Burç Sembolleri

Burç Sembolleri

Astrolojide bulunan 12 tane güneş burcu vardır. Burçlar kişilik özellikleri, iş ve kariyer süreci, özel hayat, sağlık ve toplumsal ilişkilerle ilgili yorumlar içerir. Bu yorumlara dayanarak bir fikir edinilebilir, ilişki ve davranışlara yön verilebilir. Burçların temel özellikleri, kişinin karakter yapısına da büyük ışık tutar. Burç sembolleri de, bu temel özellikleri yansıtacak şekilde hazırlanmıştır. Her burcun kendine has bir işareti vardır ve burç işaretleri genel burç yorumu hakkında bazı ipuçları verir.

 Koç Burcu

Koç burcunun simgesi tek bir noktadan uzanan boynuzdur. Boynuz cesaretin, girişkenliğin ve mücadeleci ruhu ifade eder. Koç burcu, lider vasfa sahip bir burçtur. Aynı zamanda istekleri karşısında oldukça azimli ve çalışkandır. Kendi çabalarıyla hedeflerine ulaşan koç burcu da bu nedenle boynuz figürü ile sembolize edilmiştir.

 Boğa Burcu

Garantici, zaman zaman sabit fikirli, istikrarlı ve devamlılığı önemseyen boğa burcunun simgesi bir çember ve tepesindeki boynuzlardır. Boğa burcu için önem arz eden istikrarı vurgulamak için bir çember figürü kullanılmıştır. Ayrıca sosyal, dışa dönük ve dostluk ilişkilerine önem veren koruyucu boğayı ifade eden boynuzlar yer alır.

 İkizler Burcu

           Burç simgeleri burçların karakter özelliklerini yansıtır ifadesi, son derece doğrudur. İkizler burcunun çok yönlü bakış açısını yansıtan ikizler simgesi, burç sembolü olarak yerini almıştır. İkizler burcu olayları tek bir penceren görmek yerine farklı bakış açılarıyla ele alır, yorumlar ve bunun sonucunda sağlam kararlar alır.

 Yengeç Burcu

Yengeç burcu, duygusal yoğunluğu olan bir karakter yapısına sahiptir ve çevresiyle de bir duygu akışı halindedir. Enerjisiyle etrafı besler ve etrafından da aynı şekilde bir enerji alışverişi bekler. Bu nedenle yengeç burcu sembolü, karşılıklı birbirine bakan 6 ve ters 6 şeklinde sarmal bir figürdür.

 Aslan Burcu

Aslan burcu Güneş’ten aldığı enerjiyi etrafına saçar ve etrafını bu ışıkla aydınlatır. Bu nedenle aslan burcu sembolü bir aslan kafasını ifade eden çember ve aslankuyruğundan oluşur. Aslanın taşıdığı liderlik vasfı, etrafına saçtığı bu güçlü enerjiden kaynaklanır.

 Başak Burcu

Başak burcunun titizliği, detaycılığı ve sağlam karakterine dayanarak attığı kararlı adımları simgeleyen orantılı çizgilerden meydana gelen bir işareti vardır. Başak burcu hedefine giden yolda mantık süzgecinden geçirerek aldığı kararlar doğrultusunda ilerler.

 Terazi Burcu

Terazi burcunun dengeli ve adil yapısı, burcun figürüne de yansımıştır. Ortasında hafifçe yükselen yarım bir çember ve etrafında terazi burcunun yere sağlam bastığını ifade eden çizgiler yer alır. Çizgiler eşit uzunlukta ve yapıdadır.

 Akrep Burcu

Akrep burcunun sembolü, burcun adını taşıdığı hayvandan esinlenilerek oluşturulmuştur. Akrebin bacakları ve kuyruğunun yer aldığı simgede akrep burcunun kindar ve intikam duygusuna vurgu yapılmıştır. Aynı zamanda akrep burcu sevdiklerine karşı oldukça merhametlidir.

 Yay Burcu

Yay burcunun simgesi gergin bir ok işaretidir. İdealist yayların hedeflerine ulaşmadaki duygusunu ortaya koyan bir simgedir. Aynı zamanda ok işaretinin düzgün temsil edilmiş olması, yay burcunun kararlarının iyi düşünülmüş olduğunu gösterir.

 Oğlak Burcu

Oğlak burcunun bu burca mensup kişilerin hayatındaki 2 evreyi simgeleyen bir sembolü vardır. Gençlikte daha atik ve dinamik olan bu burç, hayatının sonraki dönemlerinde daha temkinli ve tutarlı olmaya başlarlar. Bir yuvarlağın ucundan uzayan iki çizgi, bu iki evreyi ifade eder.

 Kova Burcu

Kova burcunun sembolü deniz dalgalarını temsil eder. Keskin dalgalar halinde oluşturulan bu figür, kova burcunun derin ve her zaman için anlaşılamayan bir tarafının olduğunu ifade eder. Kova burcu gizemli olmasının yanında, oldukça adildir.

 Balık Burcu

İki simetrik yarım çemberin arasından geçen düz bir çizgi, balık burcunun sembolüdür. İnsanlarla sürekli bir ilişki içerisinde yaşayan balık burçları, açık sözlü ve karşısındakinden de aynı açıklığı bekler yapıdadır.

PUAN VER