Burç Uyumu

Burç Uyumu

Burçlar, onlara inanan ya da inanmayan herkesin merak ettiği bir konudur. Varlığından şüphe edilmeyecek kadar bilimsel verilere dayanan, astronomi biliminden beslenen astroloji sayesinde, hepimizin hayatında bir şekilde yer almaktadır. Burc uyumlari doğru algılanıp, orantılı şekilde günlük yaşama adapte edildiğinde, eş, iş, aşk, finans veya aile yaşamına olumlu katkıları, göz ardı edilemeyecek kadar çoktur.

Burç uyumu nedir?

İki burcun birbiri üzerindeki pozitif etkisine burç uyumu denmektedir. Uyum sağlanan ya da sağlanamayan kişilerin burçlarıyla ilgili, insanlar arasında ‘o, şu burçtansa anlaşamam ya da çok iyi anlaşırım’ gibi genellemelerin yapıldığı durumlara şahit olunmaktadır. Burçların uyumu karakter oluşumunda ya da karakterin yansımasında göz ardı edilmediğinde yüksek oranda doğruluğu payı olan bir durumdur.

Hangi Burç Hangi Burçla Anlaşır

Balık ve Yengecin genel olarak her burçla uyumlu bir tablo çizdiğini söylemek gerekir.

Burç uyum tablosu olarak baktığımızda, koç; aslan ve yay ile sorun yaşamayacaktır. Boğa; oğlak ile iyi anlaşırken, oğlak başak ile daha iyi anlaşacaktır. İkizler en renkli burçlardan biridir. Uyum konusunda onu idare edebilecek her burçla anlaşacaktır ancak sabır özelliğini çok iyi taşıyan kova ile uyum içindedir. Aslan burç uyumu yay ve koç ile gerçekleşir. Burçların keskin özelliklerinin yanı sıra burç aşk uyumu için gerekli olan, karşı burcun tam ters özellik sergiliyor olabilmesidir. Zıt kutuplar birbirini çeker ilkesi burada da geçerlidir.

           Burç uyumu evlilik söz konusu olduğunda en çok dikkat çeken noktalardan biridir. Astrolojide en fazla merak edilen konuların başında partnerlerin burç uyumları gelmektedir. Burçların aşk ve evlilik uyumları birbiri ile karıştırılmamalıdır. Burçların aşk uyumu söz konusu olduğunda, koç ve aslan, boğa ve başak, ikizler ve terazi, aslan ve yay, başak ve oğlak, terazi ve kova, akrep ve balık, yay ve koç, oğlak ve boğa, kova ve ikizler, balık ve yengeç ideal bir çift olarak görülürken, evlilik evleri farklı bir tablo vermektedir.

Evlilikte Burç Uyumları

 •  Koç-terazi
 •  Boğa-akrep
 •  İkizler-yay
 •  Yengeç-oğlak
 •  Aslan-kova
 •  Başak-balık
 •  Terazi-koç
 •  Akrep-boğa
 •  Yay-ikizler
 •  Oğlak-yengeç
 •  Kova-aslan
 •  Balık-başak

Şeklinde, evlilikte mutlu bir tablo çizebilecek burc uyumu gerçekleşmiş çiftleri sıralayabiliriz.

PUAN VER