkü yan etki riski daha düşüktür. Ativan, Ambien’in işe yaramadığı durumlarda kullanılır.

Fiyatları

Ativan, Ambien’den daha pahalıdır.

Ativan nasıl kullanılır?

Ativan tabletleri daima doktorun tavsiye ettiği şekilde alınmalıdır. Reçetenizdeki miktardan daha fazla ya da az kullanmamanız gerekir.

Günde kaç kere alınır?

Ativan genellikle günde iki veya üç kez alınır. Her doz eşit aralıklarla, örneğin 8 ya da 12 saatte bir alınır. İnsomni tedavisi içinse genellikle günde bir defa yatmadan hemen evvel alınır.

Yiyeceklerle birlikte kullanımı

Ativan yemeklerden önce veya sonra kullanılabilir. Eğer midenizi rahatsız ediyorsa, yemeklerden sonra almayı deneyin.

Ativan ezilerek alınabilir mi?

Evet Ativan ezilerek alınabilir. Ayrıca bazı Ativan tabletleri, bölünmelerini kolaylaştıran kanallara sahiptir. Eczacınıza Ativan tabletinizi bölmenin ya da ezmenin zararlı olup olmadığını sorabilirsiniz.

Ativan’ın Sınıflandırılışı

Belirttiğim gibi, Ativan benzodiyazepin grubu bir ilaçtır. Bu gruptaki ilaçlar tipik olarak anksiyete ve insomni tedavisinde kullanılır, ancak başka hastalıkların tedavisinde de kullanılabilirler.

Benzodiyazepinler genellikle etki hızlarına (etkilerinin hissedilmeye başladıkları zamana) ve vücutta kaldıkları süreye göre sınıflandırılır. Aşağıdaki çizelge bu sınıflamaya bir örnektir.

İlaçEtkinin başlamasıSüre
alprazolam (Xanax)Hızlıkısa
klonazepam (Rivotril)HızlıOrta
klorazepate (Tranxilene)OrtaUzun
diazepam (Diazem)HızlıUzun
flurazepamHızlıUzun
lorazepam (Ativan)HızlıOrta
midazolamHızlıkısa
oxazepamYavaşOrta
temazepam (Restoril)OrtaOrta
triazolam (Halcion)HızlıKısa

Ativan Tedavisi İçin Psikoloğunuz ile Bir Tuşla Hemen Görüşün:

Başla tuşuna basarak Appvice mobil uygulaması üzerinden psikoloğunuzla hemen görüşebilirsiniz.

Psikoloğa Sor

Ativan Nasıl Etki Gösterir?

Benzodiyazepin gurubu ilaçlar vücuttaki gama-aminobutirik (GABA) asit miktarını arttırır.

GABA vücudumuzdaki hücreler arasında iletişim sağlayan bir nörotransmitter maddedir. Vücudumuzdaki GABA miktarının artmasının sakinleştirici bir etkisi vardır, böylece anksiyete ve stres belirtileri yatıştırılmış olur.

Ativan’ın Etki Göstermesi Ne Kadar Zaman Alır?

Ativan gibi benzodiyazepinler, belirttiğim gibi etki hızlarına ve vücutta kaldıkları süreye göre sınıflandırılır. Etki hızı açısından Ativan, hızlı etki gösteren benzodiyazepinler arasında kabul edilir. Alınmasından itibaren 1 ilâ 1,5 saat içerisinde en yoğun seviyesine ulaşır ve etkisi en yüksek düzeye çıkar.

Ativan’ın hayvanlarda kullanımı

Ativan’ı bazen veterinerler de hastalarına verir. Veterinerler tarafından özellikle ameliyat öncesi sedatif olarak ve epilepsi nöbetlerine karşı kullanılır. Ayrıca köpeklerdeki stres belirtilerinin tedavisi için de verilebilir.

Evcil hayvanınızda stres belirtileri olduğunu düşünüyorsanız veterinerinizle görüşün teşhis ve tedaviyi ona bırakın. Asla hayvanınıza Ativan vermeyin. Eğer evcil hayvanınız Ativan yutarsa derhal veterinere götürün.

Ativan ve Hamilelik

Ativan hamile bir kadın tarafından alınırsa fetüse zarar verebilir. Hamilelik sırasında Ativan kullanmaktan kaçınmak gerekir.

Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuzla görüşün ve Ativan kullanımını bırakın.

Ativan ve Emzirme

Emziriyorsanız Ativan kullanmamanız gerekir. Bu ilaç sütünüze geçebilir ve çocuğunuzda yan etki yaratabilir.

Doktorunuza emzirdiğinizi bildirmeyi unutmayın. Ativan’ı mı yoksa emzirmeyi mi bırakacağınıza doktorunuzla birlikte karar verebilirsiniz.

Uyarılar

Ativan’a başlamadan evvel doktorunuza sahpip olduğunuz hastalıkları bildirmeyi ihmal etmeyin. Ativan belirli hastalıklara sahip olan insanlar için uygun değildir. Bunlar:

Depresyon: Ativan gibi benzodiyazepinler depresyon belirtilerini daha da kötüleştirir. Depresyon hastaları, hiçbir tedavi görmüyorlarsa, Ativan kullanmamlıdır.

Solunum hastalıları:Ativan’ın yan etkilerinden biri solunumu yavaşlatmaktır. Uyku apnesi, KOAH gibi solunum hastalıklarına sahip insanlar Ativan kullanmamalıdır.

Akut dar açılı glokom: Ativan göz içi basıncı yükseltir. Dolayısıyla glokom hastaları Ativan kullanmamalıdır.

Ativan Bağımlılığı

Ativan’ın uzun süre kullanan hastalar fiziksel bağımlılık geliştirirler. Ativan ne kadar uzun süre kullanılırsa fiziksel bağımlılık riski de o kadar artar. Ayrıca fiziksel bağımlılıkla kullanılan miktar arasında da doğru orantı vardır.

Bazı vakalarda uzun süre Ativan kullanımı ve fiziksel bağımlılık hastanın Ativan’ı kötüye kullanmasıyla sonuçlanabilir. Daha önce alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olan insanlar Ativan’ı da kötüye kullanmaya eğilimli olur.

Ativan’ın kötüye kullanımın belirtileri arasında aşağıdakileri sayabiliriz:

 • Zihin bulanıklığı
 • Koordinasyon bozukluğu
 • Hafıza sorunları
 • Uyku bozuklukları
 • Alınganlık/sinirlilik
 • Yürürken denge bozukluğu
 • Muhakeme kusurları

Uyuşturucu testleri

Ativan, idrar testinin benzodiyazepin için pozitif sonuç vermesine neden olur. Uyuşturucu testine girecekseniz Ativan kullandığınızı yetkililere bildirmeyi ihmal etmeyin.

Ativan’ın vücuttan atılması, kişiden kişiye değişmekle birlikte, üç ilâ beş gün alır.

Ativan Birden Bire Bırakılabilir mi?

Bir süredir Ativan kullanıyorsanız ilacı birden bire bırakmamanız gerekir. doktorunuz aldığınız dozu yavaş yavaş azaltarak ilacı güvenle bırakmanızı sağlayacaktır. Ativan’ı birden bire bırakırsanız geri çekilme belirtileri yaşarsınız.

Bazı durumlarda doz azatlımı birkaç hafta sürebilir. Doz azaltımının ne kadar süreceği ilacın ne kadardır kullanıldığına ve ne kadar kullanıldığına bağlıdır.

Ativan’ın Yoksunluk Belirtileri Nelerdir?

Bazı hastalar Ativan’ı bıraktıklarında geri çekilme belirtileri gösterirler. Geri çekilme belirtilerinin ortaya çıkması ilacın ne kadar uzun süredir kullanıldığına ve ne kadar kullanıldığına bağlıdır. Ativan’ın geri çekilme belirtileri arasında aşağıdakileri sayabiliriz:

 • Baş ağrısı
 • Anksiyete
 • Uykuya dalmakta güçlük
 • Sinirlilik/alınganlık
 • Terleme
 • Baş dönmesi

Ativan’ı nispeten uzun süre kullanan fiziksel olarak daha bağımlı hastalar ilacı birden bıraktıklarında daha ciddi geri çekilme belirtileri gösterirler. Bunlar:

 • Halüsinasyon
 • Nöbetler
 • Titremeler
 • Panik atak

Ativan Bağımlılık Yapar mı?

Ativan fiziksel ve psikolojik bağımlılık yapar.

Uzun süre Ativan kullanmak nasıl etkiler yaratır?

Uzun süre Ativan kullanmak bazı yan etkilerin görülmesi riskini arttırır. Özellikle fiziksel ve psikolojik bağımlılık riski, kullanım süresi uzadıkça artar. Bu durumda geri çekilme belirtileri de görülür.

Ativan genellikle kısa süre (dört haftaya kadar) kullanılmak üzere reçetelendirilir.

Son kullanma tarihi

Her ilaç kutusunda ilacın son kullanma tarihi yazılıdır. Bu tarihin belirlenmesi, ilacın etkili olmasının garanti edilmesi için gerekir.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan bir araştırma birçok ilacın son kullanma tarihlerinden yıllar sonra bile etkin ve güvenli olduğunu göstermiştir. Bir ilacın ne kadar uzun süre bozulmadan kalabileceği, nasıl ve nerede muhafaza edildiği gibi bazı faktörlere bağlıdır. Ativan oda sıcaklığında ve kendi kutusu içerisinde saklanmalıdır.

Kullanmadığınız ilaçlarınızı, özellikle Ativan gibi kontrole tâbî ilaçlarınızı çöpe atmamanız gerekir. Böyle ilaçlarınız varsa bunları ne yapacağınızı bir eczacıya danışabilirsiniz.

Profesyoneller için bilgiler

Aşağıdaki bilgiler klinisyenler ve diğer sağlık hizmetlileri için hazırlanmıştır.

Ativan’ın Etki Mekanizması

Ativan merkez sinir sistemi üzerinde etki gösteren bir trankilizandır. Benzodiyazepin reseptörlerine bağlanır ve gamma-aminobutirik asidin etkilerini arttır. Böylece sedasyon, iskelet kaslarda gevşeme antikonvülsif etkiler ve koma meydana gelir.

Farmakokinetik Özellikleri ve Metabolizmaya Etkileri

Klinik konsantrasyonlardaki Ativan (lorazepam), serum proteinlerine yaklaşık %90 oranında bağlanır. Lorazepam oral olarak verildiğinde hızla ve hemen hemen tamamen emilir. Plazmadaki en yüksek yoğunluğuna alındıktan yaklaşık 2 saat sonra ulaşır.

Ativan (lorazepam) başlıca glukuronik asit ile konjugasyon sonucu inaktif glukuronide dönüşerek metabolize olur ve idrarla atılır.

Konjuge olmamış lorazepamın insan plazmasındaki eliminasyon yarılanma ömrü 12-16 saattir ama bazı durumlarda 20 saate kadar çıkabilir.

Uygulama uyarıları ve önlemleri

Ativan kullanan hastalarda aşağıdakiler belirlenmeli ve takip etmek gerekir:

Kan basıncı, nabız ve solunum

Yoğun bakım hastalarında, yaşlı hastalarda ve engellilerde sedasyon düzeyine dikkat edilmelidir.

Hastanın evvelce herhangi bir bağımlılığı olup olmadığı belirlenmelidir.

Hastanın düşme riski değerlendirilmeli ve minimize edilmelidir. Özellikle yaşlı ve engelli hastaların düşme risklerinin azaltılması için ambulasyon sırasında gözetim altında tutulmaları gerekir.

Hastanın uzun süreli tedaviye ihtiyaç duyup duymadığı değerlendirilmelidir.

Uzun süreli Ativan kullanımında periyodik laboratuar tetkikleri ile karaciğer fonksiyonu, kan sayımı, renal fonksiyon kontrol edilmelidir.

Depresyon gibi duygu durum bozuklukları ve anksiyete belirtilerindeki iyileşme değerlendirilmelidir.

Kontrendikasyonlar

Ativan, aşağıdakilere kontendikedir:

 • uykuda geçici solunum durması.
 • ciddi solunum yetmezliği.
 • benzodiazepinlere veya ilacın içerdiği diğer maddelere karşı aşırı hassasiyet.
 • myasthenia gravis.
 • akut dar açılı glokom
 • ciddi karaciğer yetmezliği.

Ativan’ın kötüye kullanımı ve fiziksel bağımlılık

Ativan kullanımı fiziksel ve psikolojik bağımlılığa neden olur. Ativan ne kadar uzun süre kullanılırsa fiziksel bağımlılık riski de o kadar artar. Fiziksel bağımlılıkla kullanılan miktar arasında da doğru orantı vardır. Ayrıca daha önce alkol ve uyuşturucu bağımlılığı geçmişi olan bireylerin bağımlılık geliştirme riski daha yüksektir.

bağımlılık geliştirme ve kötüye kullanma riski, hastaya tam olarak ihtiyaç duyduğu etkiyi yaratacak en küçük dozlar, mümkün olan en kısa süre için verilerek düşürülür.

Ativan’ın muhafaza edilmesi

Ativan kendi ambalajında oda sıcaklığında muhafaza edilmelidir. 15 ilâ 30 santigrat derece arasındaki sıcaklıklarda saklamak mümkündür.

Ativan Tedavisi İçin Psikoloğunuz ile Bir Tuşla Hemen Görüşün:

Başla tuşuna basarak Appvice mobil uygulaması üzerinden psikoloğunuzla hemen görüşebilirsiniz.

Psikoloğa Sor

Uyarı: Appvice bu makalede sunulan bilgilerin doğru ve güncel olduğundan emin olmak için tüm yükümlülüklerini yerine getirmiştir. Ancak burada sunulan bilgiler uzman bir doktorun tavsiyesi yerine geçemez. Herhangi bir ilaca başlamadan önce daima doktorunuza danışmanız gerekir. Burada sunulmuş olan bilgiler değişime açıktır ve tüm ilaç çakışmalarını, alerjik reaksiyonları, ilaçla ilgili önlemleri ve advers etkileri kapsamamaktadır. Bu makalenin belirli ilaçlar arasındaki çakışmayı içermemesi, bu ilaçları birlikte kullanmanın güvenli olduğu anlamına gelmez.

Bu makale Appvice Diyetetik Otoriteleri tarafından bilimsel verilere dayalı olarak incelenmiş ve onaylanmıştır.

Puan Ver


ortalama puan: 4,48 , 23 oy